А) втома; б) важкий тягар; в) Сивина; Г) піднесення і втома.

3. Перед тим як вирушити у подорож, герой поезії:

А) отримує благословення у батьків;

Б) Візьме із собою окраєць землі;

В) відвідає церковний храм; г) прочитає молитву.

4. Художній засіб, який використав І. Малкович у рядку поезії «Хай

тільки вітер завиває»:

А) порівняння; б) гіпербола; в) епітет; г) Метафора.

5. До кого звертається ліричний герой наприкінці твору?

А) До батьків; Б) кобзарів; в) творців музичного мистецтва;

Г) всіх, хто закоханий.

6. Герой твору намагається музику:

А) розповсюдити; б) Розшукати; В) написати; г) осмислити. Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Чому, на вашу думку, говорять, що нападати на мову народу — це означає нападати на його серце? Відповідь аргументуйте, посилаючись на власний досвід та зміст поезії І. Малковича «Свічечка букви ї».

2. Як ви вважаєте, з якою метою наші предки, вирушаючи у подорож світом, брали з собою окраєць землі? Свої міркування обґрунтуйте.

3. До кого звертається І. Малкович в поезії «Свічечка букви ї»? а) Дитини; Б) молоді; в) людей похилого віку

Г) мудреців і філософів.

Картка 2

1. Чому І. Малковичу небайдужа доля майбутніх поколінь, їх мова («Свічечка букви ї»)? Яким чином поет возвеличує її?

2. Чому, на вашу думку, поет називає музику босою («Музика, що пішла»)? З чим пов'язано те, що герой розшукує її по світу?

3. Кого мав на увазі І. Малкович, зазнаючи, що «вона плелася в коси»?

А) Квітку; б) болотну траву; в) Музику; Г) ніч.

Картка № З 1. Яким чином, на ваш погляд, музика (І. Малкович «Музика, що пішла») пов'язана з піснею? Хто є їх творцями? Чи можна вважати музику мистецтвом, яке необхідно оберігати і шанувати? Наведіть переконливі приклади з твору, власного життя.


2. Прокоментуйте висловлювання І. Рєпіна: «Відчуваю й усвідомлюю, яка це красива й легка мова. Свої міркування узагальніть.»

3. Місячний серпик букви «є» зрізаний з неба разом із (І. Малкович «Свічечка букви ї»):

А) хмаринкою; б) зіркою; в) сонцем; г) Ниточкою.

Картка № 42

1. Дослідіть, чому поет вважає, що захист дитиною своїми долоньками крихітної свічечки букви «ї» є не найсуттєвішим (І. Малкович, «Свічечка букви ї»)? Власні спостереження обґрунтуйте.

2. Як на ваш погляд, яке значення має музика в житті людини? Як до неї ставиться І. Малкович у творі «Музика, що пішла»? Відповідь аргументуйте.

3. Художній засіб, який використав І. Малкович у назві поезії «Музика, що пішла»?

А) Метафору, Б) епітет; в) фразеологізм; г) гіперболу.

VII. Підсумок уроку

VIII. Оголошення результатів

навчальної діяльності

IX. Домашнє завдання

Підготуватися до позакласного читання (ідейно-художній аналіз твору І. Вільде «Повнолітні діти»).