Мета:Вчити учнів давати власну оцінку вчинкам і поведінці дійових осіб, відрізняти головних персонажів від другоряд­них, удосконалювати вміння виразно і правильно читати казку в дійових особах, пояснювати особливості літератур­ної казки; виховувати осмислення негативної суті лицемір­ства, зазнайства і хвалькуватості в житті людини.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання: Картина з комплекту «Слово і образ», ілюстрації учнів до каз­ки «Фарбований лис», «Пам’ятка».

ХІДУРОКУ

I.ПеревіркаДомашньогоЗавдання

1. Поясніть особливості літературної казки.

2. Виразне читання казки «Фарбований лис» в дійових особах.

3. Ілюстрована вікторина, складена за матеріалами ілюстрацій із комплекту «Слово й образ» та дитячими малюнками. Питання вікторини: До яких епізодів казки І. Франка «Фарбований лис» намальовані ілюстрації?

II.ВивченняНовогоМатеріалу, РоботаЗПідручником

1. Ознайомлення з «Пам’яткою» для характеристики образів твору.

• Уважно прочитайте твір.

• Доберіть із тексту уривки для характеристики літературних героїв. Зверніть увагу на опис їхньої зовнішності, поведінку, мову.

• Як ви ставитесь до кожного з них? Доведіть свою думку, спираючись на текст.

• Ставлення автора до героя.

• Доберіть приказки і прислів’я для увиразнення вашої характеристики. Фізкультхвилинка.


2. Бесіда про образи казки «Фарбований лис».

• Хто головний герой твору? Назвіть другорядні дійові особи казки.

• Визначте основні риси вдачі Лиса.

• Як жилося звірам за Лисового царювання?

• Як Іван Франко ставиться до Лиса?

• Мова героя?

• Ваше ставлення до героя казки;

III. ЗакріпленняВивченогоНаУроці

Відомий український педагог В. Сухомлинський вважав, що казки, прочитані в дитячому віці, назавжди відкладають у серці «зернятка лю­дяності, з яких складається совість». Ви, напевно, теж помітили, що каз­ки приносять не лише естетичне задоволення, а й змушують нас замис­литися над проблемами реального життя — вибором друзів, поведінки, правильного рішення. До таких роздумів спонукала нас казка І. Франка «Фарбований Лис».

Хвалькуватість та зарозумілість Лиса, його користолюбство, нечес­ність, хитрування, пихатість — ось риси вдачі цього казкового персона­жу, які викликають, окрім сміху, ще й осуд.

Літературні казки подібні до народних. Однак у літературної казки є свої особливості. Оповідь літературної казки підпорядкована автор­ській волі, і в цьому її головна ознака.

Сюжет твору може бути досить відомий, але його тлумачення, худож­нє наповнення, характеристика обставин та персонажів належить автору. Читач бачить те, що відбувається, очима автора, який ділиться з нами життєвими спостереженнями. Остаточний висновок з того, що відбува­лося в казці, також робить автор.

Ще одна особливість літературної казки — не традиційна для жанру казки мова зі сталими зворотами, а індивідуальна, авторська. В І. Фран­ка вона витончена, барвиста і трохи іронічна, пересипана народними приказками.

IV.ДомашнєЗавдання

Підготуйтесь до виразного читання від слів «Так минув рік...» до кін­ця казки. Використовуйте всі відомі вам засоби виразності. Дайте роз­горнуту відповідь на запитання: «Кого і за що висміяв І. Франко у казці “Фарбований Лис”»?