Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю І. Малковича; зосередити увагу на ідейно-художньому аналізі його програмових поетичних творів; розвивати вміння усвідомлено читати вірші, аналізувати їх прихований зміст; словесно відтворювати світ, відображений в образах поезій; удосконалювати навички висловлення власних поетичних роздумів, навіяних прочитаними віршами; виховувати почуття поваги до творчості І. Малковича, моральні якості як ступінь гуманізму; формувати естетичні смаки.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.
Обладнання: портрет І. Малковича, музичне оформлення до його поезій, тексти творів, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Опитування учнів поезії (балади) І. Малковича «З янголом на плечі» напам'ять. Визначення кращих читців.

III. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «Інтелектуал»

(про життєвий і творчий шлях Івана Малковича).

1. Батьківщина Івана Малковича. (Івано-Франківщина)

2. Родина, з якої походив письменник. (Селянська)

3. Клас, який закінчив митець слова у музичному училищі. (Клас скрипки)

4. Навчальний заклад, після закінчення якого І. Малкович отримав вищу освіту. (Філологічний факультет Київського державного уніВерситету)

5. Назви видавництв письменника. («Веселка», «Молодь»)

6. Письменники, твори яких видавав І. Малкович. (Т. Шевченко, ЛеСя Українка, Б.-І. Антонич)

7. Назва власного видавництва; рік його заснування. («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 1992р.)

8. Мова віршованих перекладів і переспівів Малковича. (Польська, Англійська, російська)

9. Якими поетичними книжками представлена оригінальна творчість письменника. («Білий камінь», «Ключ», «Вірші», «Із янголом на плечі»)

10. Зазначте про три розкоші І. Малковича. (Перечитування улюблених Книжок, укладання уявних антологій, довго-довго вдивлятися У Вікно)

11. Кого із зарубіжних письменників часто згадує І. Малкович? (Го-рація)

12. На даний час І. Малкович не тільки поет, але й... (Видавець). Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Міні-дискусія. Відповіді на запитання:

• Вмотивуйте, чи можна вважати І. Малковича дитячим письменником.

• Про що свідчить те, що художник слова заснував власне видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»?


• У зв'язку з чим, на ваш погляд, творчість І. Малковича набула

популярності не тільки на території України, а й за її межами?

IV. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

V. Основний зміст уроку

1. Робота над поетичним твором І. Малковича «Свічечка букви ї»

1.1. Виразне і усвідомлене читання вірша.

1.2. Тема: Звернення до дитини — майбутнього країни, яка повинна плекати і оберігати свічечку букви «І» і серпик букви «Є».

1.3. Ідея: Увіковічення рідної мови і бережливе ставлення до неї.

1.4. Основна думка: Доки є мова, доти існує нація. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Л. Костенко).

1.5. Жанр: Громадянська лірика.

1.6. Римування: Білий вірш.

1.7. Зміст поезії.

• Кожна дитина покликана захищати національну святиню. Зараз свічечку букви «ї», місячний серпик букви «є», а потім мову — культурну спадщину народу.

• Возвеличення нашої мови.

• Застереження дитини, щоб вона особисто прагнула зберігати мову, не покладаючись на будь-кого.

1.8. «Доміно». Доберіть до слова «мова» синоніми, які б характеризували її зміст, призначення, застосування.

1.9. Художні особливості твору.

• Пестливі слова: свічечка, серпик, пальчики, ниточка, долоньки.

Епітети: «місячний серпик», «мова солов'їна».

Метафора: «місячний серпик зрізаний з неба».

Повтори: Дитино.

1.10. Обговорення змісту поезії. Бесіда за питаннями.

• Чому свічечка порівнюється з буквою «ї»?

• В чому призначення дитини? («...Покликана захистити своїми доЛоньками крихітну свічечку букви «ї»»; оберігати місячний серпик Букви «є»)

• Для чого письменник звертається до дитини?

• Що нагадує буква «є»? Словесно намалюйте цю букву.

• Яке значення має мова в житті кожної людини, держави загалом?

• Яких страждань зазнала наша мова впродовж минулих століть? Чи варто її оберігати?

• Через що мову українців називають солов'їною?
• За яких умов є ймовірним, що нашу мову не будуть пам'ятати, поважати, шанувати, застосовуючи під час спілкування?

