Мета: закріплювати навичку каліграфічного письма; вчити добирати слова, близькі за значенням; розширю-вати лексичний запас учнів; продовжувати формувати

Вміння переказувати; виховувати уважність, кмітливість.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 13)

— Що, на вашу думку, доброго, а що — поганого в Юрковому

Вчинку?

— У виділених словах назвіть звуки, охарактеризуйте їх

— Перекажіть текст.

2. Хвилинка чистопису (вправа 14)

— Згадайте великі букви українського алфавіту. Прочитайте їх, пра -

Вильно називаючи.

— Повчіться писати великі букви. Підкресліть ті, які писати було

Найважче.

— Прочитайте слова в рамці. Поміркуйте, чому вони об'єднані.

— Так, і слово буква, і слово літера називають письмовий знак, що

Позначає звук або сполучення звуків мови. Наведіть приклади звуків

І відповідних букв, літер. ;""

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні будемо закріплювати вміння каліграфічно писати, вчити -

Мемось добирати близькі за значенням слова і з'ясуємо значення слова

Ґанок, запам'ятаємо правильну його вимову та правопис.

IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 15)

— У правому і лівому стовпчиках знайдіть слова, які відрізняються одним звуком.

— Запишіть слова парами і підкресліть у них різні букви. Усі слова

Пишіть з великої літери.

— Прочитайте слово в рамці. Скажіть, що воно означає.

— Справді, ґанок — це побудова біля входу в будинок із майданчиком,

На який ведуть східці. Складіть речення зі словом ґанок, запишіть.

2. Робота зі скоромовкою (вправа 17)

— Вимовте кілька разів попарно приголосні звуки [р] — [л], [л] —[р].

Прочитайте скоромовку. Повторіть її кілька разів, щоразу приско

Рюючи темп.

— Які приголосні найчастіше трапляються в цій скоромовці?

— Скільки разів ужито голосний звук [і]? У якій літері цей звук

< заховався»?

3. Фізкультхви линка

4. Групування синонімів (вправа 16)

— Згрупуйте і запишіть однакові за значенням слова.

— Яке слово зайве? Прочитайте його ще раз і запишіть. Запам'ятайте правильну вимову й написання.

5. Робота із загадкою (вправа 18)

— Прочитайте й відгадайте загадку.

— Вимовте голосні звуки в словах-відгадках.

— Назвіть ті звуки і літери, якими ці слова різняться.

— Запишіть слова-відгадки. На яке питання відповідає кожне з них?

6. Гра «Знайдіть зайве слово»

— Знайдіть зайве слово і складіть із ним речення.

1) Юнак, хлопець, дідусь, молодик.

2) Будинок, човен, хата, дім.

3) Книга, підручник, аркуш, посібник.

4) Великий, гігантський, велетенський, новий.

5) Бігати, мотатися, чистити, гасати.

— За якою ознакою ви обирали «зайве» слово кожного рядка? («Зайве»

Слово не є близьким за значенням до решти слів.)

V. Підсумок уроку

— Розкажіть абетку. Запишіть кілька літер парами — велику і малу.

— Усно доберіть близькі за значенням слова до слів праця, буря.

— Запишіть слова, вимову і правопис яких ми сьогодні вивчили.

VI. Домашнє завдання

Повторити словникові слова; вправа 19.