Мета:Дати поняття про легенду і міф, спільні й відмінні ознаки;

Розкрити, аналізуючи зміст легенд «Про створення землі», «Чому буває сумне Сонце?», «Про зоряний Віз», «Про ві­тер», «Про вогонь», первісні уявлення предків про Всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської пове­дінки; формувати навички виразного читання; переказу легенд близько до тексту; виховувати допитливість, шаноб­ливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків. Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Різні видання народних легенд, ілюстрацій до них, пере­носна дошка, картина М. Тимоненка «Перед грозою».

Любіть травинку, і тваринку,

І сонце завтрашнього дня.

Ліна Костенко

ХІДУРОКУ

I.ВступнеСловоВчителя

Література кожного народу складається з усної народної творчості і літератури. І ми з вами поговоримо про міфи і легенди українців, тому що людина примітивно розуміла світ, у якому їй довелося жити, і намага­лась пояснити все, що її оточувало. Тоді ж силою своєї фантазії вона ство­рила чудесне, незвичайне, де фантастичне переважало над реальним.

II.ОголошенняТемиІМетиУроку

На переносній дошці записані поняття.

Легенда

1. Поетичне оповідання або народне сказання про якісь історичні по­дії чи життя людей.

2. Те, що здається неймовірним, вигаданим.


Міф

1. Оповідь, переказ, що передає вірування стародавніх народів про бо­гів і легендарних героїв.

2. Щось вигадане, неіснуюче.

У чому різниця між міфом і легендою?

Учитель. Наші предки вірили, що весь світ: небо, повітря, уся зем­ля — заповнені багатьма, духами, що вся природа живе, сповнена всяко­го дива, що в ній усе думає і говорить нарівні з людьми і богами.

Силою своєї буйної фантазії найдавніша людина створила образи різ­них духів. Це русалки, мавки, лісовик, водяник, домовик, щезник, відьми.

Фантастичні оповідки, в яких діють ці образи, складають українську демонологію.

III. ВивченняНовогоМатеріалу

Гра. Відгадай: хто я?

1) Живу в лісі, молода, гарна дівчина. Заманивши когось до себе своєю красою, розмовою, потім залоскочу на смерть. (Мавка)

2) Живу в лісі, дика людина, для яких дикі звірі (олені, сарни, зайці) — те саме, що у звичайних людей худоба, а ведмеді, вовки і рисі — то їх пес та коти. Вони пасуть і доглядають свою звірину. (Лісовик)

3) Я подібний до чоловіка, але маю дуже великий хвіст і крила. Як ри­балки розкладають на березі вогонь, виходжу із води. Риба втікає пе-реді мною і тоді добре її ловити, бо сама набігає в сіті. Сиджу у ріках та криницях і можу показуватися людям чоловіком, дитиною, козлом, псом, котом, качуром, рибою. (Водяник)

4) Я виглядаю, як маленький хлопчик у рогатій шапці з люлькою в зубах. Ноги такі, як у цапа. Годую ночами худобу, жену до води і заганяю на­зад до стайні. (Домовик)

Учитель. Ці образи допоможуть нам краще засвоїти міфологічні легенди.

Легенди розподіляються на такі види

Міфологічні И----- П Соціально-побутові

Апокрифічні Ь---- Н Історично-героїчні

Топонімічні Ь---- Н Антропоморфічні


Учитель. Ознайомимося із легендою «Про створення землі». Підготовлений учень читає легенду.

Учитель. Народ ніколи не уявляв свого життя без землі. Та й хіба може бути інакше? Адже дерево або ж квітка гинуть, якщо їх вирвати з ґрунту. Так і людина. Її душа в’яне, засихає, втративши зв’язок із рід­ним краєм. Споконвіку люди вважали землю матір’ю. Вона завжди зігріє своєю ласкою, нагодує своєю щедрістю, підтримає і захистить у лиху го­дину. Все від землі — вважали наші предки. Своїм життям і добробутом людина зобов’язана насамперед їй. — Пригадайте прислів’я, загадки, різні вислови про землю.

Уч н і. Тримаймося землі, бо земля тримає нас. Будь багатий, як земля.

Загадки

1. Всіх годує, напуває, а про неї не кожен дбає.

2. Що у світі найбагатше?

3. Що у світі найсильніше?

Доберіть слова — характеристики, що влучно передають ласку землі. (Земля добра, щедра, багата, родюча, лагідна, привітна...)

Згадайте, чи зустрічали ви легенди, історії про походження світу?

Учень. Так. Із зарубіжної літератури читали міф «Походження світу, богів і людини». І у Біблії читали про створення світу.

Учитель. Українці споконвічно любили і шанували батьківський край, пишалися своєю рідною землею. Стародавні українці свято віри­ли в те, що земля жива. Вона дихає, родить, втомлюється, іноді хворіє. Ми повинні пам’ятати: вона — наша мати, вона свята!

Діти! Кожному з вас доводилося відчути, як сонячні промінчики ти­хенько голублять, пестливо гладять, ніжно лоскочуть нас. Давайте дізна­ємось, чому буває сумне сонце.

Учень читає вірш.

Небо — мов у вогні! Поле,

Запалала блакить... Ставок,

І здається мені: Наш город

Все палає, горить,— І садок.

Луки, У вогнисті вінки

Одяглися квітки! Учитель. Чи доводилось вам подовгу дивитись на зорі? Чому їх вва­жають «очима неба»? Можна навіть почути вираз: зорі дивляться вниз.


Хіба це справді так, чи це тільки здається? Людині споконвічно хотілось бачити у природі не ворога, а друга. Мерехтливе світло далеких зірок за­ворожувало погляд, бентежило уяву Вони наділялися людськими дум­ками і почуттями. Вклоняючись вічній красі цих небесних світил, люди довіряли їм найпотаємніше — любов, журбу, сподівання. А ясноокі зорі дивились на них і мовчали, ніби задумавшись.

• Про що йдеться у творі «Про зоряний Віз». (Учень читає твір.)

• Це легенда чи міф? Обгрунтуйте свою думку.

• Скласти план.

• Переказати легенду.

• Мить творчості. Придумайте пісню з такими словами:

У задрімавшому темному морі Тихо купалися яснії зорі. Або створіть чотиривірш про зорі, використавши для цього такі рими: маленькі — дрібненькі, горять — мерехтять.

Учитель. Чи доводилося вам чути голос вітру? Авжеж, люди час­тенько прислухаються до його звуків, дивуючись їхній силі та виразнос­ті: Навіть у мові нашій існує багато влучних характеристик, які яскраво відтворюють своєрідну «симфонію» вітру. То яким виступає вітер у ле­генді «Про вітер»?

• Що реальне, а що фантастичне у легенді?

• Словникова робота (пояснення незрозумілих слів).

• Погляньте на картину Миколи Пимоненка «Перед грозою».

• Що наробив бешкетник-вітер?

• Що спільного у легенді «Про вітер» і картині М. Пимоненка «Перед грозою»?

• Прочитати легенду «Про вогонь».

• Визначити фантастичні й реальні елементи людської поведінки.

• Переказати твір.

• Визначити жанр твору.

IV.ПідсумокУроку

1. Яка різниця між міфами і легендами?

2. Чого нас навчають твори усної народної творчості.

V.ДомашнєЗавдання

Скласти легенду про міфологічну істоту, з якою ми знайомились на уроці.