Алгебра 10 класс

На сайте Сейчас57 гостейонлайн

Кoрінь n-го степеня та його властивості

Коренем N-го Степеня з числаА називається ТаКе число, n-й степінь якого дорівнює акoрінь n-го степеня та його властивості. Якщо n — число непарне, то існує — і до того ж тільки один — корінь n-го Степеня з довільного числа а. Цей корінь — число того ж знака, що число а, і дорівнює 0, якщо кoрінь n-го степеня та його властивості.

Позначення: кoрінь n-го степеня та його властивості, де n — показник кореня, a — підкореневий вираз.

Нехай n — парне число. Якщо кoрінь n-го степеня та його властивості, то існує два протилежних числа, які є коренями n-го Степеня з а.

Позначення: кoрінь n-го степеня та його властивості — додатний корінь n-го Степеня з а, кoрінь n-го степеня та його властивості — протилежне йому число (n — парне).

Вираз кoрінь n-го степеня та його властивості, якщо n — парне, має зміст для кoрінь n-го степеня та його властивості. Якщо n — непарне, то вираз кoрінь n-го степеня та його властивості має зміст при будь-якому а. кoрінь n-го степеня та його властивості для всіх значень а, для яких кoрінь n-го степеня та його властивості має зміст.

Арифметичним коренем N-го СтепеняЗ невід’ємного числа називається невід’ємне число, n-й степінь якого дорівнює а.

Для коренів непарного Степеня кoрінь n-го степеня та його властивості.

Для коренів парного Степеня кoрінь n-го степеня та його властивості для будь-якого значення х.

Для будь-якого натурального n, цілого k і невід’ємних чисел a і b справджується:

кoрінь n-го степеня та його властивості.

кoрінь n-го степеня та його властивості.

кoрінь n-го степеня та його властивостікoрінь n-го степеня та його властивості.

кoрінь n-го степеня та його властивостікoрінь n-го степеня та його властивості.

кoрінь n-го степеня та його властивості (якщо кoрінь n-го степеня та його властивості, a? 0).

кoрінь n-го степеня та його властивості, якщо кoрінь n-го степеня та його властивості.

???