• Від чого застерігає автор поезії дітей? («...Можуть настати і такі Часи коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший солоВейко»)

• Що необхідно робити для популяризації рідної мови?

• За яких обставин наша мова впродовж історії зазнала певних змін?

• 3 якою метою І. Малкович написав цю поезію? Чого він навчає дітей? Над чим змушує їх замислитися?

1.11. Творче завдання. Доберіть до будь-якої букви алфавіту характеристику, подібну тій, що у творі з літерами «ї», «є».

1.12. Доміно. Додайте до слова «мова» синонімічні прикметники, які б пояснили або поглибили його зміст.

2. Опрацювання ідейно-художнього змісту Поезії І. Малковича «Музика, що пішла»

2.1. Виразне і вдумливе читання вірша.

2.2. Тема: Відтворення призначення музики в житті людини, зображення її подорожі у «звабній ночі».

2.3. Ідея: Возвеличення єдності людини і музики.

2.4. Основна думка: Звучання музики залежить від інструмента та натхнення її виконавця.

2.5. Віршований розмір: Ямб.

2.6. Римування: Перехресне.

2.7. Художні особливості поезії.

Метафори: «вона (музика) плелася в коси», «скрипка відвернулась пріч, сивина спадає з пліч», «вітер завиває».

Епітети: «музика боса»; «непевна звабна ніч», «розхристані сліди».

Повтори: «...в таку непевну, звабну ніч».

Риторичні запитання: «Чом, скрипко, відвернулась пріч?»,

«Як музику пустила босу

В таку непевну, звабну ніч?»

2.8. Обговорення змісту вірша. Бесіда за питаннями:

• Що таке музика?

• Яким чином І. Малкович оживляє її? Для чого він це робить?

• Поясніть, що мав на увазі автор поезії, зазначаючи: «Коли вона (музика) Плелася в коси».

• Назвіть музичні інструменти, які вам подобаються. Чи опанували ви які-небудь з них?

• Як ніч пов'язана з музикою?

• Хто, на думку автора, повинен був утримати музику від нічної прогулянки?
• Яким чином І. Малкович поєднує рідну землю з людиною? («Візьму собі землі окраєць Піду блукати по світах»)

• 3 якою метою, на ваш погляд, ліричний герой поезії вирушить у подорож світом?

• Чим пояснити те, що герой перед тим, як залишити домівку, бере із собою окраєць землі. Які ще подібні прикмети вам відомі?

• Як син ставиться до своїх батьків? З якою промовою він до них звертається?

• Для чого герой вирішує піти на пошуки музики?

• Що намагався І. Малкович довести читачу даним поетичним твором? Висловіть свої враження після ознайомлення з цим віршем?

2.9. Міні-дискусія. Обговорення питань:

• Музика — це вид мистецтва чи розвага? Відповідь вмотивуйте.

• Яким чином музика впливає на внутрішні почуття людини?

• Стисло охарактеризуйте тих, хто є авторами музики і її виконавців.

2.10. «Мікрофон». «Яка музика вам подобається?»

Враховуючи відповіді учнів, скласти діаграму, проаналізувати її.

VI. Закріплення вивченого матеріалу 1. Проведення тестового опитування

«Свічечка букви І»

1. Покликання захищати букву «ї», на думку автора поезії, є завдан

ням:

А) глобальним; б) Не найсуттєвішим', В) відповідальним; г) першочергової важливості.

2. Буква «є» нагадує:

А) свічечку; б) півколо; в) Місячний серпик; Г) окраєць хліба.

3. Мова у творі названа:

А) ліричною; б) милозвучною; в) мелодійною; г) Солов'їною.

4. Свічечку букви «ї» дитина покликана захищати:

а) Своїми долоньками; Б) власними мріями;

В) розумними вчинками; г) хусткою і рушником.

5. На думку автора, може статися так, що українську рідну мову не

буде пам'ятати навіть:

А) вчитель-словесник; б) дитина дошкільного віку; в) Найменший соловейко; Г) той, хто за неї боровся.

6. Місячний серпик букви «є» зрізаний з неба разом із:

а) хмаринкою; б) зіркою; в) сонцем; г) Ниткою.

«Музика, що пішла»

1. Музику в творі названо:

А) Босою; Б) гучною; в) відомою; г) популярною.
2. З пліч ліричного героя спадає: