□ психологія - виявляти психологічні особливості учнів на різних вікових етапах, психологію сприйняття читача-учня, репродуктивне й творче мислення, уява, естетичні емоції й т.п.;

□ логіка - використовувати логіку в язиковій і літературній діяльності, у побудові монологу, веденні діалогу, у проведенні уроку й т.п.;

□ естетика - зіставляти художні твори й інші види мистецтва, естетично розвивати учнів засобами літератури й т.п.;

□ технічні засоби навчання - використовувати ТЗН, усвідомити роль ТЗН у розвитку художнього сприйняття й читацьких інтересів учнів і т. п.

Суспільне значення методики викладання світової літератури пояснюється усе більше зростаючим впливом художньої літератури на людину, виховною функцією світової літератури як навчальної дисципліни вшколе.

У державній національній програмі «Утворення: Україна XXI ст.» підкреслюється, що суспільство без високого рівня утворення не має майбутнього

Складової системи нового утворення є дисципліни гуманітарного циклу, а серед них - новий шкільний курс «Закордонна література». Надання цьому курсу статусу профілюючого визначило його як унікальне явище не тільки у вітчизняної, а й у європейській освітній області. Саме на цей предмет покладає завдання гуманітарного виховання молоді, залучення її до багатств світової духовної культури, духовного й морального росту особистості, естетичного виховання, зокрема - підготовки до життя в конкретному історичному соціокультурному просторі. Світова література в школі - свідчення нашої відкритості інтеграційному миру. Це підкреслив академік Г. Жулинский, указавши у своїй доповіді на Всеукраїнському семінарі методистів обласних (міських) інститутів післядипломного утворення: «На сьогодні ми - відкрита система. Через Інтернет будь-який парубок може одержати будь-яку інформацію: Але інформація - це ще не знання

Знання - те, що здобувається в процесі самоздійснення особи й саморозвитки, навчання під керівництвом відповідним чином підготовленого фахівця в школі... Тому що, насамперед, повинна бути якісна школа, де парубок зміг би фільтрувати інформаційний потік, залишаючи лише те, що йому дійсно потрібно для духовного збагачення, морального становлення. І цей відбір може здійснюватися дуже продумано, що можливо тільки на основі самої широкої палітри розуміння понять «духовність» і «культура», що і забезпечує, на мою думку, курс закордонної літератури...».