Мета: дати поняття про активні та пасивні дієприкметники, пояснити відмінність між ними, особливості творення та правопис; розвивати вміння утворювати активні та пасивні дієприкметники, правильно писати дієприкметникові суфікси; розвивати логічне мислення, пам'ять, виховувати кращі людські риси, бажання допомогти ближньому.

Обладнання: таблиці «Активні та пасивні дієприкметники», «Творення активних та пасивних дієприкметників».

ХІД УРОКІВ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Гра «Хто швидше і точніше?».

Ведучий повільно диктує прикметники і дієприкметники, пропонуючи записати лише дієприкметники і вказати в дужках дієслова, від яких вони утворені. Наприклад: загострений {загострити). Виграє той, хто не припустився жодної помилки. Гострий, загострений; дрібний, здрібнілий, подрібнений; скривлений, кривий; м'який, пом'якшений; дійсний, діючий; працьовитий, працюючий, опрацьований; бережливий, збережений; вільний, звільнений; зголоднілий, голодний; головний, головуючий; помічений, помітний; дослідний, досліджуваний, досліджений.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

— Від поданих дієслів утворіть дієприкметники й у виділених вертикальних рядках прочитайте ключові слова теми, що буде вивчатися на уроці.

    Який літає. Які крокують. Який розтав. Які посивіли. Яка співає. Який заснув. Який радіє. Яке розсипали. Який виконали. Яку занесли. Який перемили. Яку згадують. Які відігнули. Який нагріли.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження над мовним матеріалом.

— Порівняйте дієприкметники І та II частини кросворда. Хто виконує дію в дієприкметниках активного стану, а хто — у пасивного? Сформулюйте визначення.

2. Пояснення вчителя з використанням таблиці «Активні та пасивні

Дієприкметники».

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника, розміщений на с. 137—138, 140.)

Дієприкметники

    активні ознака предмета за дією, яку він сам виконує жевріюча надія (надія жевріє), атакуючі бійці (бійці атакують), зів'ялі квіти (квіти зів'яли) пасивні ознака предмета за дією, яку виконує над ним інший предмет викопаний скарб (хтось викопав), підписана заява (декан підписав), розбитий посуд (брат розбив) теперішнього часу міцніючі м'язи темніючий від часу минулого часу зміцнілі м'язи потемнілий від часу минулого часу пещене дитя витолочена трава

3. Розподільний диктант.

— Запишіть дієприкметники у дві колонки: І — активні, II — пасивні.

Нагороджений, працюючий, переконаний, закручений, посивілий, керуючий, бажаний, знижений, почорнілий, напоєний,

Нев'янучий, зів'ялий, повідомлений, діючий, оновлюючий, оновлений, досліджений, зашитий, випрасуваний, зображений, відтворюючий, відтворений.

4. Пояснення вчителя із використанням таблиць.

Активні дієприкметники теперішнього часу

Від перехідних і неперехідних дієслів недоко-наного виду

Дієслово (основа теперішнього часу)

Атакуй - уть рев - уть дриж - ать тремт - ять

+ суфікси - уч-,-юч-,

Атакуючий (боєць) ревучий (потік) дрижачий (голос тремтячий (пес)

Обмежені вживанням: синіюче небо, бажаючі (можливо, але небажано), перевиконуючий план робітник—робітник, який перевиконує план

Зовсім не утворюються дієприкметники від дієслів на - ся: рос. развивающийся — той, що розвивається, учащийся — той, хто навчається

Активні дієприкметники минулого часу

Лише від неперехідних дієслів доконаного виду Дієслово (основа інфінітива) + Суфікс - л-

посиві - ти

Осі(с)- ти

Змарні - ти

Пасивні дієприкметники минулого часу

Творяться від пере - Основа інфінітива + суфікси - н-, - єн-,

Хідних дієслів доконаного і, рідше, (зміни звуків) - т-

поло-ти полотий (полений)

