Історія вивчення роману М.Ю Лермонтова «Герой нашого часу» ...Ідея « Героя нашого часу » для багатьох залишалася донині тайною й залишиться для них тайною назавжди! ... В.Г. Бєлінський Як усяке справді класичний добуток, «Герой нашого часу» от уже протягом півтора століть живе інтенсивним художнім життям, постійно обновляючись у свідомості нових і нових поколінь. Про подібні твори Бєлінський писав, що вони належать до «вічно живим і явищ, що рухаються... Кожна епоха вимовляє про їх своє судження. І як би ні вірно зрозуміла вона їх, але завжди залишить наступної за нею епосі сказати що-небудь нове й більше вірне, і жодна й ніколи не висловить усього».

Говорячи ж безпосередньо про « Героя нашого часу », великий критик затверджував: « От книга, який призначено ніколи не стертися, тому що, при самім народженні, вона була сприснута живою водою поезії». Роман Лермонтова « Герой нашого часу » класично простий, доступний кожному, навіть самому недосвідченому, читачеві, разом з тим складний і багатозначний і в той же час глибокий і незбагненно загадковий. Все це породжувало й продовжує породжувати постійні суперечки й дискусії про нього - з моменту його появи на світло й аж до наших днів. Для історії його вивчення характерна не тільки суперечливість, але й часом навіть полярна протилежність суджень, як про роман у цілому, так і про головного героя, Печорине, зокрема. По суті, роман Лермонтова самий загадковий добуток російської класичної літератури. Дотепер немає одного, що встоялося думки про цей невеликий добуток. Не вирішені однозначно питання: « Позитивний або негативний початок російського життя втілено в образі Печорина? Національний тип або привнесений із Заходу?

чиОбмежується його значення короткою епохою 30 років 19 століття або зберігає вплив на літературу й життя наступних поколінь? Яким художнім методом і стилем написаний роман - школи романтизму, реалізму, або це синтез цих шкіл? Роман це або збори повістей?». Твердої відповіді ні на одне із цих питань у літературознавстві немає. Кожна епоха при всіх витратах у тлумаченні й оцінках цього великого добутку, у чому - те, нехай на невеликий крок наближалася до його більше глибокого прочитання й розуміння. Роман написаний у період 1837-1839 м, коли перед літературою стояло завдання пошуку нового героя, що втілює нові тенденції суспільного розвитку. Лермонтов стояв у цей час перед особою вже іншого суспільства, чим - те, що було відбито в «Євгенії Онєгіні» Пушкіна. Бєлінський писав про це у вступній статті до збірника «Фізіологія Петербурга» (1845): «В «Онєгіні» ви вивчите російське суспільство в одному з моментів його розвитку, в « Герої нашого часу » ви побачите те ж саме суспільство, але вже в новому виді».

Представлена в романі Лермонтова доля окремої особистості, зображена у всій її конкретній соціально-історичній, національній обумовленості й у той же час в індивідуальній неповторності суверенного, духовно вільної родової істоти, знаходила разом з тим загальнолюдський зміст. Печорин, говориться в передмові до роману, - тип «сучасної людини», якої автор «його розуміє» і яким «занадто часто зустрічав». Разом з тим це не «массовидний» тип, а «типове виключення», різновид «дивної людини».

Називаючи Печорина Онєгіним свого часу, Бєлінський віддавав належне неперевершеної художності пушкінського образа: «Печорин - це Онєгін нашого часу», але разом з тим він думав, що «Печорин вище Онєгіна по ідеї, втім, ця перевага належить нашому часу, а не Лермонтову». Не виправдуючи й не обвинувачуючи Печорина, Бєлінський зауважує, що в ньому дуже сильний «інстинкт істини», але що в силу подвійності його характеру він не зупиняється перед наклепом на самого себе й на суспільство. Зваживши достоїнства й недоліки характеру Печорина, Бєлінський містить: «А суд належить не нам: для кожної людини суд у його справах і їхніх наслідках» Справедливість цієї думки Бєлінського підтверджує нещадним судом над собою, що веде Печорин, зважуючи й оцінюючи дарма прожиту їм життя: «...Вірно було мені призначення високе... Але я не вгадав свого призначення ...» У цих словах Печорина - ключ для розуміння причин трагедії його покоління «розумних ненужностей», трагедії російських людей последекабристского часу. Починаючи із другої половини ХIХ століття, за Печориним усталилося визначення «зайвої людини», хоча ні сам Лермонтов, ні Бєлінський, такого визначення йому не давали, насамперед, тому, що такого терміна в їхній час не існувало. Для них Печорин - «герой часу, сучасна людина, дивна людина».

