Мета: закріплювати знання учнів про типи речень; вчити знаходити в реченнях і виділяти інтонаційно слова, найважливіші для висловлення думки; розвивати виразність мовлення учнів, збагачувати їх лексичний запас; виховувати шанобливе ставлення до людей праці.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 134)

Перевірка — індивідуальне опитування.

2. Словниковий диктант

Вересень, олень, читання, ведмідь, телевізор, червоний, китиця, диктант, дятел.

— Подумайте, на які дві групи можна поділити ці слова? (З ненаго-лошеним є та и)

— А на три? (Дво-, три - та чотирискладові слова)

— Поставте у словах наголоси.

3. Самостійна робота (вправа 135)

Перевірка — фронтальне опитування.

III. Повідомлення теми й мети уроку

— На цьому уроці будемо вчитися правильно ставити логічні наго

Лоси у реченнях, виділяючи найголовніші слова.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (запис на дошці)

Праця робить людину розумною.

Праця робить людину розумною.

Праця робить людину розумною.

— Подумайте, чого навчає нас це прислів'я.

— Прочитайте речення, логічно наголошуючи підкреслені слова.

— Як поставити питання, щоб відповідями були ці речення?

2. Робота в парах (вправа 138) Перевірка — опитування пари.

3. Фізкультхви линка

V. Закріплення та систематизація знань

1. Колективна робота (вправа 136)

Завдання до вправи можна дещо змінити. Діти складатимуть усі южливі питання до кожного речення:

I варіант — перше речення;

II варіант — друге речення;

III варіант — третє речення;

IVваріант — четверте речення.

Перевірка — індивідуальне опитування.

2. Робота зі скоромовками (вправа 137)

Після опрацювання завдань 1, 2 можна запропонувати записати одну зі скоромовок по пам'яті, усно скласти можливі питання.

VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

— З якими типами речень за метою висловлювання ми ознайомились?

— Як розрізнити розповідне і питальне речення?

— Які розділові знаки ставляться у кінці цих речень?

2. Підготовка до виконання домашнього завдання

— Прочитайте завдання до вправи 139.

— Чи зможете ви дібрати розділові знаки до цих речень?

— Удома вам треба буде все це записати.

3. Метод «Незакінчене речення»

Використовуючи уявний мікрофон, учні намагаються закінчити речення, запропоновані вчителем. Наприклад:

• На сьогоднішньому уроці для мене найбільш важливим відкриттям було...

• Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що...

• Сьогоднішній урок навчив мене...

V!!. Домашнє завдання

Вправа 139.