"Іносказання" становить особливий інтерес, якщо розглядається не тільки як локальний прийом або фігура, а як субстанціональна якість, що має пряме відношення до побутування твору мистецтва взагалі. Коли ми вслухуємося в "внутрішню форму" слова, у його семантиці оголюються два взаємозалежних плани

Хрестоматійне "остранение", загальна закономірність еволюції мистецтва, означає неминучість зміни художніх форм і постійне відштовхування від банальними поетичних прийомів, що стають. "Остранение" говорить скоріше про відношення "форма - форма", чим "форма - зміст": остраняются не тільки об'єкт і тема художнього твору, а й прийом, за допомогою якого тема знаходить втілення. Це і є іносказання - сказане по-іншому. Однак поняття "іносказання", на відміну від "остранения", відбиває ще один, змістовний аспект: оповідальні, описові, образний плани не вичерпують усього добутку, але, навпроти, змушують думати про вартому за ними й поза їхньому іншому змісті

Єдність обох планів іносказання (інша форма вираження й вираження іншого змісту) характеризує ситуацію в цілому: зміна форм у мистецтві - іносказання в першому значенні - безпосередньо пов'язана з іносказанням у другому. Символізація (використовуємо це слово для позначення другого аспекту іносказання) властива мистецтву взагалі, однак далеко не завжди й не рівною мірою для конкретного художника й напрямку вона значима. Якщо говорити про рубіж XIX-XX століть, то настання епохи символізму, що замістив реалізм у ролі естетического лідера, прекрасно демонструє таке розходження. е. Ауербах поклав в основу еволюції європейського мистецтва поняття мимезиса. Але процес цей є ще й постійне, у свою чергу теж підкоряється "остранению", зворотний рух від мимезиса до символу, від символу до мимезису.

Твір мистецтва принципово иносказательно - принаймні, у тому розумінні, що воно має відношення до самого цього явища. Схематизація, при якій "міра іносказання", інтеграл двох значень, обирається в якості головної класифікаційної ознаки, дозволяє особливим образом описати закономірності виникнення нових напрямків, їхню зміну й сусідство

Специфіка, що виявляється при деконструкции "іносказання", характерна для текстів Платонова. Його поетика цілком підпорядкована зіткненню двох точок зору на художній текст. Одна з них - психолого-реалістична, миметическая, коли поводження героя й саме його існування в добутку пояснюються тим, що автор прагне до правдоподібності зображення. Друга (схематизуючи) - сугубо символічна, коли герой і його вчинки розглядаються як покажчики на ідеї й підкреслюється той факт, що в дійсності ніякого героя-те й немає й мислити його як психологічну істоту не має змісту. Може бути, це дві сторони одного предмета, одна без іншої не зустрічаються. Але вірно й те, що символізм як напрямок заново пожвавив їхнє протистояння. І Платонов теж актуалізує дане розходження. Більше того, він доводить розвиток кожної зі сторін диади до критичної риси, за якої рухатися нікуди. Варто підсилити одну з них, і мистецтво просто перестане бути самим собою, зруйнується