Мети:

1) познайомити батьків з поняттям «увага» і його основними властивостями;

2) вивчити в ході зборів ігрові вправи й ігри, які сприяють розвитку уваги в учнів

Учасники: класний керівник, батьки учнів, шкільний психолог

Підготовча робота..

1. Запрошення батьків на збори

2. Проведення анкетування батьків

Анкета для батьків

1. Чи часто ваша дитина відволікається під час виконання завдань

( підкресліть одну із запропонованих відповідей)?

- Так;

- важко сказати ( і так, і немає);

- немає.

2. Чи можна назвати вашої дитини зосередженим, посидющим, уважним?

- Так;

- Важко сказати ( і так, і немає);

- Немає.

3. Що ви робите для того, щоб у вашої дитини розвивалася увага?

3. Аналіз результатів анкетування батьків, що проводиться класним керівником спільно зі шкільним психологом і головою батьківського комітету класу

4. Підготовка спільно зі шкільним психологом, бібліотекарем виставки книг, статей з журналів і газет про увагу й інших пізнавальних процесах

5. Запрошення шкільного психолога для участі в батьківських зборах, обговорення з ним методичних аспектів показу батькам ігор і вправ для розвитку уваги молодших школярів

6. Підготовка для ігрових груп аркушів з описом ігор

7. Форма проведення: групова

Оформлення, устаткування й інвентар:

а) виставка книг, статей з журналів, газет про розвиток уваги, про психологію пізнавальних процесів особистості дитини;

б) обладнані ігрові місця для трьох батьківських груп (столи із прикріпленим до нього аркушем синій, червоний або зелений кольори);

в) аркуші з описом ігор;

г) реквізити для ігор: м'яч аркуші з текстами, олівці;

д) комп'ютер для показу презентацій;

е) квадратики для проведення рефлексії;

ж) рекомендації-пам'ятки для батьків

Хід зборів:

1.Установлення вільної й довірчої атмосфери

Звучить музика. Батьки займають місця, за синім, червоним і зеленим столом, у результаті чого утворяться три робітники групи учасників збори

2. Повідомлення теми й цілей батьківських зборів

- Тема наших батьківських зборів сьогодні « Як допомогти дитині стати уважним».

Мети зборів:

1) познайомити вас шановні батьки з поняттям уваги і його основних властивостей;

2) вивчити в ході зборів ігрові вправи й ігри, які сприяють розвитку уваги в учнів

3.Батьківським групам пропонується продовжити наступну фразу: « Уважна дитина- це ...» (Час для виконання завдання- 3 мінути).

4.Представник кожної групи читає вголос колективно запропоновану фразу.

Класний керівник узагальнює думку учасників збори.

5.Голова батьківського комітету класу виступає з повідомленням про результати анкетування батьків (Додаток 3) і пропонує більш детально розібратися на цих зборах у тім, що така увага і як його розвивати

Учитель приводить результати виконаних завдань учнями

6.Теоретична частина

-Успіхи нашої дитини в навчанні й інших видах діяльності багато в чому залежить від сформованості в нього здатності бути уважним

Давайте згадаємо вірш С. Маршака:

Жила людина неуважний

На вулиці Бассейной.

Сіл він ранком на ліжко,

Став сорочку надягати,

У рукави просунув руки-

Виявилося це штани...

Замість шапки на ходу

Він надяг сковороду,

Замість валянків рукавички

Натягнув собі на п'яти...

Як часто наші діти схожі на такого неуважну людину. Нерідко через недолік уваги дитині важко вчитися в школі. Маленький учень, немов не чує й не бачить того, що він повинен засвоїти й запам'ятати. У старших класах йому стає сутужніше, тому що вступник і потребуючого запам'ятовування інформація рясна й різноманітна

Що ж така увага? Увага - це здатність людини зосередитися на певних об'єктах і явищах. З навколишнього світу на нас одночасно впливає велика кількість джерел інформації. Засвоїти всю вступник інформацію неможливо, та й не потрібно. Але виділити з її корисну, значиму в цей момент, важливу для прийняття правильних рішень зовсім необхідно. Цю функцію психічної діяльності й виконує увага. Охарактеризуємо основні властивості уваги, до яких ставляться концентрація, обсяг, стійкість, розподіл і перемикання

Концентрація уваги- уміння зосередитися на потрібному об'єкті, окремих його частинах або ознаках, здатність вникнути в проблему, завдання. Людина з високою концентрацією уваги звичайно відрізняється гарною спостережливістю, організованістю. І навпаки, людина, у якого слабко розвинене ця властивість. Буває неуважним, незібраним

