• Любов до рідної мови. (Старець слухав, дух заперши, Його уху жадно ссало Український любий голос... Каяття за свою провину І ламає руки старець, І болюче серце тисне, І перед хрестом на камінь Він Кидається лицем.)

• Любов до України. (Та невже ж та Україна — Сей квітчастий рай веселий, Се важке, кроваве пекло — Ще для мене не чужа? А чи ж я Свої найкращі Думи, і чуття, й змагання Не відав їй на услугу В тій Великій боротьбі? Чи ж не був я їй порадник На непевнім роздоріжЖі? Чи не додав відваги її втомленим борцям? Не для мене вже ваш Запах! Не для мене ті далекі Спомини про Україну — Я давно для Неї вмер! Вмер! А чом же серце скаче, Чом же кров живіше б'ється, Думка чайкою літає Над садками рідних сел. ? Затряслись у старця руки, На письмі слова знайомі, Український той скоропис І знайомая Печать.)


• Козаки — до Вишенського. (Поверни ти на Вкраїну, Зігрівай нас Своїм словом, Будь між: нами, мов та ватра У кошарі пастухів.)

• Критичне ставлення до своїх рішень. (Любеє, нема що мовить! Що В найтяжчую годину, В непрозору, люту скруту Свою матір покида! Що в засліпленні безумнім Сам лише спастися хоче, А братів триВожних, бідних Без поради покида! І яке ж ти маєш право, Черевино Недобита, Про своє спасення дбати Там, де гине міліон? Чи забув слоВа Христові: «Добрий пастир власну душу Віддає за своє стадо» ? Ти Хіба не пастир їх? Чи забув слова Христові: «Хто рече: кохаю Бога, А не порятує брата,— Той брехню на душу взяв»?«Стійте! Стійте! Заверніться! Я живу ще! По-старому Ще кохаю Україну, Решту їй Життя віддам! Для мене братів любити І для них життя віддати! Дай мені ще раз поглянуть На свій любий, рідний край! Все віддам, Готов, як грішник, Вічно у смолі кипіти —... Не минай мене в розПуці, Мов стривожене дитя!)

• Зникнення героя. (Він нічого вже не бачив, Тільки шлях той золоТистий І ту барку ген на морі — І ступив, і тихо щез.

2.3. Інформаційне гроно щодо характеристики героя поеми. Іван Вишенський:

• цілеспрямований, «незламної віри людина»;

• остаточний у прийнятті рішень;

• любов і шанобливе ставлення до Бога;

• прагнення перебувати на самоті;

• любов до рідного краю, народу;

• захисник православної віри;

• принциповість, доброта, щирість;

• здатність на самопожертву.

3. Опрацювання ідейно-художнього Змісту твору. Бесіда за питаннями

V Розділ

• Як поставився старець до своєї домівки у перші дні перебування у ній? (О, вітай, моя домівко, Тиха пристань по бурях, До якої неНастанно Здавна-здавна я тужив!)

• Чим був камінь для аскета? (Камінь тут довкола мене — Се тверда, Незламна віра, Се мій дім і мій притулок, Подушка і накриття)

• Чому для І. Вишенського хрест був товаришем? (Хрест отсей — то Мій товариш, Мій повірник у дні смутку, Оборона від спокуси І підПора в скону часу)

• Як старець сприймав небо і сонце?

• Чим пояснити те, що сонце для І. Вишенського — «великий Божий дух»?


• Як у творі характеризується людське життя? Чим це зумовлено? («...се життя земного образ Ясний, тихий та принадний, Коли здаЛека дивиться, А гіркий, страшний зблизу»)

• Чим насолоджувався аскет? {Щезло все дрібне, болюще, Що чуття В душі ворушить І увагу відвертає Від найвищого єства)

• Над чим розмірковував старець у печері? («Полишилось лиш постійне, Спокійне і величне. Про постійне і величне Думай тут, душе моя»)

• Чому Іван, на думку автора поеми, «вчора звався Вишенський, а сьогодні вмер для всіх»?

• Як Іван Франко описує голову аскета? Про що свідчить цей опис? (Голова його могутня На худій, жилястій шиї Гнулася сама вдалину, Мов на тичці той гарбуз)

• Які позитивні відчуття пройняли І. Вишенського, коли він осмислював своє людське життя? (їв душі мелькнула мати, Як його малим Хлоп'ятком Попід шийку лоскотала, Ах, а він сміявсь, сміявсь!)

• Чому в поемі відведено багато місця опису внутрішнього стану героя?

• Якою кольоровою гамою сповнені почуття аскета від позитивних емоцій внаслідок згадки про матір і дитинство? (Грають світляні каскади, Величезні її колеса У всіх кольорах веселки Котяться по небесах)

• Чому І. Франко порівнює душу аскета з дитиною?

VI Розділ

• Як І. Вишенський сприймав появу павука у своїй печері? (СтаРець пильно, дух заперши, Придивлявся павукові, Мов його не бачив Зроду, Мов се з того світу гість!)

