У процесі внутрішкільного контролю важливу роль грає відвідування уроків керівниками освітньої установи. Відвідування уроків планується на тиждень, виходячи із загальних завдань, намічених у річному плані роботи школи. У плані відвідування відзначаються класи, предмети, зміст і ціль відвідування. Ціль відвідування може бути загальної, спрямованої на підвищення ефективності навчального процесу всієї школи, а також приватної, наприклад, вивчення системи роботи окремого вчителя й способів рішення їм конкретних педагогічних завдань на уроках (приміром, закріплення вивченого матеріалу).

Уроки молодих учителів керівники відвідують із метою ознайомлення з їхнім стилем і системою роботи, надання їм методичної допомоги. Уроки досвідчених учителів керівники відвідують, як правило, для того, щоб узагальнити їх багатий педагогічний досвід

Керівники шкіл повинні ретельно готуватися до відвідування уроків. Із цією метою насамперед вивчається класний журнал, що дає подання про успішність учнів по даному предметі за певний період, а також тема, що вивчалася на попередньому уроці, звертається увага на регулярність і своєчасність оцінки знань

Аналіз кожного уроку проводиться індивідуально з кожним учителем. Обговорення повинне бути принциповим і вимогливим, але коректним і доброзичливим. Неприємні для вчителя зауваження варто аргументувати фактами й положеннями з теорії педагогіки й психології

У школі можуть бути практикуватися наступні способи відвідування уроків:

вибіркове відвідування уроків;

тематичне відвідування уроків;

паралельне відвідування уроків;

комплексне вивчення окремих класів;

цільове відвідування уроку із запрошенням фахівця

1. Вибіркове відвідування уроків

Директор або його заступник по навчально-виховній роботі без попередження, за особистим планом, відвідує окремі уроки. Така перевірка дає можливість установити, як педагог підготовлений до уроку, яка активність класу. У такий спосіб можна спостерігати діяльність учителя й учнів у звичайній обстановці

2. Тематичне відвідування уроків

Директор або його заступник з метою всебічного вивчення системи роботи вчителя відвідує цикл уроків по одній темі ( три-п'ять уроків). Така перевірка дає можливість оцінити достоїнства й недоліки педагога, дати йому кваліфікована рада по вдосконалюванню педагогічної майстерності

Тематична перевірка необхідна при знайомстві з новими вчителями, тому що вибіркове відвідування дозволяє точно встановити справжні причини окремих невдач педагога

3. Паралельне відвідування уроків

Заступник директора відвідує уроки двох учителів у паралельних класах по одній темі. Ціль відвідування - розкрити особливості педагогічного почерку вчителі або ефективність окремих методів навчання

4. Комплексне вивчення навчального процесу в окремих класах

Директор або його заступник протягом усього навчального дня присутній в одному класі. У такий спосіб перевіряється робота тих самих учнів у різних умовах. Воно дозволяє зробити висновки про те, чому учні досягають різних навчальних результатів у різних учителів, як підтримується дисципліна на уроках, як виконуються однакові вимоги кучащимся.

5. Цільове відвідування уроку із запрошенням фахівця

Директор школи або його заступник не є фахівцями із всіх навчальних предметів. З метою поглибленого вивчання роботи вчителі на урок запрошується фахівець - методист по предметі або керівник методичного об'єднання

Загальні рекомендації для проведення аналізу уроку

1. Не можна давати всім учителям однакові рекомендації. Помнете - що годиться для одного, те недоцільно для іншого

2. Будь-які рекомендації з поліпшення роботи вчителі повинні опиратися на досягнення педагога, на нього сильні сторони

3. Потрібно заохочувати творче проведення уроку, спонукувати вчителя до самостійної розробки його структури й методики

4. Варто оцінити, наскільки раціонально були використані вибрані вчителем прийоми й методи навчання, наприклад, наскільки доцільні в даних умовах були ті або інші види бесіди, самостійної роботи

5. Зауваження й рекомендації вчителеві повинні бути чітко сформульовані й записані в довідку за підсумками аналізу уроку

Структурно-часовий аналіз уроку

Для вдосконалювання в педагогів навичок раціонального використання часу уроку варто звернути увагу на наступні моменти

1. Раціональний розподіл усього часу (45 хв.) між елементами уроку, тобто:

чи розумно в даних умовах виділяти саме стільки часу на опитування, на підготовку до сприйняття нового матеріалу, на пояснення нового, на закріплення, на інструктаж з виконання домашнього завдання;

доцільність вибраної тривалості кожного зі структурних елементів уроку - які елементи уроку треба було скоротити за часом, а які збільшити й для чого саме.

2. Розподіл часу усередині окремих структурних елементів уроку. Наприклад, при аналізі вивчення нового матеріалу необхідно визначити:

скільки часу в цілому було приділено на освоєння нового матеріалу;

у який час (на початку, у середині, наприкінці уроку) це відбувалося;

як при цьому проводилася підготовка до сприйняття нового матеріалу, його подача, закріплення, застосування;

наскільки раціонально використаний час, відведене на вивчення нового матеріалу, на опитування, як при цьому була організована самостійна робота класу;

скільки часу при поясненні нового матеріалу говорив учитель, наскільки доцільно було витрачено це час

Аналогічно аналізується час здійснення таких елементів уроку, як опитування учнів, перевірка домашнього завдання

Самоаналіз і самооцінка уроку вчителем

При самоаналізі уроку вчитель дає:

коротку характеристику цілям, які ставив, і аналізує їхнє досягнення;

інформацію про обсяг матеріалу і якості його засвоєння учнями;

характеристику застосовуваних методів роботи з учнями і їхньою оцінкою;

оцінку активності учнів і обґрунтування використаних прийомів організації їхньої праці;

самооцінку окремих аспектів своєї діяльності (мовлення, логіка, характер відносин з учнями).

У висновку вчитель висловлює свої речення по поліпшенню якості уроку й намічає заходу щодо вдосконалювання своєї педагогічної майстерності

Комплексний аналіз уроку

Зміст комплексного аналізу уроку може бути різним, але традиційно виділяються наступні його напрямку

1. Аналіз виконуваних учителем завдань:

як ураховуються й відбиваються принципи навчання в змісті й методиці роботи вчителі;

наскільки повно досягнута дидактичне й виховне завдання уроку;

якою мірою активізувалася пізнавальна діяльність школярів на різних етапах уроку;

що стимулювало відповідальне відношення учнів до навчальної праці;

наскільки об'єктивно оцінювалися знання, уміння, навички;

як здійснювався зв'язок теорії із практикою;

наскільки вдало сполучалися зміст і методи навчання;

чи застосовувалися на уроці технічні засоби;

що робилося вчителем для обліку вікових і індивідуальних особливостей, можливостей і здатностей школярів

2. Аналіз виховного впливу уроку:

як знання допомогли осмислити й оцінити явища соціальної дійсності, події в житті країни, міста, класу;

що на уроці сприяло вихованню учнів (естетическому, розумовому, трудовому, фізичному) і профорієнтації;

які були відносини між учнями, між учителем і учнями