Мета:На основі раніше прочитаних учнями казок формувати

У них вміння вибирати найцікавіші уривки із улюблених народних казок, навички їх виразного читання; розвивати стійкі читацькі інтереси п’ятикласників; на прикладі ге­роїв казок зосередитись на моральних акцентах у них бо­ротьби добра і зла, красивого і потворного; зосередитись на проблемі вибору людиною своєї життєвої позиції і мо­ральної поведінки: оптимістичної чи песимістичної; пле­кати в дітях культ героїчної особи на прикладі героїв казок; виховувати гуманізм, високі моральні якості. Тип уроку: Урок позакласного читання.

Обладнання: Збірники українських казок, дитячі малюнки-ілюстрації.

Казка кличе нас у мандри,

Велить бути в житті сміливими й мудрими,

Долати перешкоди й біди і не забувати добра світового,

Бо тільки цим і вимірюється наша людська сутність

Валерій Шевчук

ХІДУРОКУ

I.ОрганізаційнийМомент

II.ВивченняНовогоМатеріалу

1. Вступне слово вчителя:

Відома українська поетеса Ліна Костенко про казку сказала так «За­тишно дітям в пазусі казок»

Отак би й слухав про царя Салтана Або про те, як весело козак Обманював турецького султана. Про карих коней з полуменем грив,


Про чаклуна, що все на світі може. І хто б там що не говорив, А згине зло і правда переможе! Ви перегорнули чимало казкових сторінок, які відкрили вам світ фантазії й мудрості нашого народу, подумки подорожували у летючому кораблі, радіючи вірності і взаємодопомозі друзів наймолодшого сина. Скажіть із якої казки цей герой? (Так, з української народної казки «Летючий корабель».)

Ви були свідками і того, як Івасик Телесик визволився від Зміючки, захоплювалися мужністю і хоробрістю хлопчика, його винахідливістю. Про яку казку йдеться? («Івасик Телесик»)

Прочитаймо, діти, ще раз слова Валерія Шевчука, які записані на дошці, що супроводять нас протягом усіх уроків вивчення казок. Учитель читає цитату, робить відповідні акценти і продовжує вступне слово.

Відомий український педагог Василь Сухомлинський вважав, що казки, прочитані у дитячому віці, назавжди відкладають у серці «зернят­ка людяності, з яких складається совість». Ви, напевно, теж помітили, що казки приносять не лише естетичне задоволення, а й змушують нас замислитись над проблемою реального життя — вибором друзів, пове­дінки, правильного рішення. До таких роздумів спонукають нас казки, де герої проявляють хвалькуватість, користолюбство, нечесність, хи­трування, пихатість, підлість — ось риси вдачі казкових персонажів, які викликають у нас осуд, іноді навіть і сміх. Давайте звернемось до нашої ілюстрованої вікторини, яка складена за вашими ілюстраціями.

2. Ілюстрована вікторина.

Питання до вікторини:

1) До яких епізодів і яких казок намальовані ілюстрації?

2) Хто може розповісти про цей епізод?

Отже, діти, казкові епізоди, герої змалечку живуть з нами, допома­

гають осмислювати життя, розрізняти добро і зло, фантастичне і реаль­

не, смішне і страшне, красиве і потворне. Тому казка завжди цікава для

нас. Отож сьогодні ми ще раз поринемо у світ казки.

3. Парад казкових героїв.

Сьогодні урок наш не зовсім звичайний. Ми побачимося з деякими

Героями, що завітають до нас із казки, і послухаємо їх розповідь про себе або про них наших учнів-дослідників.


(Дітям було заздалегідь дано завдання підготувати розповіді. До кімна­Ти парадом заходять казкові герої, діти вгадують, хто завітав до них.)

3) Повідомлення учнів-дослідників.

1- й уч ень. Часто в казках діють і фантастичні істоти, яких ми піз­ніше зустрінемо і в літературних казках. Здавна український народ вірив у існування демонічного світу. Що ж це за світ?

Демонологія — людські уявлення про злих духів (демонів).

Демони — фантастичні істоти, найпопулярнішими серед яких (є мав­ки, русалки, домовики, хухи і потерчата, нечиста сила.

Русалки — уособлення небезпечної водяної стихії, схожі вони на мо­лодих дівчат, що живуть у річках. Русалками ставали дівчата, які втопили­ся. Вночі, коли сходить місяць, вони виходять на берег, чешуть своє довге зелене волосся і чудовим співом заманюють до себе і залоскочують.

Мавка — подібна до русалки. Живе в річках, або водоймах, виходить на берег тільки вночі. Мавки бувають і лісові.

