Мета: дати семикласникам поняття про дієприслівниковий зворот, формувати вміння знаходити та відокремлювати в реченнях дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники; розвивати пунктуаційну грамотність; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки для

Самостійної роботи.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Самостійна робота.

І варіант

1) 3 поданого тексту випишіть дієприслівники у дві колонки: у першу — НДВ; у другу — ДВ.

Дівчата рухалися міжряддями, повільно наближаючись до шляху. Там, де вони проходили, з соняшниками творилося щось дивовижне. Втрачаючи свій царський, дрімотний спокій, вони зненацька оживали, золоте тарілля, здавалось, само розігнавшись, летіло стрімголов назустріч одне одному і, з'єднавшись на мить у поцілунку, знов розліталося врізнобіч, і вже знову вільно сміялося, пустотливо погойдуючись, сяючи розімлілим золотом до сонця.

(О. Гончар)

2) Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

3) Випишіть у стовпчик усі дієслова, утворіть від них дієприслівники, вкажіть вид, позначте суфікси.

II варіант

1) 3 поданого тексту випишіть дієприслівники у дві колон

Ки: в першу — НДВ; у другу — ДВ.

Каштан

Весною він цвів білим цвітом, піднявши до сонця свої свічки. Влітку листя на гіллі, передчасно пожовкнувши, скручувалося і поволі осипалося, встеляючи іржавою кушпелою тротуари.

Каштан стояв обпалений сонцем, затиснувши в своїх кулачатах зеленаво-жовті їжачки, їх залишилося небагато.

Теплі вересневі дощі ніби повернули капітанові загублену молодість.

Коріння, набравшись вологи з глибини землі, погнало соки стовбуром до кожної гілочки, до кожної бруньки.

(За І. Цюпою)

2) Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

3) Випишіть у стовпчик усі дієслова, утворіть від них дієприслівники, вкажіть вид, позначте суфікси.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Проблемне завдання.

— Поясніть постановку розділових знаків у реченнях.

Усміхаючись, альпініст розповідає про останнє сходження. Альпініст розповідає про останнє сходження посміхаючись. Альпініст, загадково посміхаючись, розповідає про останнє сходження.

— Чи достатньо ви маєте знань, щоб розв'язати проблемне

Завдання? Що вам ще треба вивчити?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя.

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника, розміщений на с. 167.)

Дієприслівниковим зворотом називається дієприслівник із залежними від нього словами. Він завжди є обставиною і виділяється комами. Одиничний дієприслівник майже завжди виділяється комами, крім випадків, коли стоїть у кінці речення і відповідає на питання як? або виражений фразеологічним зворотом.

2. Практична робота.

— Утворіть дієприслівникові звороти і складіть з ними ре

Чення.

Прочитавши (що?), повернувшись (звідки?), пишучи (кому?), допомагаючи (кому?), придивляючись (до кого? до чого?).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником.

Виконання вправи 295 (усно), 296 (письмово).

2. Тренувальні вправи.

Завдання І: прочитати, списати, розставляючи розділові знаки, дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники підкреслити.

1) І я заплакавши назад поїхав знову на чужину. 2) Співають ідучи дівчата а матері вечерять ждуть. 3) А я стою похилившись думаю гадаю. 4) Там могили з буйним вітром в степу розмовляють розмовляють сумуючи (3 те. Т. Шевченка) 5) Майнувши сірим хвостом дорога безшумно сховалася в зелені хлібів (Б. Винниченко) 6) Зимовий вечір закуривши люльку розсипав зорі (Б. Симоненко)

Завдання II: перебудувати речення, замінюючи виділену частину складного речення дієприслівниковим зворотом. Записати.

1) Після того як шахіст зробив неправильний хід, він уже не сподівався на виграш. 2) Учні впевнено розв'язували задачі, тому що добре підготувались до контрольної роботи. 3) Якщо не знаєш точного значення слова, звернись до тлумачного словника. 4) Розкрий орфографічний словник, коли сумніваєшся в написанні слова. 5) Якщо зустрінеш слово іншомовного походження, візьми словник іншомовних слів.

3. Творча робота.

— Складіть усний твір чи пам'ятку про користь словників

Та правила користування ними. У висловлюванні використовуй

Те дієприслівники та дієприслівникові звороти.

4. Гра «Редактор».

— Відредагуйте речення і запишіть.

1) Спускаючись з гори, у мене зламалась лижа. 2) Міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло пішохода. 3) Йдучи по коридору, двері прочинилися. 4) Увійшовши в ліс, сонце сіло. 5) Простягнувши руку по ягоду, з куща почулося шипіння. 6) Підбігаючи до фінішу, нам аплодували глядачі. 7) Здавши прочитану книжку, бібліотекар порадив мені нову.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Заключна бесіда.

— Що нового ви дізналися на уроці? Чого навчилися?

— Які вміння виробили?

— У чому відчуваєте труднощі?

— Як оцінюєте свою роботу?

— Чи задоволені ви собою?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти картки для перевірки знань однокласників з теми «Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику» або виконати завдання для тих, хто хоче навчитися мислити самостійно (с. 169).