Наприклад, вивчення історичної епопеї Л. Толстого «Війна і мир». Перші розділи роману (з І по V) доцільно аналізувати шляхом «услід за автором», наступні, за вибором учителя, — пообразним або проблемним. Серед останніх двох, враховуючи анотацію програми («Втілення різних способів пошуку сенсу буття в долях Андрія Волконського та П'єра Безухова. Уособлення ідеалу «природної» краси в образі Наташі Ростової та духовного аристократизму в образі Марії Волконської...»), ефективнішим виявиться пообразний шлях аналізу.

Під час реалізації обраного шляху аналізу вчитель може розгорнути додаткову науково-дослідну роботу щодо одного із фрагментів аналізу. Скажімо, аналізуючи художній твір «услід за автором», учні уважно читають поділений на логічно завершені за змістом частини художній текст. Це відкриває неабиякі можливості дослідити стиль письменника.

Аналізуючи епічний твір будь-яким шляхом, цікаво порівняти його з раніше вивченим. При цьому можна застосувати прийом послідовного порівняння: спочатку провести аналіз одного твору, а потім порівняти з ним інший; або прийом паралельного порівняння: одночасно порівняти обидва твори. Під час порівнювання (незалежно від обраних прийомів) спочатку розглядаються тема, ідея, сюжет, образи персонажів у взаємозв'язку з художніми засобами, а потім визначається спільне та відмінне в порівнюваних творах, і на підставі проведеного дослідження робляться аргументовані висновки.

7. Готуючись до характеристики персонажа, вчителю потрібно розібратися з визначенням самого терміна «персонаж», з'ясувати його місце у системі образів художнього твору.


Визначення терміна вчитель дає учням кілька разів, відповідно до вимог програми.

Так, у п'ятому класі програма вперше пропонує поняття про головних і другорядних персонажів. Визначення терміна може бути таким: Персонажем називається образ дійової особи, який творять його портрет, костюм, мова, вчинки, характеристики з боку інших персонажів, що ведуть розповідь.

Тому, готуючись до характеристики персонажа з учнями середніх класів, можна використати запитання:

Яке враження справила на вас перша зустріч з персонажем? Знайдіть і зачитайте це місце.

Чи змальовано у тексті портрет персонажа? Які елементи зовнішності привернули вашу увагу? Чому? Що увиразнено в портреті? Наведіть цитати.

Яку роль відіграє авторська характеристика персонажа? Зачитайте уривки.

Чи висвітлює автор почуття, думки персонажа? Простежте їхню динаміку, визначте, яку роль вони відіграють у творі. Наведіть приклади.

Зверніть увагу на поведінку та вчинки персонажа, чи допомагають вони висвітлити його характер? Для підтвердження думки зачитайте уривки з твору.

Знайдіть у тексті описи помешкання персонажа. Чи характеризують вони персонажа, чи доповнюють його?

Зверніть увагу на особливості мовлення персонажа. Яку роль воно видіграс в його загальній характеристиці? Наведіть приклади.

Визначте роль персонажа у світі людей.

Складіть свою думку про персонаж.

У старших класах визначення терміна «персонаж» ускладнюється. Учням пояснюють його походження (персонаж — від лате, — маска актора в античному театрі, в переносному розумінні — носій маски, актор, власне — зображувана ним особа) і додають визначення за літературознавчим словником.

Наприклад: «Персонаж — експресивно нейтральне поняття, яке означає постать літературного твору з будь-якими психічними, особистісними рисами, моральними, ідеологічними, світоглядними переконаннями — постать як текстуальну позицію, антропоморфологічно окреслену, незважаючи на те, чи мала вона свого прототипа, чи цілковито витворена митцем» та ін.

Методичні прийоми вивчення поняття «персонаж» різноманітні. Починати можна з улюбленої учнями «ромашки»,Коли на окремих її пелюстках записуються визначені ознаки терміна «персонаж», наприклад:


У п'ятому класі «ромашка» лише починає розпускатися. Відповідно до вимог рубрики програми «Теорія літератури» на «ромашці» щороку з'являтимуться нові й нові «пелюстки», що відповідатимуть складовим поняття «персонаж».

Ефективними можуть бути й такі прийоми вивчення образів персонажів: евристична бесіда, розповідь учителя, складання анкети, біографії або характеристики, пошук аргументів (цитатного матеріалу), складання плану (простого, складного, цитатного).