Мета: продовжити знайомити школярів з поетичною творчістю Кисельова, зокрема зосереджуючи увагу на ідейно-художньому аналізі віршів «Додому», «Катерина»; вміти характеризувати образ Катерини; розвивати естетичні відчуття і смак; уміння грамотно висловлювати власні думки про вірші письменника; робити аналіз його творів; формувати власну позицію у процесі пізнання і вивчення; виховувати повагу до мистецтва слова, культури рідного краю, його природи; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Л. Кисельова, фотоматеріали про Київ і Москву, бібліотечка поетичних творів письменника; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Міні-конкурс на кращого виконавця поезії В. Кисельова напам’ять. Критерії оцінювання (виразність, емоційність, дотримання регламенту...).

III. Актуалізація опорних знань

Літературна вікторина «знайомий нам Л. Кисельов»

• Місто народження майбутнього письменника. (Київ)

• Назва факультету, де навчався Леонід Володимирович. (Іноземних мов)

• В яких журналах друкувалися вірші Л. Кисельова російською мовою, коли він навчався у десятому класі? («Новый мир», «Радуга»)

• Через що перестали друкувати поетичні твори Леоніда Володимировича? (Після «скандальної сенсації» вірша «Цари»)

• Коли письменник творив свої поезії українською? (В останній рік свого життя)

• До якого роду, за словами І. Дзюби, належала родина Л. Кисельова? («Українофільського»)

• Журнали, в яких друкувалися українські поезії Леоніда Володимировича. («Дніпро», «Ранок», «Вітчизна»)

• Назвіть посмертну двотомну збірку Л. Кисельова, що вийшла у 1970 р. («Стихи. Вірші»)

• До якої історичної особи письменник виявив зневагу у своєї поезії? (Петра І)

• Назва міста, де навчався Л. Кисельов. (Київ)

• В якому році читач мав можливість ознайомитися із збіркою поета «Последняя песня. Остання пісня»? (1979)

• Хто охарактеризував Л. Кисельова: «...Він ставив на карту всього себе, свою душу і долю»? (І. Дзюба)

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

IV. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів

V. Основний зміст уроку

Тут наша доля ніжно сповилася,

Щоб нам летіти в голубі світи.

Прийти до тебе все немає часу,

Ти нам, хатино батьківська, прости.

В. Вихрущ

1. Опрацювання вірша Л. Кисельова «Додому»

1.1. Виразне читання твору.

1.2. Тема: відліт ліричного героя з Москви до рідного Києва та його сум за російською столицею.

1.3. Ідея: уславлення любові до рідного краю, міста, домівки; пошани до Москви.

1.4. Основна думка: де б людина не була, але вона завжди прагне повернутися додому в рідне місто, родину.

1.5. Жанр: громадянська поезія.

1.6. Художні особливості твору.

Епітети: «тополеві тумани», «натруджений двигун», «зелені леза трави», «юна трава».

МетаФори: «літак крилами змахнув», «двигун тамує стогін», «леза... трави очистять душу».

Риторичне запитання:

Невже мені лишиться тільки спомин Від тих беріз у весну крижану?

Тавтологія: «у мареві тих марень».

1.7. Бесіда за питаннями.

• Яке значення в житті для кожної людини має рідна домівка? Свої міркування обґрунтуйте.

• Прокоментуйте народне прислів’я «Де хліб-сіль-каша, там домівка наша».

• Що вам відомо про Москву — столицю Росії?

• Чому герою твору шкода залишати Москву? Яких національних героїв ви знаєте? Як наш народ їх шанує і пам’ятає?

• Хто такий Б. Хмельницький? З якої нагоди йому встановлено пам’ятник у Києві?

• Чим для ліричного героя є Москва, Київ?

• Дослідіть, як у творі сучасне перемежовується з минулим?

• Що ви відчули під час читання цієї поезії?

• Чому варто пам’ятати про рідну домівку, батьків?

2. Ідейно-художній аналіз поезії Л. Кисельова «Катерина»

2.1. Виразне і вдумливе читання вірша.

2.2. Тема: розповідь про Катерину сучасну і Шевченкову.

2.3. Ідея: уславлення жіночої цнотливості, краси, працьовитості, щирості, здатності витерпіти будь-які страждання.

2.4. Основна думка: Катерина, як і Україна, протягом історії мають однакову долю, відчули на собі всі життєві випробування, намагалися долати труднощі.

2.5. Жанр: поезія з оптимістичним, життєстверджуючим пафосом.

2.6. Художні особливості твору.

Епітети: «барвні сни», «біле поле», «біле небо», «сніжне небуття», «біла Катерина».

Порівняння: «небо, мов велике коло».

