дати поняття про етапи розвитку, тенденції, напрями, стилі нової української літератури; допомогти учням усвідомити значення нового етапу в розвитку української культури; розвивати навички самостійної роботи з підручником, іншими джерелами інформації, виділення головного, порівняння та співставлення явищ суспільного і мистецького життя; виховувати почуття поваги до минулого нашого народу, допитливість, естетичний смак. виставка книжок письменників нової української літератури, ілюстрації до характеристики доби. Теорія літератури: художні напрями, класицизм, романтизм, реалізм, сентименталізм.

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Розповідь напам'ять афоризмів Г. Сковороди. (Один з афоризмів учні мають прокоментувати.)

2. Переказ байки, притчі або уривка із філософського трактату.

(Учні переказують байку, притчу чи уривок із філософського трактату, ідея яких їм найбільше до душі.)

3. Слово вчителя.

Працюючи в Харківському колегіумі, Г. С. Сковорода використовував таку систему оцінок:

— весма остр

— зверок острой

— гораздо понят

— очень понят

— понят

— кажется понят

— не понят

— не очень понят

— весма непонят

— кажется негоден

— не годен

— самая негодница

— туповат

— туп

— очень туп

4. Запитання до учнів.

— Яку б оцінку за тему «Життя і творчість, ідеали Г. С. Сковороди», ви поставили б собі?

— Чи можливе подібне оцінювання? Назвіть його плюси й мінуси.

5. Слово вчителя.

Завершити тему хочеться словами Г. С. Сковороди: «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися...»

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Нова доба нового просить слова. І це нове слово прийшло з появою в літературі блискучого насмішника й глибокого патріота, щиросердної людини й талановитого письменника Івана Петровича Котляревського, якого називають зачинателем нової української літератури. Його справу підхопили Г. Квітка-Основ'яненко, поети-романтики, а Тарас Григорович сказав, що про самобутню українську літературу та мову дізналися й заговорили в тодішній усій Європі.

Про початки нового українського письменства, яке розвивалося не завдяки створеним сприятливим умовам, а всупереч негараздам та заборонам, ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА

ТЕРІАЛУ

1. Самостійна робота з підручником, довідковими матеріалами.

(Учні складають узагальнюючу таблицю про суспільно-історичні процеси в Україні кінця XVIII — початку й середини

XIX ст., розвиток української літератури, її літературні напрями, тематику, проблематику та жанри.)

Суспільно-історичНі обставини

Культурне життя

Літературне життя

— Скасовано геть-

— Відкриття гімназій,

1798 р. Виходять пер-

Манство й Запорозь-

Ліцеїв, Харківського та

Ші три частини «Енеїди»

Ку Січ.

Київського універси-

І. Котляревського, напи-

— Повністю лікві-

Тетів.

Сані живою народною

Довано автономію

— 1818 р. виходить

Мовою.

На Лівобережжі,

Перша граматика ук-

— Виходить проза

Україна стала

Раїнської мови 0. Пав-

Г. Квітки-Основ'яненка,

Кількома росій-

Ловського.

Який утверджує життє-

Ськими губерніями.

— Виходять три збірки

Здатність і гідність ук-

— Запроваджено

Українських народних

Раїнської мови.

Кріпацтво.

Пісень М. Максимови-

1840 Р.— вихід «Коб-

— Духовне понево-

Ча.

Заря» Т. Шевченка, що

Лення нації.

— У Харкові та інших

Є подією загальноєвро-

— Народні повстан-

Містах з'являються га-

Пейського значення.

Ня (в с. Турбаях на

Зети, журнали, альма-

— Творчість поетів-ро-

Поділлі, під приво-

Нахи «Молодик», «Лас-

Мантиків.

Дом У. Кармалюка,

Тівка», «Український

— Творчість Марка

Коліївщина, оприш-

Альманах».

Вовчка, А. Свидницько-

Ки та ін.).

— Відкрито Харків-

Го, М. Шашевича,

— Заснування Ки-

Ську публічну бібліо-

Л. Глібова, 0. Сторожен-

Рило-Мефодіївсько-

Теку.

Ка, Ю. Федьковича,

Го братства.

— Виникають науково-

П. Куліпіа та ін.

— Постійні заборо-

Літературні гуртки.

— Розвиваються літера-

Ни української

— Засновано перші

Турні напрями — сенти-

Мови, закриття на-

Професійні театри

Менталізм, романтизм,

Родних шкіл; забо-

В Харкові, Києві та

Реалізм; з'являються

Рона служби в церк-

Полтаві.

Нові жанри, бурлескна

Ві українською

— Розвивається твор-

Стильова течія. Основна

Мовою та ін.

Чість кобзарів

Тема — життя народу та

Таін.

Ін.

2. Робота в парах (або в групах), уточнення, доповнення таблиць.

3. Повідомлення про результати роботи.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

1) Визначте в кожному розділі таблиці найважливішу, на ваш погляд, подію, факт; своє твердження обґрунтуйте.

2) Поєднайте непоєднуване.


Харків

Київ

Полтава

«Енеїда»

«Кобзар»

Сентименталізм

Романтизм

Реалізм

(Перші осередки нової української культури.)

(Знакові для української літератури видання.)

(Літературні напрями нової української літератури.)


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон». Продовжіть речення:

«Робота з підручником, складання узагальнюючих таблиць для мене...»

«Феноменом доби кінця XVIII — середини XIX ст. є, на мій погляд, ...»

«Мене вразив той факт, що...»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти розповідати про соціально-історичні обставини доби, виникнення і розвиток нової української літератури.