Легенди про шляхетного розбійника Робін Гуда — втілення мрій англійського народу про захисника. Історичне тло балад. Багатогранність образу Робін Гуда, його друзі та вороги

Мета: познайомити з англійськими народними баладами про шляхетного розбійника Робін Гуда — втіленням мрій англійського народу про захисника; розкрити риси характеру Робін Гуда: сміливість, шляхетність, кмітливість, щирість, велике почуття справедливості; робота над виразним читанням балади; сформулювати разом з учнями визначення жанру балади; вдосконалювати вміння учнів аналізувати художній текст, наводячи приклади, що підтверджують думку; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність; заохочувати працювати в групах; стимулювати розвиток як монологічного мовлення, так і діалогічного, вміння перевтілюватися в той чи інший образ.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Повідомлення учнів про історичну обстановку в англії Хіі ст. (індивідуальне домашнє завдання)

2. Бесіда за змістом повідомлень

• Як ви вважаєте, чи повинна література реагувати на історичні події?

• Яких саме творів чекав народ і чому?

• Ці твори мали одного автора чи були фольклорними?

• Як вони розповсюджувалися? Чому спочатку це були не друковані книги, а лише виступи на майдані?

• Що супроводжувало розповіді про події?

• Хто був найпопулярнішим героєм Англії ХІІ ст? Яким слухачі й виконавці хотіли бачити (і зробили!) свого Робін Гуда?

• Чи можна сказати, що у творах про Робін Гуда йдеться про реальне життя реальної людини? Чи траплялися в історії аналогічні події?

• Чим ще ці твори відрізняються від давньоруських билин?

• Хто може назвати літературний жанр, з яким ми сьогодні працюватимемо? (Балада)

Звернення до словника літературознавчих термінів

Балада (від прованс. Ьаііаг — танцювати) — жанр ліричної поезії, що має розповідний характер. Балада має певний сюжет і, як правило, включає в себе діалог, пейзажний зачин і кінцівку.

ІІ. Формування нових знань і навичок. робота у групах (По 7–8 учнів змагання). розвиток монологічного і діалогічного мовлення

Рекомендації для вчителя

Кожна група отримує картку, що має 12 клітинок (вищий бал).

Оголошуються «тарифи»:

Переказ змісту балади вперше — 2 б.

Переказ окремих епізодів, додатки — 1–2 б. (залежно від якості та емоційності переказу).

Переказ епізоду з балади за особами — 3 б.

Вдале запитання щодо характеру героя — 1 б.

Відповідь на запитання — 1 б.

Групи виступають по черзі, брати можна за 1 раз тільки одну окрему картку.

Відповівши, групи закривають клітинки на картці або окремими картками, або зеленими

Фішками.

Окремі картки

А. 3 б.

(Символічний натяк на походження імені героя: Rob in Hood ) Б. 2 б.

(Чому у Робін Гуда та його друзів одяг зеленого кольору?) В. 2 б.

(Довести, що Робін Гуд дуже влучно стріляє з лука.) Г. 4 б.

Робін Гуд

(Назвати твір з програми 7 класу, де Робін Гуд є одним з героїв; додається ще 1 додатковий бал, якщо назвуть, під яким іменем він фігурує у цьому творі.)

Д. 2 б. Що спільного між строфами?

І. Спешите на улицу, добрые люди, Послушайте песню мою. О славном стрелке, удалом Робин Гуде, Для вас я сегодня спою.

ІІ. Двенадцать месяцев в году Считай иль не считай, Но самый радостный в году Веселый месяц май.

(Це зачин балад про Робін Гуда) Е. 3 б.

(Назвати перекладачів)

Обов’язково підбити підсумки, визначити внесок кожного члена групи.

III. Підбиття підсумків уроку

• Чи можна сказати, що балада — це ліроепічний твір з певним сюжетом?

• Про які елементи балади, її особливості ми сьогодні дізналися?

• Чи сподобався вам головний герой?

IV. Домашнє завдання

Самостійно записати визначення жанру балади, з’ясувати, чи зрозуміли зміст визначення, та перелічити риси характеру Робін Гуда (на основі прикладів з тексту балади).

Індивідуальне завдання: 1–2 учням — підготувати коротке повідомлення про події на Балканах у 1389 р. (битва на Косовім полі).