МетаФори: «небо летить», «вилами розхитували трони», «буде жити Україна… в хлібі, в снах…»

Звертання: «не співай, поете…»

2.7. Бесіда за питаннями.

• Чому Л. Кисельов вважає, що Україна живе в теплім хлібі, у снах дітей?

• Який колір переважає у поезії? Про що він свідчить?

• Чим викликаний біль сучасної Катерини під час її ходи по Україні?

• Яким був шлях наших предків?

• Що вам відомо про життя Т. Шевченка?

• Як відомо, сестру Т. Шевченка звали Катериною. Чи пов’язано це із назвою твору Л. Кисельова? (Для Т. Шевченка жіноча недоля була не просто однією з ряду тем його творчості, а згустком крові, що запеклась у його серці. Доля жінки-кріпачки для нього — насамперед доля його рідної матері, котру передчасно «у могилу нужда та праця положила», це його рідні сестри: Катря, Ярина та Марія, оті «голубки молодії», в яких у наймах коси побіліли», це, зрештою, його перша трепетна юнача любов, Оксана Коваленко, яку, як і героїню поеми «Катерина», збезчещено. Отже, жіноча недоля була для нього не тільки соціальною, а й особистою трагедією)

• В чому полягає вселюдське та національне значення української Мадонни Л. Кисельова?

2.8. Орієнтовний план до характеристики образу Катерини.

1) Катерина — українська Мадонна.

2) Риси характеру героїні: а) цілеспрямована; б) рішуча; в) волелюбна; г) впевнена в собі.

3) Місія Катерини.

4) Сучасна і Шевченкова Катерина.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Тестове опитування

«Додому»

1. Ліричний герой, від’їжджаючи з Москви: а) висловлює незадоволення росіянам;

б) шкодує і сумує з цього приводу; в) радіє цій щасливій годині.

2. Який район Москви згадується у творі? а) Таганка; б) Арбат; в) Бессарабка.

3. Київ — це місто...

А) всіх кохань; б) багатонаціональне; в) де живуть тільки талановиті люди.

4. Про якого національного героя йдеться мова у творі?

А) І. Богуна; б) П. Сагайдачного; в) Б. Хмельницького.

5. Башні Софійського собору сяють: а) золотом; б) кольорами райдуги; в) сріблом.

6. Які вранішні тумани в Києві? а) вишневі; б) тополеві; в) каштанові.

7. Якого кольору тулуб вершника національному герою в Києві?

А) чорного; б) сірого; в) зеленого.

8. Яким транспортом скористався герой твору, щоб прибути з Москви до Києва?

А) поїздом; б) швидкісним таксі; в) літаком.

9. Коли ліричний герой перебував у Москві?

А) ранньою весною; б) у другій половині літа; в) восени.

10. Від яких дерев залишиться спомин про Москву в героя поезії?

А) дубів; б) ясенів; в) берез.

11. Молода зелена трава у творі нагадує: а) голки їжака; б) лезо; в) ніж.

12. Зелена трава ліричному герою:

А) очистить душу; б) нагадає про рідну домівку; в) надасть сил і бадьорості.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

«Катерина»

1. За яких умов буде йти полем Катерина? Доки: а) буде жити Україна; б) не знайде чарівне зілля; в) не побачить схід сонця.

2. Поле, по якому йтиме Катерина: а) зелене; б) біле; в) чорне.

3. Як Л. Кисельов характеризує дитячий сон? Він: а) міцний; б) солодкий; в) барвний.

4. Біль Катерини автор називає: а) страшним; б) невимовним; в) пекучим.

5. Коли йшла Катерина, то за нею навздогін летіло:

А) біле небо; б) палаюче сонце; в) біле пір’я.

6. Яким шляхом рухалася Катерина? а) наших предків; б) тернистим; в) небезпечним.

7. Символом України є рослина, яка згадується у творі — це:

А) тополя; б) верба; в) калина.

8. У поезії Л. Кисельов звертається до: а) Катерини; б) поета; в) дітей.

9. Чим руйнували все старе дотла? а) Словом; б) вилами; в) зброєю.

10. Про яку Мадонну йдеться мова у вірші? а) Шевченкову; б) святу; в) преподобну.

11. Поет хвилюється з приводу того, щоб Мадонна:

А) донесла сина до свого народу;

Б) не заблукала, розшукуючи власну дитину;

В) не втратила свідомості від горя людського.

12. В якому часовому просторі йде Катерина?

А) сучасному; б) минулому; в) майбутньому.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Вмотивуйте, через що Л. Кисельов у творі «Додому» називає Київ містом всіх кохань? Чи можна це сказати про будь-яке місто?

2. Дослідіть, якою зображує автор у поезії «Катерина» героїню твору? Охарактеризуйте її.