Обсяг уваги характеризується кількістю одночасно сприйманих і утримуваних у свідомості об'єктів. Для дітей 7 років число таких об'єктів коливається від трьох до п'яти. При гарному обсязі уваги дитині легше робити операції порівняння, аналізу, узагальнення, класифікації. Якщо в дитини недостатній обсяг уваги, то йому важко одночасно побачити, усвідомити всі необхідні ознаки речей або явищ, і в такому випадку помилки в рішенні поставленого завдання досить імовірні

Стійкість уваги - це одночасна увага до двох або декількох об'єктів при одночасному виконанні дій з ними або спостереження за ними. Про особливості розподілу уваги судять по тому, легко або із працею дитині вдається робити кілька справ одночасно: писати лист і розмовляти, вирішувати завдання й відповідати на питання, займатися роботою й спостерігати за навколишнім і т.п. чи легко сприймаються й запам'ятовуються додаткові роз'яснення й випадні зауваження вчителя й батьків

Перемикання уваги- це переміщення уваги з одного об'єкта на інший або з однієї діяльності на іншу у зв'язку з постановкою нового завдання. Про індивідуальні особливості перемикання уваги можна судити по тому, наскільки швидко дитина переходить від одного заняття до іншому, чи легко починає нову справу, втягується в роботу, чи може швидко закінчити яке-небудь заняття або постійно вертається до нього у своїх думках або діях.

Увага - це не раз і назавжди дана якість. Увага можна й потрібно розвивати! Молодшому школяру це зробити дуже важко. Якщо необхідно допомогти навчитися керувати своєю увагою. І головними помічниками дитині можуть стати мама й тато

- Я догадуюся про те, що у вас виникли питання, які торкаються теми наших зборів. Відповіді на них вам допоможе знайти психолог школи. (Батьки задають питання психологові.)

До числа ефективних засобів розвитку уваги й інших пізнавальних процесів особистості молодшого школяра ставляться ігри й ігрові вправи. З деякими з них я пропоную, познайомитися на наших батьківських зборах

7. Практична частина.

Учитель групам батьків роздає аркуші з описом ігор або ігрових вправ для розвитку уваги. Протягом 10 мінут члени кожної мікрогрупи знайомляться з їхнім змістом і готовлять виступ, у якому необхідно коротко розповісти про те, як проводяться ці ігри з дітьми.

Одну з найбільш понравившихся ігор мікрогрупа демонструє. У ній можуть брати участь члени даної групи або всіх учасників батьківських зборів. Для ознайомлення й демонстрації пропонуються ігри й ігрові вправи, опис яких надане в книгах «Цікаве азбуковедение», « Гри-Жарту, хвилинка^-хвилинки-гри-хвилинки», « Від гри до самовиховання», « Від гри до знань».

Гра « ПОВТОРИ ШВИДКО ».

Ведучий домовляється із граючими, щоб вони повторювали за ним будь-які слова тільки тоді, коли він вимовляє слово «повторите». Далі йде швидкий діалог-«перестрілка»:

- Ну почали! Повторите - «стіл».

Граючі повторюють: « Стіл».

- Повторите - «Вікно».

Граючі говорять: «Вікно».

- Скажіть - «Вулиця». Швидко - «кішка» і т. д.

Гра « НЕ ЗІБ'ЮСЯ».

1. По сигналі граючий починає рахунок до 30. Числа, що містять 3 або діляться на 3, називати не можна. Замість того щоб їх називати, що грає підстрибує. Самий уважний гравець той, хто не вимовив заборонене число й вчасно підстрибне. Умови гри можна міняти, наприклад, не можна називати числа, що містять цифру 5 або, що діляться на Замість назви говорити слово»гоп» і т. п.

2.Ігрової вправи

Дані надруковані тексти ( для вправ будинку можна взяти старі газети, журнали).

- Закресліть першу букву кожного слова в заданому тексті (1 хв.).

- Закресліть тільки букву «а» у тексті лінією в одному напрямку (1 хв).

Закресліть дві букви «а», «в» у кожному слові лініями в різних напрямках (2 хв.).

Гра «ПОЛСЛОВА ЗА ВАМИ».

Учасники гри стають у коло й перекидають один одному м'яч. При цьому бросающий голосно говорить половину якого-небудь слова, а той, хто ловить, повинен назвати його другу половину. Наприклад, віз^-віз-паро-віз, тілі-тло, і т.п. Кидати м'яч можна будь-якому гравцеві. Відповідати потрібно швидко.

Ігрова вправа «ХТО УВАЖНИЙ?».

- Я пропоную вам, шановні батьки, уважно прослухати казку «Лисеня й жабеня» Г.Юдина й підрахувати в ній кількість слів зі звуком «л».