Всім відомо, що до кінця уроку в дітей падає працездатність, тому заключні частини уроку проходить нудно. Щоб привернути увагу дітей до заключної частини уроку, я придумую різні ігрові прийоми підведення підсумків роботи на уроці. «Від гри - до знань!» - девіз моєї роботи

Які ж прийоми підведення підсумку роботи на уроці можна використовувати?

Хочу привести ігрові прийоми закріплення вивченого на уроках російської мови

Велика увага в початкових класах приділяється оформленню дошки. Вона привертає увагу учнів. Працювати над новою темою уроку, а також і закріплювати її, нам допомагає придумані чоловічки - професори ПАГ (пиши акуратно, грамотно). Він допомагає нам згадати тему й підбити підсумок уроку. Потім у капелюх професора ми кладемо записку, доповідаючи (повідомляючи) йому, чим ми займалися на уроці російської мови.

Такий професор ПАГ пожвавить початок і кінець будь-якого уроку російської мови

Узагальнити знання учнів про склад слова, разом з тим закріпити навички розбору слів по складах допоможе от такий смешарик.

Коло-Корінь;

Рот-Суфікс;

Ока - закінчення;

Трикутник-Префікс

Такому смешарику ми дали ім'я Составляйка.

По різних темах будуть і різні смешарики, яких так люблять малята

А от і інший смешарик Местоимейка. Він буде помічником при закріпленні вивченого по темі «Займенник».

Використаний на уроці цікавий ребус Местоимейки дозволить при підведенні уроку швидко й чітко дати визначення займеннику як частини мови, що вказує на предмет, але не називає його.

м ім'я

Ці ігрові прийоми називаються «Опора на зорову наочність»

У багатьох випадках молодші школярі засвоюють зміст понять через схеми слів і речень. Вони швидко опановують графікою, системою умовної позначки нашого мовлення.

Відомий спосіб позначення слів різними графічними, символами. Наприклад:

-ім'я іменник;

-ім'я прикметник;

-дієслово

Використання на уроці наступної графічної ілюстрації по темі «Ім'я прикметник» закріпить у свідомості дитини, що ім'я прикметник змінюється по родах в однині, у множині - по родах не змінюється

Ед.год(м.р., ж.р., порівн.р.)

Мн.год(м.р., ж.р., порівн.р.)

- знак зміни

При узагальненні знань про частини мови можна використовувати наочно-схематичні ілюстрації. Закріплення вмінь визначати вивчені частини мови можна провести у вигляді гри «Хто в будиночку живе»

- питання

У віконечках будиночка написані питання. Учитель задає їх, а діти відгадують, яка частина мови може жити в цьому будиночку

Цей прийом називається «Опора на графічну наочність»

При підведенні підсумку уроку цікава залікова форма закріплення вивченого у вигляді гри «Підкажи слівце». Учитель починає, а діти продовжують. Наприклад, при закріпленні знань про ім'я прикметнику можна використовувати на дошці малюнок у вигляді «мовець» букви П :

П(я)

Позначаю...;

Є...;

Відповідаю...;

Змінююся по ...;

У реченні буваю ...

Таким чином, учнем надається можливість самостійно виконати кілька розумових операцій (спостереження, порівняння, зіставлення).

Закріплюючи знання по темі «Дієслово», можна підбити підсумок у вигляді тесту. Для цього із двох відповідей діти повинні вибрати правильний, записавши його в зошиті цифрами 1 або 2. Наприклад:

Дієслова:

Відмінюються-1;

Відмінюються-2.

У дієслів при дієвідміні змінюється:

Закінчення-1;

Основа-2.

Укажіть дієслова 2 -го особи:

Летить-1;

Бродиш-2.

Потім учитель показує табличку із правильним відповідями:2121.Такий прийом закріплення вивченого ставить кожного учня в умови пошуку, забезпечує участь у роботі всіх учнів

Цей прийом називається «Опора на залікову й тестову форми»

Увага учнів залучається до різних таблиць-схемам. Маючи перед очами опору, діти будуть намагатися згадати вивчене на уроці

При таких нестандартних прийомах на завершальному етапі уроку в роботі беруть участь діти з різним рівнем знань, вони почувають себе невимушено, а тому впевнено й із задоволенням відповідають

Підготувала

Чермошенцева

Олена Анатоліївна,

учитель початкових класів

Використовувана література

1. Журнал «Початкова школа», №2,2003р.;

2.Книга для вчителя «Я йду на урок у початкову школу». - М.: «Перше

вересня», 2000г.