В) перебувати в печері до кінця свого існування;

Г) допомагати тим, хто цього потребує.

12. Після смерті аскета в печері було можна знайти:

А) Біблію; б) його верхній одяг; в) Білий хрест; Г) ікону. Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 0,25 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Як ви вважаєте, чому І. Вишенський говорить, що він вмер для України? Чи виважено аскет висловлює цю думку?

2. Дослідіть, яким чином краса природи України у згадках героя протиставляється його обуренням до рідного краю? Чим це зумовлено? Свої спостереження обґрунтуйте.

3. Які дерева, мов зелені копи облиті, ростуть у рідному краї І. Вишенського?

А) Тополі; б) клени; в) дуби; г) Верби.

Картка № 2

1. Як на вашу думку, чи можна І. Вишенського вважати зрадником, боягузом, оскільки він залишив Україну у складний для неї час. Відповідь вмотивуйте.

2. Що на ваш погляд свідчить про те, як аскет повсякчас розмірковує над долею рідного краю? Наведіть переконливі обґрунтування.

3. Скільки часу було надано герою твору, щоб той відповів на звернення до нього посланців?

А) Два дні; б) тиждень; в) До наступного дня; Г) місяць.

Картка З

1. Що, на вашу думку, змусило православних звернутися зі своїм горем саме до І. Вишенського? Які він на це зреагував?


2. З чим пов'язано те, що пастирі зрадили свій народ? Відповідь обґрунтуйте.

3. Після отримання листа старець, читаючи молитви, притискав до грудей:

А) карту, на якій був підпис посланців; б) суху гірську бадилину;

В) Хрест; Г) ікону.

Картка № 42

1. Як на ваш погляд, чи мав право І. Вишенський промовчати, коли посланці з України звернулися до нього по допомогу. Свої міркування аргументуйте.

2. Дослідіть, що відчув аскетник і якою була його поведшка, коли він отримав листа з України. Відповідаючи, посилайтесь на зміст твору.

3. Кого мав на увазі старець, говорячи: «...в найтяжчую годину... свою матір покида!»?

А) Посланців з України; б) ігумена; в) українське панство;

Г) Самого себе.

Картка № 52

1. Прокоментуйте слова Христові: «Хто... не порятує брата — той брехню на душу взяв?» Як це висловлення пов'язане із змістом твору?

2. Як ви вважаєте, чи виправдав І. Вишенський свій гріх наприкінці твору. Відповідь вмотивуйте, наводячи переконливі аргументи.

3. Яке із визначень про призначення хреста для старця є зайвим? а) Могутня сипа; Б) добро єдине; в) одна надія; г) одне страждання.

VII. Підсумок уроку

VIII. Оголошення результатів навчальної діяльності

IX. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про життя і творчість Лесі Українки.