Є. ГРЕБІНКА. «ПШЕНИЦЯ», «РИБАЛКА», «ГОРОБЦІ ТА ВИШНЯ», «БУДЯК ТА КОНОПЛИНОЧКА»

Мета: розширити знання учнів про творчість Євгена Гребін
Ки; ознайомити з його байками; з’ясувати їх зміст, визначити мораль; залучати восьмикласників до чи тання художніх творів самостійно і під керівництвом учителя; розвивати вміння виразно читати, логічно мислити, робити висновки, грамотно висловлювати власні думки; виховувати порядність, доброту, чес ність.
Тип уроку: позакласне читання.
Обладнання: портрет Є. Гребінки, бібліотечка його творів, розда вальний матеріал.
ХІД УРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.АктуалізаціяОпорнихЗнань
уФорміБесідиЗаПитаннями
• Які [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в рубрике: Сценарии праздников

Література рідного краю. І. Сенченко. «Рубін на Солом’янці»

Мета: продовження знайомити школярів з письменниками рідного краю, зокрема з життям і творчістю І. Сенченка, проаналізувати ідейний зміст його твору «Рубін на Солом’янці»; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацький кругозір, уміння аналізувати художній твір, робити узагальнення, висновки, необхідний коментар; формувати естетичний смак у школярів; виховувати любов до рідного краю, повагу до його письменників; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в рубрике: Конспекты занятий

Позакласне читання. М. Трублаїні. «Шхуна «Колумб»

Мета: поширювати читацький кругозір шляхом ознайомлення з ідейно-художнім змістом творів позапрограмового, зокрема з повістю М. Трублаїні «Шхуна “Колумб»»; стисло опрацювати життєвий і творчий шлях письменника; розвивати творчу уяву, пам’ять, вміння виразно читати, при цьому коментуючи і наводячи необхідні аргументи; робити ґрунтовні висновки; формувати естетичний смак учнів; виховувати почуття пошани до творчості М. Трублаїні; поваги до рідної літератури, культурних надбань нашого [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в рубрике: Конспекты занятий

ОКСАНА СЕНАТОВИЧ «МАЛИЙ ВІЗ». КОРОТКА РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ

Мета:Коротко розповісти про письменницю, пригадати відомості
Про літературну казку, з історії України про І. Сірка, запо­різьких козаків; навчити учнів виразно і вдумливо читати твір, переказувати; виробляти у школярів вміння і нави­чки знаходити у тексті художні засоби, коментувати їхню роль.
Обладнання: Портрет письменниці, текст казки «Малий Віз», підручник з історії України, репродукції картин І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа до турецького султана», «Кошовий отаман», [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в рубрике: Презентации

Ольга Кобилянська — «робітниця свого народу», «пишна троянда в саду української літератури». (життя і творчість, формування світогляду)

Мета: домогтися розуміння учнями своєрідності життєвого і творчого шляху письменниці; з’ясувати роль О. Кобилянської в розвитку української літератури; учити добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати активне мовлення, на прикладі життя письменниці виховувати старшокласників свідо­мими громадянами.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменниці, фотовиставка (портрети ви­датних людей, пов’язаних із життям і творчістю О. Кобилянської, фото «Родина Кобилянських», «Ольга Кобилянська і Леся Українка» (1901 р.), [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в рубрике: Поурочное планирование

Образи Івана й Марічки В повісті «тіні забутих предків». Осмислення філософських Категорій життя і смерті

Мета: у процесі аналізу допомогти учням розкрити для
Себе красу глибоких інтимних почуттів і взаємної вірності, усвідомити вагу справжніх духовних цін­ностей у житті людини; розвивати в учнів уміння зіставляти, аналізувати й синтезувати вивчене; ви­ховувати високі почуття.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: таблиці «Проблематика повісті «Тіні забутих предків», «Ідейний зміст повісті «Тіні забутих предків», вислів Антона Крушельницького «Гуцульщині «Тінями за­бутих предків» поставив Коцюбинський в україн­ському [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в рубрике: Поурочное планирование

БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОЕТА. ВІРШ «ВЕСНА»

Розказати дітям про життєвий шлях Богдана-Ігоря Антонича; переказати цікавий епізод дитинства поета, виразно і вдум­ливо читати поезії, виховувати любов до рідного краю. вивчення нового матеріалу; усний журнал. портрет письменника, ілюстрації, музика Штрауса, зоши­ти, підручники.
Антонич був хрущем і жив колись на вишнях,
На вишнях тих, що їх оспівував Шевченко.
Моя країно зоряна, біблійна й пишна,
Квітчаста батьківщино вишні й соловейка!
Богдан-Ігор Антонич
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ПовідомленняТеми, МетиУроку
III. ВивченняНовогоМатеріалу. УснийЖурнал
Перша [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в рубрике: Разработки уроков

УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ «ЗАПОРОЖЦІ». ВИГАДУВАННЯ ВЕРСІЇ ЗАКІНЧЕННЯ ТВОРУ

Мета:Продовжити роботу над вивченням побуту, культури, споСобу життя запорожців, аналізувати роздуми про долю України; розвивати аналітичні здібності учнів, навички порівняння творів літератури й образотворчого мистецтва, розвивати поетичні та письменницькі здібності учнів вмін­ня вигадувати власну версію закінчення твору; виховувати повагу до славетного минулого наших предків. Обладнання: Портрет Нечуя-Левицького, карта Запорізької Січі, репро­дукції картин І. Рєпіна «Запорожці», С. Васильківського «Козаки в степу», [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в рубрике: Презентации