Недоконаного виду прописа-ти прописаний

склеї-(ї/є)ти склеєний

побіли-(и/е)ти побілений

ратифікува-(у/о)ти ратифікований

застосовува-ти застосовуваний

Пасивні дієприкметники бувають доконаного і недоконаного виду і завжди минулого часу, але

Дієприкметники, утворені від дієслів недоконаного виду з суфіксом - ува-, - овува-у можуть мати значення часу

Минулого застосовуваний колись, вирощуваний раніше

теперішнього застосовуваний сьогодні, вирощуваний цього року

Можливі чергування: [д] — [дж] — погодити — погоджений; [зд] — [ждж] — об'їздити — об'їжджений; [г], [з] — [ж] — зберегти — збережений; [с] — [ш] — оголосити — оголошений; [к], [т] — [ч] — сікти — січений

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тренувальні вправи.

Завдання І: від поданих дієслів утворити:

А) активні дієприкметники теперішнього часу: думають, ке

Рують, тримають, сяють;

Б) активні дієприкметники минулого часу: розквітнути, пос

Таріти, змерзнути, засохнути, почорніти.

Завдання II: переписати речення, утворюючи від поданих в дужках дієслів пасивні дієприкметники, суфікси виділити.

Степ у цю пору весь (залити) сонцем, (огорнути) голубими димками весняних випарів. Сонце сховалося в гай за горою, як в (зачарувати) храм. (Покрити) травою висока могила, на ній я з тобою сидів, моя мила.

Завдання III: відредагувати речення.

1) На долю нашого покоління випали завдання рішати на-болівпіі проблеми сучасного. 2) Застарівпіе обладнання рішили поміняти на нове. 3) Постраждавші під час аварії на ЧАЕС терміново направлялись в лікарні Київа та області. 4) Випускники радо вітали свого бувшого класного керівника. 5) Це зауваження не торкається усіх пропускаючих учобу по хворобі. 6) Посивів-ший дідусь сидів на призьбі і щось читав. 7) Зароспіий бур'яном сад все ще давав врожай.

2. Робота з підручником.

Виконання вправи 243.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ

Творча робота з граматичним завданням. — Прочитайте текст, знайдіть дієприкметники активного та пасивного стану. Складіть свій текст про біблійну легенду (за ви бором), використовуючи дієприкметники. Побудуйте текст у фор мі розповіді-виступу на літературному гуртку. Як Мати Божа оживила джерело Легенда Ішла Божа Мати зі святим Йосифом у гості до своєї тітки Єлизавети. Втомлені спекою набрели на невеличке деревце, під яким сидів пастушок. Навколо нього паслися вівці, скубли суху траву і дуже хотіли пити.

— Чи дозволиш нам, хлопчику, відпочити в тіні твого

Дерева? — запитала Божа Мати.— І, може, покажеш нам якесь

Джерело, бо дуже хочеться пити.

Хлопець привітно всміхнувся, однак відповів зажуреним голосом:

— Будь ласка, відпочивайте, але малу тінь дає це дерево, бо висихає від посухи. А джерельце є тут недалеко, та зосталось у ньому лише трохи каламутної води. Я сам з овечками помираю від спеки і спраги.

— Дай нам скляночку цієї води! — попросив святий Йосиф. Хлопчик приніс скляночку теплої, скаламученої води. Мати Божа простягнула руку до неї і тільки доторкнулась, вода зробилася чистою і свіжою. Напилась і подала Йосифові. Потім пішла до висушеного джерельця і вилила в нього решту води. Дорогою скропила трохи деревце. У ту ж мить наповнилося джерело погожою водою, яка потекла на леваду й оживила траву. А дерево враз зазеленіло та вкрилося густим листом, закривши мандрівників і пастушка від пекучого сонця.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал про творення активних та пасивних дієприкметників.

2. Записати тези розповіді-виступу на основі біблійної легенди, записати опорні дієприкметники, визначити їх стан або виконати вправу 244.