Типологічна сутність образа «зайвої людини» у російській літературі трактується дуже суперечливо. Герцен найбільше точно визначив зміст і характерність типу «зайвої людини» для російського суспільства й російської літератури миколаївської епохи. «Сумна доля зайвої людини, загубленого людини, тільки тому, що він розвився в людину, був тоді не тільки в поемах і романах, але на вулицях і у вітальнях, у селах і містах. Наші літературні фланкери шпиняют тепер над цими слабкими мрійниками, що зламалися без бою, над цими дозвільними людьми, що не вміли найтиться в тім середовищі, у якій жили».

На думку Герцена, Печорин стає «зайвим» тому, що у своєму розвитку йде далі більшості, розвиваючись у людину, а якщо точно - в особистість, що в умовах знеособленої дійсності миколаївської Росії було, за словами Герцена, « одним з найтрагічніших положень у світі». На думку Лермонтова, трагедія його часу не тільки в тім, що «люди терпляче страждають», але й у тім, що «більшість страждає, не усвідомлюючи цього». У цьому змісті в Печорине відбитий акт інтенсивного розвитку суспільної й особистої самосвідомості в Росії 30-х років. Бєлінський писав: « Знайомлячи суспільство із самим собою, тобто, розвиваючи в ньому самосвідомість, вона задовольняє його найголовнішої й найважливішої в теперішню хвилину потреби». Лермонтовская концепція особистості розширювала й поглиблювала можливості художньої типізації. Печорин - типовий характер, але особливого роду

З одного боку, він породження певних соціальних обставин, середовища й у цьому змісті представляє собою твердо, обкреслений соціальний тип «героя свого часу», з іншої, як особистість із її внесословной цінністю, він виходить за межі, що породили його обставин, соціальних ролей, тобто за межі соціального типу, породженого певною епохою й конкретним середовищем, знаходячи вселюдську значимість. Особистість Печорина ширше, целостнее й избиточнее того життєвого змісту, що вміщає його соціальні ролі, його соціальний статус у цілому. Сполучення визначеності й невловності не закритості в особистості й характері героя Лермонтова, дало підставу Бєлінському сказати: « Він ховається від нас такою же неповною й нерозгаданою істотою, як і є нам на початку роману» Коли вийшов друком роман « Герой нашого часу », охоронна критика, обізнана різко негативною оцінкою Миколою 1, запевняла читачів у тім, що в романі немає нічого російського, що його «порочний» герой списаний автором в західноєвропейських романістів. Дійшла справа до того, що незабаром після фатальної загибелі поета барон Е.Розен виразив свою «радість» із приводу того, що Лермонтов убитий і вже не напише «другого Печорина».

Чимало було у відкликаннях подібних «критиків» напівнатяків і прямих натяків на те, що в герої роману автор зобразив самого себе. Різку оцінку Печорина дали критики консервативно-охоронної користі О.И. Сенковский, С.П. Шевирев, С.А. Бурачок. Зокрема, Бурачок, редактор журналу « Маяк», возмущенно писав, що образ Печорина є наклепом на російську дійсність і росіян людей, що « весь роман епіграма», що в ньому « релігійності, російських народностей і слідів ні».

Бурачок був із числа тих критиків, які вважали, що автор намалював свій портрет. На що Лермонтов відповідав: « ... видно, Русь так вуж створений, що в ній усе обновляється, крім подібних безглуздостей. Сама чарівна із чарівних казок у нас навряд чи уникне докору в замаху на образу особистості!» Негативне сприйняття образа Печорина було й у деяких декабристів: Д.И. Писарєва, А.В, Дружиніна, К.С. Аксакова й інших. Так В.К. Кюхельбеккер писав: « Лермонтова роман - створення потужної душі... Все-таки жаль, що Лермонтов витратив свій талант на зображення такої істоти, як його бридкий Печорин». Близький родич Лермонтова А.П. Шан-Гирей так охарактеризував Печорина : « Лермонтов дуже вдало зібрав ці риси в герої своєму, котрого зробив цікавим, але все-таки виставив порожнечу подібних людей і шкода ..... від них для суспільства ».

Відмітаючи злісні вигадництва критиков-охранителей, яких він презирливо йменував «критиканами», Бєлінський пророкував « Героєві нашого часу » довге життя. «Ніхто й ніщо, - писав він про лермонтовской книгу, - не перешкодить її ходу й витраті, поки не розійдеться вона до останнього екземпляра; тоді вона вийде четвертим виданням, і так буде тривати доти, поки росіяни буде говорити російською мовою». Присвятивши аналізу лермонтовского роману велику статтю, критик показав, що його авторові властив «глибоке почуття дійсності, вірний інстинкт істини», а його утвору властиві «простота, художнє окреслення характерів, багатство змісту, непереборна принадність викладу, поетична мова».