Мета:Навчити учнів коментувати особливості вдачі братів; розВивати уміння аналізувати описувані автором ситуації; формувати в учнів активну життєву позицію; розвивати вміння висловлювати власну думку та обстоювати її.

Обладнання: Книга Лариси Андрієвської «Казки старого лева», текст каз­ки І. Липи «Близнята», казка Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь», малюнки дітей, аудіозапис будь-якої ніжної мелодії.

Тип уроку: Нестандартний урок (урок-подорож у казку).

ХІДУРОКУ

I.ОрганізаційнийМомент

II.ВивченняНовогоМатеріалу

1. Вступне слово вчителя.

Казка «Близнята», яку ми з вами прочитали на попередньому уроці, сьогодні покличе нас у казкову мандрівку. Ми спробуємо заглянути в казку, поспілкуватися з її героями і разом з цим виконати наступні завдання:

А) вміти пояснити сенс дарунків Долі;

Б) простежити за текстом, як ці дарунки хлопці використали в житті;

В) навчитися аналізувати певні ситуації, описані в казці;

Г) вміти аргументувати власні судження.

А зараз всі дружно сідаймо на килим-самоліт, і він нас помчить у казку де давно на нас чекають.

Звучить аудіозапис ніжної мелодії.

Уч и т е ль. Ми вже в казці. Придивіться уважно до цього трикутного будиночка. Чий він? Мабуть, нам краще про нього розкажуть екскурсо­води. Умова: розповідати в теперішньому часі й зачитувати цитати.


Уч е н ь - е кскур совод. Цей будиночок збудував веселий брат. Він хотів, щоб усі люди в країні були веселими й щасливими, а (Цитує) «палата має всього три кути. Стіни з різних матеріалів: одна з каменю, друга — з цегли, третя з мармуру. На фронтоні в ряд великі фігури різ­них звірів і птахів. Вікон багато, і всі вони різні...»

Учитель. Про дива, які творяться у чудернацьких палатах розпо­вість нам інший екскурсовод.

Учень-екскурсовод (Цитує). Тут усе дивовижне, кумедне, сміш­ливе, а особливо дерев’яний чоловічок, що безугавно вертиться і переки­дається на шпилі» до слів «...ні одна кімната не була подібна до другої».

Учитель. Третій екскурсовод розповість нам про інтер’єр кімнат. Учень розповідає про найдивовижніше диво цих палат —три кімнати. Особливу увагу звертає на опис дивних яблучок (зачитує цитату з тексту від слів «у кожній кімнаті на золотому ланцюжку висіло яблучко» до слів «...не вийшов з палати без міри веселий і задоволений».

Учитель. Ми бачимо різні дива. Давайте влаштуємо невеличке ін­терв’ю з господарем цих палат. Думаю, серед нас знайдуться кореспон­денти.

2. Орієнтовні запитання і відповіді.

Ко респ онде нт. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви збудували

Такий химерний будиночок?

Господар. Щоб людям було весело. Я все зробив, аби вони почу­вали себе веселими, життєрадісними, щасливими.

Кореспондент. Невже від споглядання різних див люди стають щасливими?

Господар. Я переконаний, що так.

Ко респ онде нт. Що, на вашу думку, потрібно людині для повно­цінного щастя?

Господар. Те, що знаходиться в моєму будинку і є необхідним для повноцінного щастя.

Учитель. Як бачимо, у цій країні всі живуть весело й безжурно. Всі щасливі.

Чи, може, їм так здається? Давайте подумаємо над запитанням: Чи правильно скористався дарунком Долі веселий брат?

3. Робота в групах.

Завдання першій групі: З’ясувати, на кого чи на що покладався весе­

лий брат у своїх діях, маючи дарунок Долі.


Завдання другій групі: Довести, що господар химерних палат живе лише одним днем і не думає про майбутнє свого народу.

Музична пауза, 2 хвилини на підготовку.

Вчитель заслуховує представників від обох груп, оцінює відповіді. Оцінки коментуються.

Учитель. У казці все швидко робиться. Поки ми дискутували, то сталося непоправне. Про це нам розповість екскурсовод. Події необ­хідно описувати в минулому часі.

Ек ску рс ов о д. Як ми вже побачили, люди в цій країні жили весе­ло і безтурботно.

З усіх-усюд сходилися до химерного будиночка люди, щоб задоволь­нити тимчасові потреби: побачити різні дива, посміятися, повеселитися. А тим часом ворог захопив землі. Господаря дивних палат убито. На май­бутні покоління чекають бідність, голод, рабство. І все це через те, що один з братів не зумів скористатися дарунком Долі й не приніс щастя людям.

Учитель. У нас є нагода зустрітися з другим братом і з’ясувати, чи правильно він скористався дарунком Долі. Де ж був він, поки ми дис­кутували?

Екскурсовод. Другий брат мандрував світом, побачив багато див і повернувся в країну сивим дідом.

