Физика 10 класс

На сайте Сейчас64 гостейонлайн

Магнетизм

Дія магнітного поля на рухомий заряд. Сили Лоренца і Ампера. Магнітна індукція

У 8 класі розглянуто поняття магнітного поля і його дію на провідник зі струмом. Виштовхування чи втягування провідника зі струмом в магнітне поле — результуючий ефект дії поля на окремі заряди в провіднику (на електрони провідності).

Досліди свідчать, що на нерухомий заряд q магнітне поле не діє, а на рухомий — діє у напрямку, що визначається правилом лівої руки. Сила, з якою магнітне поле діє на рухомий електричний заряд, називається Силою Лоренца.

Якщо магнетизм (позитивний заряд), а швидкість магнетизм перпендикулярна до ліній магнітного поля, то магнетизм, магнетизм, магнетизм. Величина В називається Індукцією магнітного поля (або Магнітною індукцією). Її роль аналогічна ролі напруженості електричного поля магнетизм; схожість цих формул очевидна. Вектор магнетизм спрямовують уздовж магнітної стрілки (куди спрямовується її полюс N).

Якщо вектор магнетизм не перпендикулярний до вектора магнетизм, то магнетизм, де магнетизм — кут між векторами магнетизм і магнетизм.

Для провідника зі струмом сила Ампера як сума сил Лоренца дорівнює: магнетизм, де l — довжина ділянки провідника зі струмом, яка міститься в магнітному полі;магнетизм.

магнетизм

На дротяну рамку зі струмом, вміщену в магнітне поле, діє обертальний момент М, який максимальний, коли площина рамки перпендикулярна до ліній індукції. При цьому магнетизм, де I — струм у рамці, S — площа її контуру.

Магнітна проникність. Магнетики

На відміну від діелектричної проникності магнетизм, магнітна проникність магнетизм. Для всіх діелектриків магнетизм. Магнетики діляться на три класи:

1) діамагнетики: магнетизм, але магнетизм;

2) парамагнетики:магнетизм, але магнетизм;

3) феромагнетики: магнетизм (Fe, Ni, Co).

Закон взаємодії провідників зі струмом. Ампер

Закон Ампера: два дуже («нескінченно») довгі прямолінійні провідники зі струмом магнетизм і магнетизм взаємодіють у повітрі з силами, модуль кожної з яких: магнетизм.

Якщо магнетизм, магнетизм м, довжина ділянки провідників у межах магнітного поля магнетизм м, то магнетизм.

Це й є визначення одиниці сили струму (одному амперу відповідає ось така маленька сила взаємодії провідників).

магнетизм

???