Б) на стовбурі одного дерева ножем вирізано: «Обережно!»;

В) корені двох-трьох дерев були підриті.

8. Лох-Несс — чудовисько, яке, за народним повір’ям, живе в озері:

А) Фінляндії; б) Шотландії; в) Норвегії.

9. Чудовисько, на думку Василя, має розмір:

А) два метри; б) три з половиною метри; в) невідомо який.

10. Велосипедист залишив хлопців біля озера, бо: а) дуже хотів їсти; б) боявся з ними знову посваритися; в) поспішав на тренування, що відбувалося за графіком.

11. Почувши цікаву історію від Василя, хлопці вирішили:

А) шукати рідкісних комах;

Б) ночувати біля озера і вислідити чудовисько;

В) написати про це до районної газети.

12. Що заважало хлопцям остаточно здійснити свій план?

А) Дощова погода; б) дозвіл бабусі; в) хвороба Митька.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 0,5 бала.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Доведіть, що Сергій і Митько вражені красою природи, милуються і захоплюються нею.

2. Чому, на ваш погляд, Митькові не дозволяли допомагати по господарству, хоча він не був лінивим? Як про це сказано у творі?

3. Лапи на піску узбережжя озера були здорові і схожі на: а) велику ящірку; б) крокодила; в) носорога.

Картка № 2

1. Що свідчить про вміння Митька орієнтуватися у природному середовищі, оцінити ту ситуацію, в якій він опинився із Сергієм? Власні спостереження обґрунтуйте.

2. Як ви вважаєте, чи правду сказав велосипедист про те, що в озері живе якась зла істота? Порівняйте власну думку щодо цього і думку хлопців. Зробіть висновок.

3. Курінь, який Митько з Сергієм побачили на пагорбі, був зроблений: а) з соломи; б) сіна; в) гілок дерев.

Картка № З

1. Для чого, на ваш погляд, велосипедист раптово виявив бажання подружитися з хлопцями? Чи є в цьому якась закономірність.

2. Що свідчить про допитливість хлопців? Чому вони не бояться істоти в озері і намагаються її дослідити?

3. Чому Митькові не дозволяли полоти?

А) ламав знаряддя праці; б) топтав розсаду; в) виполов розсаду замість бур’яну.

VI Підсумок уроку

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати зміст V, VI розділів повісті; підготувати малюнок на тему «Якою я уявляю істоту в озері?» зі стислим коментарем.