Обладнання:

ХІДУРОКУ

І. ОрганізаційнийМомент. ВступнеСловоВчителя

У селі Стеблів на Черкащині 13 листопада 1838 року народився Іван Левицький — за якихось двадцять верстов від Шевченкової Кирилівки. У батьковій бібліотеці Іван знаходив книжки, які пробуджували інтерес до української минувщини: «Историю Малороссии» М. Маркевича, ко­зацькі літописи та багато іншого. Батько письменника, Семен Степано­вич, дуже любив читати, вмів писати по-українськи і завжди цікаво роз­повідав про історію рідного краю. Про це письменник згодом згадував:

«Батько мій любив рідний край, все, було, нам говорить, що на Укра­їну дуже насіли польські пани, все розказував нам про українську історію.... Було, як їдемо з ним в Корсунь, то все, було, показує нам Рі­заний Яр та могили під Корсунем, де була битва Богдана Хмельницько­го з поляками; показував Наливайків шлях, що повертає з Корсунської дороги на село Петрушки...»

Дуже важливим складником того світу, в якому виростав майбут­ній письменник, була розкішна природа черкаського краю. Річка Рось із білими хатками на берегах, зелені краєвиди... Вони справляли неза­бутнє враження.


Писати й читати Іван навчився в батьковій «школі для селян», до якої він набирав місцевих хлопців і навчав їх грамоти. Згодом семиріч­ного Івана віддали вчитися до духовного училища, а пізніше й до Ки­ївської духовної семінарії, але священиком Левицький не став. Він по­чав викладати російську словесність у Полтавській духовній семінарії. Скрізь бачив, як живеться людям, і про це писав у своїх творах. Перша книжка під назвою «Повісті Івана Нечуя» вийшла у Львові.

До літературної роботи І. Левицький ставився дуже відповідально. Він спеціально вивчав етнографію, архітектуру, культуру певної місце­вості, особливості мови людей, що її населяли. А ще не забував про істо­рію. Багато читав, слухав розповіді старих людей про запорозьких коза­ків. У нього є ряд творів про їх життя: історичний роман «Князь Єремія Вишневецький» та «Гетьман Іван Виговський», популярні брошури для народу: «Перші київські князі», «Український гетьман Богдан Хмель­ницький і козаччина», «Татари та литва на Україні» та інші. Мріяв їх ви­дати під загальною назвою — «Історія України».

Він багато писав про реальне життя, але є у його доробку і фантас­тичні твори, зокрема казка «Запорожці» (1873). У центрі її — образ слав­ного нащадка запорозького роду Карпа Летючого, сміливого, чесного, відданого сина своєї рідної землі.

З цією казкою, а точніше з її фрагментом, ми ознайомимося на цьому уроці. Але, перш ніж почати наступну роботу, давайте дещо пригадаємо з того, що ми вже знаємо про славних героїв минулого

«Мозкова атака»

1) Кого з історичних героїв-запорожців ви знаєте? Назвіть їх.

2) Що ви знаєте про Запорозьку Січ?

3) Що вам відомо про традиції та уклад життя запорожців?

4) Що називаємо народним переказом?

5) Чи завжди у переказах передаються лише достовірні факти з життя козаків? Наведіть приклади з відомих переказів.

ІІ. РоботаНадЗмістомТвору

1. Виразне читання. Бесіда за змістом прочитаного.

1) Що реальне у цьому творі? Що фантастичне?

2) Які назви порогів Дніпра зустрічаються в тексті? Прочитайте. Від чого вони походять?

3) Які кольори переважають у природі, як вони змінюються з набли­женням трагедії?


4) Як описує автор природу місцевості, куди потрапив герой?

5) Які кольори переважають тут?

Такі описи природи називаються пейзажами.

2. Словникова робота.

Два учні готують повідомлення з тлумачного словника.

Пейзаж (франц.) — вид, зображення якоїсь місцевості, в якому основ­ним предметом зображення є природа.

Гіпербола (грецьк. Перебільшення) — Навмисне перебільшення.

Завдання: Знайти у тексті використання автором гіперболи, з’ясува­ти з якою метою вона використана.

• Як описаний письменником головний герой? Чи є в його портреті елементи гіперболи?

• Якими постають перед нами запорожці?

• Що хвилює козаків, про що в першу чергу вони хочуть дізнатися у Карпа Летючого?

Зверніть увагу на репродукцію картини А. Монастирського «Запо­рожець». Яким його зображує художник? Який у нього одяг? А тепер вслухайтеся в мелодію, яка зараз прозвучить.

• Які почуття вона у вас викликає? (Звучить козацький марш.)

• Якими постають козаки у музиці?

Висновок: Ви побачили і почули, як за допомогою слова, фарб, звуку можна передати характер героїв, їх почуття; яка величезна сила мисте­цтва музики, живопису, літератури.

III. ПідсумокУроку

• Що із щойно прочитаного вам уже відомо?

• Чи зацікавилися ви історією нашої України?

• Чи продовжите самостійно вивчати минуле нашої Батьківщини?

• Чи сподобався вам головний герой нашого твору?

• Які риси характеру ви хотіли б перейняти у Карпа Летючого?

IV.Оцінювання

V.ДомашнєЗавдання

Виписати з тексту цитати: Перша група — портрет Карпа Летючого. Друга група — опис запорозьких козаків. Третя група — опис Запорозької Січі.