Апробація програм відбувалася на кафедрі методики викладання світової літератури НПУ ім'я М. П. Драгоманова. У ній взяли участь: 10 викладачів методики викладання літератури, 150 учителів загальноосвітніх шкіл, понад 100 студентів заочної форми навчання, які викладають у школі цю дисципліну. Останні відповіли на цільову анкету. Всім були запропоновані ті самі самі питання, а саме:

- чивідповідають композиція й зміст підручників діючим програмам по світовій літературі? Який їхній науково-теоретичний рівень?

-визначите переваги й недоліки теоретико-літературних статей підручників і хрестоматій

-які функції виконують запропоновані в підручниках питання й завдання, чи відповідають вони специфіці вивчення світової літератури в середніх класах?

- чи Враховували автори підручників і хрестоматій

якість перекладів художніх текстів?

Критичне вивчення закордонного й вітчизняного досвіду видання підручників, відповіді на питання анкети допомогли провести нові самостійні творчі пошуки по цій проблемі. Була розроблена концепція створення шкільних підручників і хрестоматій

Одним з головних положень цієї концепції є теза про те, що й підручники, і хрестоматії, насамперед, повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості учня. Це посібника творчості. Одна із самих істотних сторін духовного життя сучасної людини - його причетність до творчості в широкому розумінні цього слова. Двадцять перше століття жадає від кожного з нас нестандартного відношення до роботи, адаптації до сучасного непостійного середовища. Досвід показує, що соціальна творчість, як і талант, можна розвивати, виховувати, шліфувати... І тут на допомогу приходить посібник творчості - сама соверенная основа для розуміння гармонічних відносин людини й навколишнього мир

Як указав учений-методист Ж. Е. Клименко, «Сучасний підручник - це своєрідна система, багатофункціональний методичний комплекс, у якому все підпорядковано єдиної мети - забезпеченню творчого співробітництва вчитів і учнів».

Підручник повинен надавати вчителеві можливість для реалізації різноманітних методичних ідей, матеріал для вибору разнообразнейших видів діяльності

Ці ідеї покладені в основу підручників і посібників нового покоління, які вийшли у видавництвах «Вежа», «БАО», «Ленвит».

Нові програми спонукували науковців України перевидати існуючі й створити нові підручники й посібники-хрестоматії по шкільній дисципліні «Закордонна література».

Аналіз шкільних програм, підручників і посібників-хрестоматій підтвердив, що ця проблема на сучасному етапі вирішується позитивно.

Прожоджается інтенсивна робота із забезпечення ВНПЗ і шкіл України науково-методичною літературою. Високого рівня у своїй діяльності досягли науково-методичні газети «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Вікно в мир», «Закордонна література», які вчасно надають учителям необхідну якісну професійну допомогу, активно підтримуючи сучасні методичні ідеї. Нові номінації в цих газетах, якось: «Методичні новації», «Урок по програмі», «Творча майстерня», «Урок позакласного читання», «Сценарій позакласного заходу», «Кращі вчителі України», «Учительські проблеми» і багато інших, привернули неабияку увагу вчителів

Суспільний науково-методичний журнал «Тема» надрукував роботу літературознавців Е. Волощук і Б. Бігуна «Техніка майевтики», у якій автори зробили спробу знайти «один з можливих варіантів відповіді на питання: як необхідно викладати літературу?».

У видавництві «Ленвит» побачило світло посібник для вчителя відомого науковця-методиста В. Ісаєвій «Організація й розвиток читацької діяльності школярів при вивченні закордонної літератури». У посібнику розглядаються особливості формування читацьких умінь і навичок школярів під час вивчення закордонної літератури в школі. Висвітлюються сучасні підходи до керування читацькою діяльністю школярів. Пропонується система методів, прийомів, видів і форм навчальної діяльності, спрямована на розвиток постійного інтересу до книги, підвищенню рівня читацької культури школярів, як на уроках, так і в позакласній роботі

У тім же видавництві в серії «Закордонна література» вийшли окремою печаткою сім випусків «Розгорнутого планування уроків» (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класу) - автори: А. Мірошник, О. Ісаєва, Ж. Клименко, Ю. Дишлюк, О. Куцевол, Л. Богдан, С. Рудакивская.

У посібниках утримується практичний матеріал для проведення уроків закордонної літератури по програмі 2012 року. Поряд з календарно-тематичним плануванням на навчальний рік пропонується структура сучасного уроку закордонної літератури, що передбачає широке використання творчих завдань і ігрових моментів

Значною подією в методичній науці останнього років стала поява монографічного дослідження О. Ісаєвій «Теорія й технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення закордонної літератури».

Згадані видання одержали високу оцінку вчителів-практиків, але вони не мають сил охопити всі проблеми викладання цієї шкільної дисципліни

Використана література

1. Щербина В. Р. Проблеми літературного утворення в середній школі. - М., 1978. - С. 18.

2. Обговорюємо проект типової програми //Літ. у шк. - М., 1979. - №3. - С. 29-30.

3. Обговорюємо проект типової програми //Літ. у шк. - М., 1979. - № 3. - С. 49.

4. Проект програм середньої загальноосвітньої школи: Російська література. 4-10 кл. - К., 1980. - С. 3.

5. Голубків В. В. Методика викладання літератури. - М., 1962. - С. 442.

6. Никольский В. А. Методика викладання літератури в середній школі. - М., 1971. - С. 75.

7. Голубків В. В. Методика викладання літератури. - М., 1962. - С. 441-442.

8. Тураев С. В. Не відокремлювати російську літературу від світового літературного процесу //Літ. вшк. - 1979. - № 3. - С. 29-30.

9. еккерман И. П. Розмови з Ґете. - М.; Л., 1934. - С. 348.

10. Програми середньої загальноосвітньої школи українською мовою навчання: Світова література ( 5-11 кл.). - К., 1995. - С. 2.

11. Міністерство утворення початок роботу над стандартами шкільних дисциплін //Всесвітня лит. у середовищ., нач. зав. України. - 1997. - № 2. - С. 3.

12. Бродський И. А. Форма часу: Вірша, есе, п'єси: В 2 т. - Мінськ, 1992. - Т. 2. - С. 457.

13. Денисова Т. Н., Сиваченко Г. М. Закордонна література: Книга для читання - Підручник для 7-8кл. - К., 1995. - С. 236.

14. Пивнюк Н. О., Чепурко О. М., Грибницкая Н. М. Закордонна література: Підручник-Хрестоматія. 5 кл.: В 2 ч. - К., 1998. - С. 9.

15. Рез З. Я. Вивчення лірики в школі. IV - VII кл. - Л., 1968. - 386 з.

16. Тодоров Л. В. Робота над віршем у школі. - М.,1965. - 184 з.

17. Медведєв В. П. Вивчення лірики в школі. - М., 1985. - С. 206.

18. Шалагинов Б. Б. Закордонна література: Проб, учеб. для 9 кл. сред. шк. - К., 1995. - 304 з.

19. Загребельний П. Великої святості не може бути без великого гріха//Факти. - 1999. - 9 квіт. - С. 6.

20. Мирошниченко Л., Клименко Ж., Ісаєва О. Підручник нового покоління. Який він є. Яким повинен бути //Всесвітня лит. у середовищ, нач. зав. України. - 2012. - № 10. - С. 4.