Нечиста сила — сатана, чорт, диявол, всесильна зла сила

Домовик — це не злий дід, а хатній бог, охоронець домашнього вог­нища та родинних святинь.

Потерчата — духи дітей, що померли нехрещеними і стали болотя­ними вогниками.

Хуха — міфічна істота, пухка, як мох, інколи вона з’являється пе­ред людьми.

2-й учень. У народних повір’ях представники нечистої сили не тільки шкодили, а й допомагали людям.

• Русалки носили воду і поливали, доглядали водограй.

• Відьми підмітали мітлами подвір’я, чепурили його.

• Хухи обкладали стіни мохом.

• Мавки пололи і доглядали квітники. Лісовики садили дерева і роз­кішні кущі.

Учитель. Ми з вами на наступних уроках обов’язково зустрінемося із цими героями, а зараз звернемося до казки.

• Діти, що називаємо фантастичною казкою? (Казка — розповідний твір про вигаданих осіб і події, переважно з участю фантастичних сил)

• Скажіть, які казки ми з вами вивчали? (Діти називають казки.)

• Про що ви з них дізналися? (Встає і виходить Котигорошко.)

Діти, до нас сьогодні завітав Котигорошко, попросимо його позна­

йомитися з нами, нехай розкаже, чому його так називають. (Котигорош-


Ко поважно розповідає історію свого народження та імені, зачитує окре­мі рядки казки.)

• А хто прочитав казку про Котигорошка?

• Ми можемо назвати її героїко-фантастичною?

• Чому? Що ж тут є фантастичного? (Змій, незвичайна сила Котигорошка.)

• А як проявилася незвичайна сила Котигорошка? (Знайти і зачитати у казці.)

• Діти, за допомогою пам’ятки для характеристики героїв ми охарак­теризуємо Котигорошка і Змія. (Пам’ятка записана на дошці.)

5. Пам’ятка для характеристики героїв з елементами порівняння.

1) Уважно прочитайте твір.

2) Доберіть з тексту уривки для характеристики літературних героїв (фантастичних дійових осіб). Зверніть увагу на опис їхньої зовніш­ності, поведінку, мову.

3) Що об’єднує персонажів?

4) Чим вони відрізняються один від одного?

5) Як ви ставитесь до кожного з них? Кому більше симпатизуєте? Кого осуджуєте? Доведіть свою думку, спираючись на текст.

6.Доберіть приказки і прислів’я для увиразнення вашої характеристики.

• Яке почуття викликав у вас Котигорошко?

• А що ви розкажете про свої почуття до Змія?

• У кого з них у душі добро, а в кого — зло?

• Хто допомагав Котигорошку?

• Чому, на вашу думку, він отримав перемогу?

• Давайте розглянемо ваші малюнки-ілюстрації за змістом казки і про­коментуємо їх.

• Отже, які кращі риси ми можемо виховати в собі на прикладі героїв казки. (Героїзм, гуманізм, високі моральні якості) Піднімається Красний Іванко і діти вказують, з якої казки герой.

Діти, наступна казка, яку ви прочитали, називається «Красний Іван­ко та закляте місто». Недаремно нам наші дослідники розповіли про не­чисту силу із демонологічного світу.

• З ким боровся Іванко?

• Чому продала Іванка мати? Зачитайте, як це відбулося.

• Як хлопчик жив із матір’ю?

• Хто навчив сміливого хлопчика побороти нечисту силу?

• Знайти і зачитати, як вів себе Іванко на чортівській горі.


• Як Іванко врятував прокляте місто Проїм?

• Яку винагороду він отримав за це?

• Чому Іванко, ставши багатим, не забув свою матір?

• За допомогою пам’ятки зробіть висновки про характер Іванка.

• Чи є ілюстрації до цього твору? (Демонструються ілюстрації, зачи­туються місця з казки для їх пояснення.)

Діти, чи відомі вам фантастичні казки інших народів світу? Адже на­роди світу, як і український народ, протягом століть творили свою істо­рію, з покоління в покоління розвивали усну творчість. Давайте разом пригадаємо ці казки і порівняємо їх із нашими українськими казками.

• Що в них вам сподобалось, які герої, які їх учинки? (Діти називають

казки, героїв, їх учинки, мотивують, чим вони їм сподобались.)

Під тиху музику проходять парадом герої зарубіжних казок Червона Шапоч­ка, Василина Прекрасна, Розумна Жінка, Синдбад-Мореплавець.

III. ПідбиттяПідсумківУроку

Отже, давайте підсумуємо наше заняття. Казки — це багатюща на­родна спадщина, яку створили люди віками.