Мета: ознайомити учнів із першим твором нової ук-

Раїнської драматургії; допомогти усвідомити її ідейно-мистецьку цінність; розвивати навички виразного читання драматичних творів, їх аналізу, висловлення власних думок з приводу прочитаного; виховувати високі моральні якості, почуття гідності.

Обладнання: портрет письменника, різні видання п'єси,

Ілюстрації до неї, аудіозаписи пісень із п'єси.

Теорія літератури: драматичний твір, види драматичних творів,

Художні образи, художні засоби.

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

У часи Котляревського глядачів уже не задовольняли ні шкільні драми з їхнім високим стилем, «часто незрозумілими» словами, настановами, ні «гопачно-горілчані» інтермедії, «шаро-варщина». Хотілося щось «для душі». І ось саме тоді з'являється п'єса зі щасливою сценічною долею — її грають у театрах і до цього часу. Чим же так захопила ця драма? З'ясуємо на сьогоднішньому уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Коментарі й підсумки вчителя.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА

ТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

1819 рік, коли на сцені Полтавського театру була показана п'єса «Наталка Полтавка», вважається роком народження української драматургії, українського театру. Сила і чарівна краса драми, за словами іншого видатного письменника І. Карпенка-Карого, «в простоті, в правді і, найголовніше,— в любові автора до свого народу, любові, котра з серця Івана Петровича Котляревського перейшла на його твір».

Вперше п'єсу надруковано 1838 року. «Наталка Полтавка» — це драма кохання бідної української дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастя. В основі сюжету лежить цілком життєва ситуація: виникнення, розвиток і загострення конфлікту між Наталкою і возним Тетерваковським, багатим паном, нелюбим дівчині.

2. Виразне читання в особах уривків п'єси «Наталка Полтавка».

3. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

— Що привернуло вашу увагу в побудові п'єси? Чому саме? (Багато пісень, мова персонажів, особливо возного.)

— Як ви думаєте, чим завершиться конфлікт Наталки з возним і з матір'ю, чому?

— Хто з героїв викликає симпатію, хто — ні, до кого ви ще не визначили свого ставлення? Чому?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

• «Розшифруйте» вислів Михайла Сементовського про п'єсу

«Наталка Полтавка».

«Ждн повсть, ждн бдь-якй твр де н прпв тк д дш млреянм, як «Нтлк», І. П. Ктлярвськг; стн епскв її хдть і тпр щ п вей Млрсї, нрд зсвїв її псн, нпсн Івнм Птрвчм, і є бгт ткх лдй, як знть нпм'ять вс опр».

(Жодна повість, жоден будь-який твір досі не припав так до душі малоросіянам, як «Наталка» І. П. Котляревського: сотні списків її ходять і тепер ще по всій Малоросії, народ засвоїв її пісні, написані Іваном Петровичем, і є багато таких людей, які знають напам'ять всю оперу.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення:

«У мене склалося враження...»

«П'єса "Наталка Полтавка" для мене...» «Я вважаю, що...»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дочитати п'єсу, вміти її переказувати, аналізувати, характеризувати образи.