Номер

уроку

Тема

Дата

Українська література 70—90-х років XIX ст.

1

Вступ. Українська література 70-90-х років XIX ст.  

2

Українська література 70-90-х років XIX ст. у світовому і загальноєвропейському контексті  

3

І. Нечуй-Левицький. Життєвий і творчий шлях. Повість «Каидашева сім'я»  

4

І. Нечуй-Левицький. Повість «Каидашева сім'я». Сюжет і композиція твору  

5

І. Нечуй-Левицький. «Каидашева сім'я». Система образів твору. Значення творчості письменника  

6

І. Нечуй-Левицький. «Каидашева сім'я». Виразне читання прозового уривка напам'ять  

7

Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?*  

8

Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жанр, сюжет, історична та життєва основа твору  

9

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла пов­ні?». Сюжетні лінії твору в історичному контексті  

10

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла пов­ні?*. Система образів, особливості художньої май­стерності роману  

11

Контрольна робота. «Вступ. Творчість І. Нечуя-

Левицького та Панаса Мирного»

 

12

І. Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях. П'єса «Хазяїн»  

13

І. Карпенко-Карий. П'єса «Хазяїн». Тематика, проблематика, сюжет  

14

І. Карпенко-Карий. Комедія «Хазяїн». Образи твору, його значення  

15

0. Кониський. Огляд життя і творчості. Оповідан­ня «Сікутор»  

16

0. Кониський. Оповідання «Сікутор»  

17

М. Старицький. Життєвий і творчий шлях. Пое­зія «Виклик»  

 

Продовження таблиці

 

Номер

уроку

Тема

Дата

18

М. Старицький. Поезія «Виклик». Виразне чи­тання напам'ять  

19

М. Старицький. Драма «Талан»  

20

М. Старицький. Драма «Талан»  

21

М. Старицький. П'єса «Талан»  

22

Контрольна робота. «Творчість І. Карпенка-Карого, 0. Кониського, М. Старицького»  

23

І. Франко. Огляд життя і творчості  

24

І. Франко. Громадянська лірика. Поезія «Гімн»  

25

І. Франко. Поетична збірка «Зів'яле листя»  

26

І. Франко. «Чого являєшся мені у сні?..» Виразне читання поезії напам'ять  

27

І. Франко. Поема «Мойсей»  

28

І. Франко. «Сойчине крило»  

29

Позакласне читання. І. Франко. П'єса «Украдене щастя»  

Літературний процес кінця XIX — початку XX ст.

ЗО

Літературний процес кінця XIX — початку XX століття (огляд)  

31

Контрольна робота. «Творчість І. Франка, вступ до теми "Літературний процес кінця XIX — по­чатку XX ст."»  

32

М. Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях  

33

М. Коцюбинський. Новела «Іиіегтегго». Поняття про імпресіонізм  

34

М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих пред­ків». Тематика твору, його фольклорна основа  

35

М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих пред­ків». Сюжет твору  

36

М. Коцюбинський. «Тіні забутих предків». Обра­зи повісті  

37