Учитель. Діти, зверніть увагу на малюнок. Ми бачимо другого бра­та молодим, а не сивим і старим. Біля нього — його вірні друзі — Собака, Щур, Ворон. Давайте проведемо з ним і його товаришами прес-конфе­ренцію. Ви маєте право підготувати по три запитання кожному.

4. Можливі варіанти запитань і відповідей.

К ореспонд е нт. У мене запитання до кмітливого брата. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося знову стати молодим, адже в країну ви по­вернулися сивим дідом?

Брат. Я став молодим через те, що правильно скористався дарунком Долі. Приніс своєму народу і країні щастя. Зробив добро за це Доля мені віддячила молодістю.

Кореспондент. Хто вам підказав, як визволити країну?

Брат. Я уважно до всього придивлявся, прислухався, а не жив од­ними емоціями. У одному селі почув, як старий дід розповідав своєму внукові казочку про барабан, козаків, млинок, чарівну шаблю. З казки дізнався, що ці речі може знайти лише той, хто має у своїх руках малень­ку зроблену кулю. Отже, мова йшла про мене.


Кореспондент. Як вам вдалося відшукати ці речі?

Брат. Дід сказав, що для цього потрібно мати двох чорних, що літа­ють — оглядають, двох сірих, що гризуть-шукають, і двох рудих, що ню-щать-приносять (розповідає, як викохав собу вірних друзів-помічників: воронів, щурів, собак).

Учитель ставить оцінки учасникам полілогу, коментує їх.

Учитель. Чи є у вас запитання до Воронів.

Кореспондент. Скажіть, будь ласка, як ви допомагали своєму гос­подарю знайти чарівні речі?

Вор он. Ми з товаришем літали у різні сторони світу. Дізналися, що на Заході, у Британському царстві є млинок, який дає кожному те, що йому бракує; у Китайському царстві — чарівний барабан.

Вчитель уважно стежить за правильністю постановки тих чи інших запи­тань, грамотністю та логічністю відповідей персонажів казки. По три запитання ставлять Собакам, Щурам. Учасники діалогів можуть мінятися. Оцінки за від­повіді коментуються.

Учи т ель. Приємно, що добро в цій країні перемогло. І все це — за­вдяки кмітливості й розсудливості одного з братів.

Мандрівка у цікаву казку завершилась. Наш килим-самоліт призем­лився у класі.

Звучить аудіозапис ніжної мелодії.

Тепер, любі друзі, підготуйтеся до відповідей на запитання, які я вам пропоную на оцих картках.

5. Робота в парах.

Завдання на картках:

1) Діти народились одночасно. Вони близнята. Чому ж характери у них різні? (Близнята схожі обличчям, а характери, манери поведінки фор­муються впродовж життя, вони не можуть бути однаковими.)

2) Чому перший близнюк не зумів скористатися дарунком Долі і не при­ніс щастя людям. (Він керувався лише пристрастями, не вмів і не хотів думати про майбутнє.)

3) Чи завжди людина у складних ситуаціях може обійтися без допомоги вірних друзів? (Ні. Другий брат досяг поставленої мети завдяки допо­мозі вірних друзів.)

4) Який епізод з казки свідчить про велику наполегливість, невідступ­ність від поставленої мети? (Мудрий брат лише наполегливістю здобув чудодійну шаблю.)


У процессі підготовки відповідей доречно користуватися текстом, зачитувати цитатний матеріал.

Відповіді вчитель обов’язково оцінює. Оцінки коментуються.

У ч и т е ль. Підсумком нашого уроку стане гра «Мікрофон», під час якої ми дізнаємося, що кожен з вас узяв для свого серця, душі, чого навчився.

Учні по черзі передають один одному умовний мікрофон, висловлю­ють свої судження й агрументують їх.

5. Варіанти висловлених думок:

1) Навчився аналізувати певні складні ситуації. Це потім обов’язково знадобиться в житті.

2) У кожного з нас є своя доля і треба вміти користуватися її дарунка­ми, обдумувати кожен свій вчинок.

3) Потрібно жити з думкою про майбутнє, а не одним днем, як це ро­бив один із близнюків.

Учитель. Яку казку із зарубіжної літератури на подібну тематику ви читали? Хто її автор, герої?

Учень. На уроці зарубіжної літератури ми прочитали казку Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». Гаррі та мрійливий близ­нюк мають багато спільних рис. Вони обидва мрійливі, живуть у химер­ному світі вигадок, ілюзій і цим не приносять ніякої користі оточуючим.

Учитель. Добре, що багато корисних порад з цієї казки ви взяли для себе. Давайте разом визначимо її головну думку.

Заслуховуємо два-три варіанти відповідей, а потім учням пропону­ється подивитися на записану на дошці тему уроку.

Хтось з учнів голосно зачитує це речення.

Вчитель. Гадаю, у кожного з вас Доля буде щасливою і ви вміло скористаєтеся її дарунками.