• Яку роботу виконував павук? (/Почав як стій снувати, Протягати, заплітати Ниточки, і швидко сітка Вхід яскині заплела)

• Про що подумав аскет, коли павук заплітав вхід до яскині? (Старець думав: «Висилає Ще, мабуть, своїх шпіонив, Заміняє життя За мною, Хоче вислідить, мабуть»)

• Чому старець вирішив, що павук — його ворог? («Сей павук, се, Може, ворог, Що свою зрадливу сітку Заставля на мої мрії, На думКи мої і зір)

• Про яку користь павутиння згадав Іван Вишенський? (Сім братів Колись, тікавши Від поганської погоні, Схоронились у яскині, І заСнули твердо в ній)

• Чим пояснити те, що брати проспали в яскині триста літ?

• Чому аскет вважав, що павук плете своє сито за наказом Бога?

• Як поводилася істота, коли до її сітей потрапила муха? (/Павук прибіг щодуху І давай мотати живо Павутину і в'язати Мусі крила і лапки)


Чому Іван не знищив злодійські сіті павука? (/Яке ж я маю праВо Відбирать йому сю справу, На котру він своїм робом Таки тяжко Працював?)

Чи співчував аскет мусі, яка потрапила до сітей павука? Свою думку обгрунтуйте.

Яким чином взаємини, що відбуваються між істотами, нагадують людські?

VII Розділ

Як І. Франко описує природу в нічну пору? Який художній засіб він для цього застосував? Наведіть приклади. Що відчував аскет, перебуваючи на самоті? {Ія чув себе безсильним, Бідним, хорим, одиноким, Мов дитя, сирітка кругла Без матері, без Вітця)

Як автор намагається підкреслити становище старця в печері у нічну пору? {Я тремтів, у кут яскині Заховавшись, і тривога Пройняла Мене, й молитва Не ворушилась в душі) Чому І. Вишенський порівнює себе з пилиною в світі? Що сталося в печері після ночі? {А тепер блиснуло сонце, Щезли демони півночі, Уляглись вітри скаженні, Теплотою подиха) Прокоментуйте, як зрозуміти фразу: Теплота огріла тіло, І душа воскресла в тілі.

Як герой поеми сприймає іскру? {...А ся іскра — се пожежа. Жар І блиск, тепло й життя) Чому вона водночас є і життям, і смертю? Через що без теплоти немає віри, «ані ясності в душі»? Як люди сприймають бога? Який зв'язок є між людською вірою і Богом?

Чим пояснити те, що Бог для людей відкривається лише за умови світла і тепла?

Через що, на ваш погляд, «тепло за хвилю в мертвім тілі творить душу»?

Чому Бог змушує людину шукати правди?

Чи пожалкував старець, що відокремився від суспільства і обрав для себе самотність? Свої міркування обґрунтуйте.

VIII Розділ

Чому пелюстки вишні, які потрапили до старця у печеру, він називає гостями?

З якою любов'ю аскет їх описує? {Ті платочки сніжно-білі — Чи це Сніг? Але ж не тануть!.. Дивний запах з них несеться... Боже мій! Вишневий цвіті)


• Як пахощі пелюсток вишні вплинули на І. Вишенського? (Запах ваш такий чудовий, Аж до серця він доходить, В душу сипле насолоду, Чимось рідним навіва!)

• Чому вишневі пелюсточки асоціюються у старця з Україною?

• Якою для аскета у згадках постала Україна? (Та невже ж та Україна — Сей квітчастий рай веселий, Се важке, кроваве пекло — Се для мене не чума?)

• Які труднощі вбачав І. Вишенський для України? Чому її труднощі він порівнював зі своїми? («Що мені до неї? Важко їй, небозі, там Бороться 3 єзуїтами й ляхами, Та не легко ж і мені!»)

• Чим пояснює аскет те, що він залишив Україну? (А чи ж я свої Найкращі Думи, і чуття, й змагання Не віддав їй на услугу В тій Великій боротьбі? Чи ж не був я їй порадник На непевнім роздоріжЖі? Чи не додав відваги її втомленим борцям?)

• У чому старець звинувачує Україну? Чи мав він на це право? (Ах, І чи то не ранила Мою душу їх невдяка, Непокірність і зневага, НеТямучість їх тупа? Чи ж мене не відпихнуло їх гордеє недовірство? Чи я не отряс назавши Пил їх із своїх чобіт?)

• Які приємні відчуття охопили І. Вишенського, коли він згадав про Україну? (Соловейко на калині Так лящить, аж серцю любо... Діти Бігають... дівчата Десь співають у садку...)

• Чому вишневі пелюстки внесли «вир життя у... труну» героя?

• Які предмети, факти, явища нагадуватимуть вам про рідний край, домівку?

V. Закріплення вивченого матеріалу 1. Проведення тестового опитування

V Розділ