1.Тренировочно-Діагностична робота проводиться у формі комплексного язикового аналізу тексту.
2.Тривалість роботи - 40- 45 мінут.
3.Робота має 2 варіанти, кожний з яких складається з деформованого тексту й 6 завдань до нього.
4.Робота із завданнями базового рівня виконується у всіх 9-х класах загальноосвітніх шкіл і 9 -х класах вечірніх шкіл.
5. Зміст завдань – орфографічна й пунктуаційна грамотність, значеннєвий і композиційний аналіз тексту, язикові засоби виразності; фонетика, лексика, морфемика, словотвір, морфологія, синтаксис, граматична синонімія.

6.Текст і завдання до нього тиражуються для кожного учня. При тиражуванні необхідно зберігати розмір шрифту й інтервали

7.Робота виконується на стандартних аркушах А-4. Відповідь записується безпосередньо після завдання. Пропущені букви й розділові знаки вставляються безпосередньо в надрукований текст

8.Словники й довідкову літературу використовувати не дозволяється

9.Кожне завдання оцінюється по системі «залік – незалік». Завдання вважається зарахованим, якщо правильно виконано більше половини його (з 3 елементів – 2 і т.д.). Якщо завдання включає два елементи, для одержання заліку повинні бути виконані обоє. Завдання № 1 оцінюється двома балами: орфографічна грамотність і пунктуаційна грамотність. Для одержання заліку необхідно, щоб кількість орфографічних і кількість пунктуаційних помилок по роздільності не перевищувало чотирьох. Орфографічна й пунктуаційна грамотність ураховується по всій роботі. Таким чином, учень за правильно виконану роботу одержує 7 заліків (балів).

10.При відсутності відповіді на питання на його місці що перевіряє ставиться прочерк

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЩО ВЧИТЬСЯ

1. Відповідь записується безпосередньо після завдання. Пропущені букви й розділові знаки вставляються безпосередньо в надрукований текст. У тексті також розкриваються дужки. Текст і умови завдань не списуються

2. Відповіді записуються чітко, акуратно, розбірливим почерком. Всі підкреслення й виділення в роботі робляться ручкою, а не олівцем

3. Словники й довідкову літературу використовувати не дозволяється

4. Підміна питань не допускається

Крайова тренировочно-діагностична робота №1 по російській мові

Прізвище, ім'я___________________________

СОШ №___г. (р-на)_______________клас 9

___________________2011г.

Варіант № 1

(1) (В) полудень я опинився в (рідко)стовбурному соснику де ст...…яла т...шина (з,с)гущавина...травня торб...рками.

(2)Я п…днялся на п...…р...…вал. (3)Незабаром по…вилися в...…твистие тат…ротники побачивши яких як завжди що(те) (з,з)двин…тся в сірий...це. (4)Воно не те щоб обм...рает але треп...тно чекає яких(те) чудес. (5)Так у дитинстві (з,з)жималось воно коли ра(з,сс)каз...ик казав страшну ска...ку.

(6)З...нце ра(з, сс)ипалось (на) зустріч мені ж...лтим снопом. (7)Я пр...відкрив ока (в)переди в...днелись крони р...стущих у ра(з,з)щелинах сосон. (8)Р...бро хр...бта було в подряпинах. (9)(По)верху й (по)низі все гуділо від пчели(н,нн)их і осі(н,нн)их крив. (10)Забутими к...страми дог...рали дикі півонії. (11)Серед л...сной всяч...ни св...ркнула слюд...(н,нн)ими л...пестками любка майже (не) замеча...травня р...бятишками.

(12)Я соб…рал би цю тр...…ву по всім л...…сам і б…лотам насту…вал (би) її корі…ки й напував (би) людей щоб пр...…здійснилися ув…жением друг до друга й пон…чи (би) що любити це і є чіл…веческое н…зн...чение в...ленье божеське

(По В. Астафьеву)

Уважно прочитайте текст. Вставте, де необхідно, пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки. Текст не списувати!

Знайдіть у тексті речення, що відбиває основну думку тексту. Укажіть його номер

Випишіть із речення № 5 всі слова з довгими твердими звуками

Назвіть спосіб словотвору слова всячина. Запишіть слово, від якого воно утворен.о

Якою частиною мови є слова, виділені курсивом? Якою частиною мови в іншому контексті вони можуть бути ще?

Укажіть, чим ускладнене речення № 1.

Крайова тренировочно-діагностична робота № 1 по російській мові

Прізвище, ім'я___________________________

СОШ №___г.

(р-на)_______________клас 9

___________________2012г.

Варіант № 2

(1)Саме промінь(?)шиї у світі см...…третина як нар...ждает(?)ся день! (2)От спалахнув перший промінь із...нца. (3)Н...чная тінь т...хонько пряч..т(?)ся в ущелинах гір а їх в...ршини улиба...т(?)ся ласкавою посмішкою

(4)Хвилі моря високо п...…дн…томлять білого голови й кланя…т(?)ся висхідному сонцю. (5)Добрий день! г...…в...рит з…нце подн…томлячись над морем

(6)Від...гоще(н, нн)ие р...сою пустотливо п...качива...т(?)ся квіти. (7)Вони т...нут(?)ся до з...нцу а промені його г...рят у краплях р...си обсипають л...пестки й листи блиском бри...иантов.

(8)Над ними круж…т(?)ся з...л...…л...…тие пч...…ли жадібно п...…ют солодкий мед і в повітрі л...…ет(?)ся їхній густа пес(?)ня.

(9)Пр...снулись (червоно)грудие м...линовки першими встр...сподіваючись із...нце. (10)У кущах стрибають чижі ганяють(?)ся за мошками ластів...год(?)ки.

(11)Пр…бужда…т(?)ся люди і йдуть на п...…ля до своєї праці. (12)З…нце дивиться на них і улиба…т(?)ся. (13)Воно промінь(?)ше всіх знає скільки (з, з)роблено людьми доброго на землі. (14)Воно коли(те) вид...ло її пустелею а нині земля п...крита в...ликой р...ботой людей

(По М. Горькому)

Уважно прочитайте текст. Вставте, де необхідно, пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки. Текст не списувати!

Знайдіть у тексті речення, що відбиває основну думку тексту. Укажіть його номер

Скільки твердих звуків у виділеному курсивом слові в реченні № 7? Напишіть ці звуки

Назвіть спосіб словотвору виділеного курсивом слова в реченні № 3. Запишіть слово, від якого воно утворен.о

Якою частиною мови є слово, виділене курсивом у реченні № 13? Якою частиною мови в іншому контексті воно може бути ще?

Укажіть, чим ускладнене речення № 6.