Кабінет - спеціально обладнане приміщення в науково-дослідних, навчальних і інших установах і установах для пропаганди певних знань, занять і т. п.

Потрібно чи спеціально обладнане приміщення для пропаганди знань по світовій культурі, зокрема літератури, у загальноосвітній школі? Це питання виникло ще п'ятнадцять років тому, а сьогодні відповідь на нього вже став аксіомою

З огляду на досвід створення кабінетів літератури минулого сторіччя, визначимо головні проблеми, які з'явилися перед учителями світової літератури в сучасний період, а саме:

Мета й призначення кабінету світової літератури;

Організація кабінету і його встаткування;

- кабінет як місце навчальної й позакласної роботи;

- керівні органи кабінету й др.

Починаючи з 1913 р., коли відомі вчені-методисти М. Соколов і Г. Тумим уперше підняли проблему створення шкільного кабінету літератури, це питання знайшло відображення в роботах О. Гуревича й О. Слетовой (1929, 1930), О. Хлебниковой (1950), В. Голубкова (1962), Л. Прессмана (1975, 1983), Е. Пасічника (2000) і інших учених, які приходили до загального висновку про те, що:

Кабінет світової літератури - це спеціально обладнаний учбово-методичний центр, що повинен забезпечувати найвищі рівні викладання літератури - науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний. Саме тут відбувається залучення учнів до миру прекрасного, виховується любов до книги, формуються критерії сприйняття добутків світового мистецтва

Ціль вивчення світової літератури в загальноосвітній школі, що визначена в програмах (2012), а також зміст навчального матеріалу безпосередньо впливають на встаткування, методи, прийоми й форми роботи кабінету

Розглянемо з деякими уточненнями й міркуваннями проблему встаткування кабінету світової літератури, визначимо її новий зміст по рубриках:

Документальні матеріали;

Словесно-образна наочність;

Критичні й літературознавчі матеріали;

Періодичні видання;

Методична література;

Довідкова література;

Наочність і ТЗН;

Матеріали досвіду школи;

Картотека

Документальні матеріали

Як і кожний громадянин України, учитель у своїй роботі керується, насамперед, державними документами. Для цього йому необхідно бути добре обізнаним із правознавством - наукою про встановлення найвищим органом державної влади загальнообов'язкових правил, які мають найвищу юридичну чинність. Тому в кабінеті потрібно мати «Конституцію України» і виконувати закон України про утворення. Учитель повинен знати, що існують державні стандарти Міністерства утворення й науки України, на підставі яких створюються програми шкільних дисциплін

У кабінеті повинна бути програма шкільної дисципліни, що має грифа МОН України й визнана як діюча

Наявність і знання найважливіших документальних матеріалів підвищують аргументированность і переконливість будь-яких повідомлень учителі, свідчать про його ґрунтовну соціально-політичну й науково-методичну підготовку. .

Словесно-образна наочність

До неї, насамперед, належить досить широкий відбір художньої літератури

Оснащуючи кабінет художніми текстами, варто звернути особливу увагу на підручники-хрестоматії й допомоги-хрестоматії. Саме вони здатні забезпечити учнів програмними художніми текстами. Велика кількість варіантів наявних підручників і посібників-хрестоматій відкриває для вчителя можливість вибору. Здійснити вдалий вибір йому допоможуть знання критеріїв, розроблених ученими-методистами, а саме:

Відповідність композиції й змісту хрестоматій діючим програмам по закордонній літературі;

Науково-теоретичний рівень хрестоматій;

Якість методичного забезпечення;

Облік специфіки вивчення світової літератури в середніх і старших класах;

Гуманістичний зміст хрестоматій, що сприяє духовному самовизначенню учня;

Висока педагогічна цінність і значний виховний ефект;

Яскраво виражена репрезентативність;


- психологічна відповідність конкретному віковому періоду;

- якісний літературний переклад і певний обсяг видання

Наявність художнього тексту на уроці є гарантією його ефективного вивчення. Тому хрестоматії по кожному класі важливо придбати для кабінету заздалегідь. Це дасть можливості забезпечити на уроці художнім текстом кожного учня, що буде сприяти ефективному навчанню школярів читати й аналізувати програмні добутки

