?леге шигирь юллари, ?йтерсе? минемо берд?нбер ?бием? багишланган. ?бием Ф?рд?н? - ?ниемне? ?нисе.(? ?тиемне? ?нисе без туганчи ук, г?р иясе булган.) Чиннан так, ?ебезне? нури вул. Ул нур ани? пешерг?н т?мле ашлариннан, ?стерг?н г?лл?ренн?н сибел?. Ул нур ани? до?мешт?й ак год?чл?ренн?н, ягимли елмаюиннан б?ркел?. Ул нур ани? укиган догалариннан, безг? тел?г?н изге тіл?кл?ренн?н кил?.

Минемо ?бием 1925нче елни? 10 нчи октябренда Кукмара районини? Нормабаш авилинда д?ньяга кил?. Ачли-Тукли ?тк?рг?н балу чагина, ятимлек т? килеп ?ст?л?. ?нилі килеш ятимлек?..?биемне? ?нисе Гайш? білий?н аерилишкан карт бабам Абдулла ике кизин (?бием білий?н рє?елесе Р?йс?не) ?ніл?рен? бирмич?, ?зе білий?н калдира ??м я?адан беренче хатини Ш?риф?г? ?йл?н?. ?зе д? абий-?і?г? кулинда калган карт ?бием бик тіл?г?н очракта так кизларин ?з янина алдира алмаган. Берсенд? Олияздан (карт ?бием шул авилдан була) кунакка килг?н ?иренн?н, сагинуина чидий алмийча, ?биемне урлап кит?. ?мма м??гелек ?кенечк?...?бием мич алдинда уйнап утирганда, до?зен? чира т?ртелеп, гомерлекк? бер до?зсез калу. З?рак карт ?бием аннан гафу ?тенг?н. “Минемо аркада шулай калди?, р?н?їм? інді, кизим,”- диг?н. ?зе д? ике балу ?стерг?н ?нием а?а бервакитта так ?пк?л?мі, год?нки вул балани? ана ?чен б?гиренн?н ?зелеп т?шк?н і? кадерле ?имеш ик?нен а?лий. ? карт бабам ани барибер ?нисе білий?н калдирмий, кирі Нормабашка алип кайта. ?с? т?шк?ч, ?бием бер-бер артли д?ньяга килг?н ене-рє?елл?рен караша. Ганз?фир, Минислам абийларни, З?кин? апани.

?биемне? яшьлеге Б?ек Ватан сугиши елларина тури кил?. ?тисі сугишка кит?. Шул кит?д?н, кирі ?йл?неп кайту а?а насийп булмий. Гомум?н, аларни? гаил?сенн?н беркемг? д? ис?н-сау кайтирга язмаган була. Карт бабамни? енел?ре Ш?йх?ттар абий білий?н З?йфаттал абий так чит ?ир туфрагинда ятип калалар.Таза-Сау ирл?р сугишка китеп бетк?ч, б?тен авирлик авилда калган карт-кори, хатин-кизлар, балалар ?илк?сен? т?шк?н. Язин, ??ен, до?зен колхозда до?нне-т?нг? ялгап ешл?г?нн?р. Кишин урман кисеп, утин ?зерл?г?нн?р. Иштуган станциясен? вагон килг?ч, ани т?яг?нн?р. Аякларинда чабата-оек, ?сл?ренд?позові-моски києм булган. Сугиш чори балалари кичерг?н авирликни ?бием? д? до?рерг? тури кил?. Мул білий?н килг?н аф?т ?стін?, аерим б?ла-казалар так сагалап торган аларни. Берсенд? кирда кар тотар ?чен куела торган чит?н ?еме ишелеп т?шеп, ?биемне? аяги сина. ?ч ай Кукмара больницасинда ята. Башта аягин киснув?без диг?н булалар, ?мма карт ?бием Ш?риф? (?гі ?нисе) р?хс?т бирми. Авилга кайтип марлялар алип кил?. Кизи терелсен ?чен тириша. ?бием аларни? берсен д? онитмий, догасиннан калдирмий.

Сугиш вакитларин позов? алип з?йл?рг? яратмий вул. ?мма шул авир елларда так сиер асрауларин яхши х?терли. Травень сатип, Янил базариннан він, б?р??ге червоний идек дип позов? т?шер?. Батирлик, т?землек, тугрилик н?ти??сенд?, дошман ?і?їв?. Сугиш бет? х?б?рен авилга, Байлангарга т?шк?н ?иренн?н карт ?бием алип кайта. Бу до?нне ?биемн?р яшелч? утиртир ?чен ?ир ?зерл??д? ешл?г?н булалар. Ким з?енеченн?н, ким кайгисиннан елади 9травень ирт?сенд?, дип позов? червона ?бием. ?бив?р ?зл?ре икенчел?р р?тенд? була. Ч?нки алар гаил?сен? бер ир-ат та кайтмий.

Тормиш д?вам ит?. Сугиштан з?ги авир елларда шул чор кешел?ре ?илк?сен? т?шк?н ешл?рне? барисинда так катнашкан минемо ?бием. Ул - хезм?т ??м тил ветерани. Гомере буї колхозни? барлик тармагинда так ешл?г?нкеше.

?бием бик кешелекле, кече до??елле, ешч?н булган. ?г?р шулай булмаса, ?ніл?ре ?леп ятим калган ?ч малайни ?з канати астина алирга ризалик бирг?н булир идеме ик?н?!

Х?зерге вакитта вул безне? білий?н яші. Минемо ?нием - ани? кече кизи. Без ани бик яратабиз. Ул - безне? горурлигибиз. Дим?до, кеше кичерг?н авирликлар гина, ани? до??олені? нурин алмий ик?н. Киресенч?, вул нур арта гина бара. Р?хм?т си?а, ?бием, шундий булгани? ?чен!

Башкарди: Насийров Марсель Айдар ули, VIсийниф укучиси

Укитучи: Насийрова

М?ршид? З?мигулла кизи