Мета: ознайомити учнів з назвами чисел при множенні, вправляти ;« . читанні прикладів на множення; формувати уявлення про можливість ;с зв'язування задач дією множення.

Обладнання: малюнки до задач, таблиці для усних обчислень, таблиця з - ззвами компонентів при множенні.

ХЩ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Один учень зачитує приклад на додавання № 589.

2) Другий учень називає приклад на множення № 589.

3) Третій учень називає розв'язання задачі № 590.

2. Усні обчислення.

1) Замінити приклади на додавання множенням.

6 + 6 + 6

4+4+4+4

5-5+5+5+5

2) Замінити приклади на множення прикладами на додавання.

4-3

3-5

6-2

3) Розв'язати задачу.

У кожній склянці по 3 кг солених огірків. Скільки кілограмів огірків в трьох таких склянках?

Назвати розв'язання задачі за допомогою додавання, а потім — за ііпомогою множення.

4) Виконання завдання № 591.

5) Виконання завдання № 592.

6) Виконання завдання № 593.

III. Робота над новим матеріалом

1. Пояснення.

На дошці — таблиця.

Перший множник Другий множник Добуток

Діти запам'ятовують назви чисел при множенні. — Числа, які множать, називають множниками. Число, яке діста-:-: ть у ході множення, називають добутком.

2. Первинне закріплення нового матеріалу.

1) Виконання завдання № 595.

2) Виконання завдання № 596.

3. Фізкультхвилинка.

IV. Розвиток математичних умінь

1. Робота над задачами.

1) Розв'язування задачі № 597.

2) Розв'язування задачі.

На кожен велосипед потрібно по 2 колеса. Скільки коліс знадобить-ся, щоб зібрати 6 таких велосипедів?

Розв'язання задачі записують спочатку додаванням, а потім — за допомогою множення.

2. Практична робота в зошитах.

Намалювати в зошитах 4 рази по 2 квадратики.

— Скільки квадратиків намалюєте в кожному рядку?

— У скількох рядках намалюєте квадратики?

— Скільки всього квадратиків намалювали?

3. Розв'язування задачі № 598.

Діти спочатку дізнаються, на скільки років брат старший за сестру. Отже, коли сестрі виповниться стільки років, скільки зараз братові, то братові буде на З роки більше, ніж сестрі, тобто 15 років.

V. Підсумок уроку

— Як називаються числа при множенні?

— Назвіть компоненти дій множення у прикладі 8 • 3 = 24.

— Як зручніше розв'язувати задачі — додаванням кількох однакових доданків чи дією множення?

V!. Домашнє завдання

С. 103 № 599, № 600.