До словесно-образної наочності належать не тільки хрестоматії. Є досить широкий вибір літератури різного характеру для забезпечення наукового рівня викладання. Це збори книг для позакласного й самостійного читання й видатні художні тексти, які не ввійшли в шкільні програми. Прилучити учнів до читання художньої літератури або проілюструвати наслідку такої роботи можуть стенди рекламно-агітаційного характеру, які будуть мати, наприклад, такі назви: «Моя улюблена книга», «Під зеленим абажуром», «У світі літератури», «Що ти читаєш?», «Таємниці улюблених книг», «Хто, де, коли, що?» идр.

Звертання до літературно-критичного матеріалу в школі має велике значення. Учні одержують інформацію пізнавального й виховного характеру, що спрямована на формування вмінь і навичок самостійної роботи з художнім текстом. Аналізуючи художній твір разом із критиком, учень має можливість зрівняти свої враження, сприйняття, погляди, думки, висновки з точкою зору вченого, звернути увагу на аргументи, які висуває критик, і зіставити їх зі своїми, зробити висновки. Це один з найбільш ефективних прийомів формування світогляду учня. Знання й уміння, які одержують учні під час роботи з літературно-критичним матеріалом, знадобляться їм у житті незалежно від їхньої майбутньої професії. Запропоновані критичні й літературознавчі роботи містять цікавий і коштовний матеріал і про письменників, що буде необхідним на уроках по вивченню біографії й творчого шляху художників

Періодичні видання

Поповнення кабінету періодичними виданнями допоможе вчителеві стежити за новими досягненнями критики, літературознавства, методики й інших наук, які є методичними основами шкільної дисципліни «Закордонна література». Але неможливо осягнути неосяжне - мати всю періодику цих наук. Досвід оснащення кабінетів літератури в школі показує, що доцільно мати папки, куди вчитель разом з учнями буде збирати найважливіші матеріали з газет і журналів. Ці папки можуть комплектуватися для кожного класу або по темах, наприклад:

- Письменники світової літератури (персоналії).


- Світова література й театр

- Світова література й кіно (телебачення).

- Світова література й живопис (скульптура).

- Світова література

- Література рідного краю

Щоб легше й зручніше було користуватися накопиченим у папках матеріалом, потрібно завести картотеку, який могли б користуватися й учні, і вчитель і яку становили б разом. Картка може мати такий зміст:

Автор

Назва статті, неї анотація

Газета, журнал

Дата опублікування

Самий новий матеріал розміщається на постійно діючі стендах

У кабінеті обов'язково повинні бути науково-методичні періодичні видання. Наприклад, журнали: «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Всесвітня література й культура в навчальних закладах України», «Закордонна література в навчальних закладах», «Вікно в мир» і ін. Саме вони будуть тримати словесника в курсі всіх новин в області літератури й методики її викладання. Приведемо для приклада рубрики журналу «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України»:

Нові програми

Орієнтовне планування уроків закордонної літератури

Спецвипуски.

Нова школа: практика, проблеми

Методика, пошук, досвід, завтра - на урок

Аналіз добутку: теорія й практика

Хроніка

Пам'ятні дати

Позакласний час

Оснащуємо кабінет світової літератури й др.

Щороку вчитель переглядає журнали й найкращі матеріали залишає впапках.

Крім науково-методичних періодичних видань, підвищувати свій професійний рівень учителеві допоможуть ґрунтовні методичні дослідження. На сьогодні таких досліджень за методикою світової літератури ще обмаль. Серед них відзначимо такі: «Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах» (Л. Мирошниченко), «Організація й розвиток читацької діяльності школярів», «Теорія й технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення закордонної літератури» (О. Ісаєва), «Теорія й технологія вивчення переведених художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи» (Ж. Клименко). Ця література призначена сугубо для вчителя, її наявність у кабінеті дасть можливість вчасно нею скористатися при виникненні будь-якої методичної проблеми