Физика 11 класс

На сайте Сейчас67 гостейонлайн

Індукційні Явища

Магнітний потік

Потік вектора індукційні явища індукції магнітного поля через якусь поверхню площею S дорівнює кількості ліній індукції, що пронизують цю поверхню. Очевидно, що число таких ліній залежить від?індукційні явища? (густота ліній індукції), S і орієнтації поверхні у магнітному полі.

індукційні явища

індукційні явища

Отже, формула магнітного потоку

індукційні явища,

де? — кут між вектором індукційні явища і нормаллю індукційні явища до поверхні; індукційні явища (вебер).

Електромагнітна індукція. Індукційне електричне поле. Закон електромагнітної індукції

У результаті численних дослідів Майкл Фарадей у 1831 р. виявив таке: будь-яка зміна магнітного потоку крізь якийсь контур викликає появу електричного поля, а якщо контур замкнений і провідний, то в ньому виникає струм. Це явище одержало назву закону електромагнітної індукції.

Електричне поле і струм, які виникають при цьому, називаються Індукційними. Відомо, що поле електричних зарядів (електростатичне поле) характеризується незамкненими лініями вектора індукційні явища. На відміну від цього поля, електричне поле, породжуване змінним магнітним полем (магнітним вихором), характеризується замкненими лініями вектора індукційні явища і називається вихровим (як і магнітне поле).

Для кількісного опису Явища електромагнітної індукції користуються поняттям електрорушійної сили індукції, яка чисельно дорівнює бистроті зміни магнітного потоку індукційні явища. Цей вираз (закон Фарадея) у правій частині доповнили знаком «–», який відображує правило Ленца: індукційний струм спрямований так, що його магнітне поле протидіє тій зміні магнітного потоку, яка викликала даний струм.

Отже, індукційні явища.

Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. Самоіндукція

Якщо магнітне поле створюється струмом у провіднику, то індукція цього поля B і магнітний потік Ф прямо пропорційні силі струму I: Ф? В?I. При однакових I потік Ф різний у провідниках різної форми і залежить від оточення. Форму провідників та їх оточення враховує коефіцієнт пропорційності L (індуктивність): індукційні явища; індукційні явища (генрі).

Роль величини L в електромагнетизмі схожа на роль маси m у механіці: чим більша маса тіла, тим довше воно розганяється із стану спокою деякою силою до певної швидкості; чим більша індуктивність провідного замкненого контуру, тим триваліший процес збільшення в контурі сили струму до певного її значення під дією електрорушійної сили.

індукційні явища

У механіці Кінетичною енергією називається енергія тіла, що рухається; у магнетизмі Енергія магнітного поля — це енергія зарядів, які рухаються. Бистрота руху тілаіндукційні явища, бистрота руху заряду індукційні явища. Отже, знаючи формулу кінетичної енергії індукційні явища, можна і без виведення записати формулу енергії магнітного поля: індукційні явища.

Окремим випадком Явища електромагнітної індукції є Самоіндукція — збудження ЕРС у котушці внаслідок пропускання через неї струму, який змінюється.

Чим більша бистрота зміни струму в котушці, тим більша ЕРС в ній наводиться: індукційні явища. У котушках різних розмірів і форми та за умови різного оточення (наявності різних речовин всередині котушки — чи то повітря, чи то залізо) індукційні явища виявляється різною за однакового значення індукційні явища, тобто індукційні явища. Коефіцієнт пропорційності L у даному випадку називають коефіцієнтом самоіндукції.

???