Мета: прокоментувати зміст новели як модерністичного

Твору, пояснити сюжетно-композиційні особливості, емоційно-напружений драматизм ситуації, схарак­теризувати образ головного героя — Івана Дідуха, розкрити символічні образи; удосконалювати вміння досліджувати художню тканину тексту; формувати в учнів внутрішнє переконання в тому, що людина по-справжньому бува є щасливою тільки на своїй землі; збагачувати ментальний досвід учнів новими об’єктивними оцінками й поглядами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: репродукція картини В. Касіяна «На Краківському вокзалі», фото «Камінний хрест, поставлений у Ру-сові С. Дідухом», пісня на слова Богдана Лепкого «Чуєш, брате мій».

Страшно сильно пишете Ви.

Так, якби-сьти витесували потужною

Рукою пам’ятник для свого народу…

Гірка, пориваюча, закривавлена поезія Ваша,

Котру не можна забути…

О. Кобилянська

ХІД УРОКУ

І. ОрганізаційнийМомент

Іі. МотиваційнийЕтап

1. З’ясування емоційної готовності до уроку

2. Актуалізація опорних знань і суб’єктивного досвіду

«Мікрофон»

• Що ви можете сказати про В. Стефаника — людину і митця?

• Скільки новел написав В. Стефаник? Це мало чи багато?

• Ваше враження від прочитаного?


Що вам особисто дав В. Стефаник для розуміння життя як

такого?

Усні роздуми

«Поему його життя і його новели можна покласти на музику Бетховена» (домашнє завдання).

Ііі. ОголошенняТеми, Мети, Цілевизначення. ЗачитуванняЕпіграфів, ЗаписиЇхУЗошити

ІV. ОпрацюванняНавчальногоМатеріалу

1. Слово вчителя

До Русова, батьківщини Василя Стефаника, «як і до інших ду­ховних центрів нашої землі, ідуть літературні паломники з усієї України, з цілого світу. Припадають серцем до зболеного Стефа-никового слова і п’ють цілющу воду зі Стефаникової криниці — тієї, що й досі стоїть у його затишному обійсті. Звідти, де стоїть оселя письменника, видно, мов на долоні, всеньке село. А на горбі, вдалині, бовваніє камінний хрест,— той, який дав назву одній із найкращих новел Василя Стефаника.

«Камінний хрест» — єдиний відгук Стефаникового серця на тра­гічні для українського народу події, що відбувалися в його краї на­прикінці ХІХ — початку ХХ століття. Але який?..» (Н. Горик)

Запитання

Які почуття переживали ви під час читання новели «Камін­

ний хрест»? Що вас найбільше вразило?

2. З’ясування історичної основи твору

Пригадайте з попереднього уроку, які картини бачив В. Сте­

фаник на Краківському вокзалі і про що він писав О. Коби-

лянській у 1899 році?

Зачитування уривка з листа

Нині досвіта на двірці краківськім було 800 душ емігрантів…

Насамперед виділи би-сте сотки синіх, спечених губів, потім ко­лоли би Вас у серце ріжнобірві очі діточі — попідпухали, як коли би синявою водичкою намокли. Далі виділи би-сте тисячі бруд­них висохлих ярочків по лицях від сліз, а далі чули би-сте за­хриплий голос бесіди руської… Чули би-сте, як багато маленьких чобіток гримає по камінню,— се перші чобітки у хлопців і дівча­ток; йдуть, говорять «очима» і оглядаються все на чобітки, що ніколи не мали.

Потім ще виділи бисте, як мами бігають з плачем за пропав­шими дітьми, як їх пани штурхають, як вони ридають. Виділи


Бисте, як вони сідають до вагонів, як силоміць пхають бабів і за­микають у возах, сидя під самим верхом, бо насподі пакунки. Поїзд рушає, жінки і чоловіки чіпляються єго, поліція і жан­дарми відкидають їх, як галушки, а вікна в поїзді розпадаються і кавалками спадають на пероні. На пероні лишаються жінки без чоловіків, діти самі без родичів і чоловіки без жінок. Шалений плач, ломання рук і прокльони.

Обговорення репродукції картини В. Касіяна «На Краків­ському вокзалі. 1899 р.»

Запитання

• Що спільного в картині й цьому листі? (Опис зовнішності дітей і дорослих; обстановка, про яку йдеться в листі, ніби скопійована на полотно).

• Що ви бачите на другому плані картини? (В одній із поста­тей людей можна пізнати самого Стефаника. Його охопив біль, на обличчі — відчай і співчуття. Василь Стефаник ро­зуміє безвихідь, у якій опинилися люди, але нічим не може їм зарадити. Це гнітить його.)

Співзвучним до картини й до листів В. Стефаника є рядки віршів І. Франка із циклу «До Бразилії». (Мелодекламація. Супровід — мелодія пісні Б. Лепкого і Левка Лепкого «Чуєш, брате мій…»)

Коли почуєш ти в тиші нічній Залізним шляхом стукотять вагони, А в них гуде, шумить, пищить, мов рій, Дитячий плач, жіночі скорбні стони, Важке зітхання і гіркий проклін... Коли побачиш — на пероні десь Людей, мов оселедців тих, набито, Жінок худих, блідих аж серце рвесь, Зів’ялих, мов побите градом жито. Мужчин понурих і дітей дрібних, І купою брудні, старії фанти, Навалені під ними і при них, На лицях слід терпінь, надій марних, Се — емігранти...

3. Робота з текстом

Бесіда

Учні дають відповіді на запитання, посилаючись на текст.

• Перша частина новели закінчується словами: «Отакий був Іван, дивний і з натурою, і з роботою». Чому Дідух — дивний?

• Знайдіть і прокоментуйте художні деталі, які свідчать про тяжку працю Івана («…і на коні, і на Івані жили, виступала


…догори ліз кінь як по леду, а Івана як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі…»; «…ліва рука Івана обвивалась сітею синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі…»; «…ранком… і кінь, і Іван держалися крепко, бо оба відпочили через ніч…»)

І розділ

• Чому письменник зображує паралельно коня й Івана?

• Чому Дідуха звали в селі Переломаним?

• Що ви дізналися про минуле Івана?

• Чому не кидав того «тяжкого» горба, який забирав усі його сили?

• Як уплинули на Івана рекрутчина, смерть батьків і розорене господарство? Чи можемо сказати, що Дідух був сильною осо­бистістю?

Чи показано у творі романтичне піднесення селянина, пере­

живання ним насолоди від праці?

Зважте, що головна ознака романтичного зображення — не­звичайний герой у незвичайних обставинах.

77 Розділ

• Чому Іван «спросив ціле село»? Які почуття переповнюють селянина?

• Знайдіть символічні образи на початку другої частини новели. (уривок «Не договорював і не пив…» до слів «…як на утрачене щастя»). Який стан душі Івана?

77/ Розділ

• Що стало причиною еміграції Дідуха та його земляків? Чи вірить він, що на чужині знайде щастя?

• Чим для Івана Дідуха є розлука з рідною землею? Які слова передають трагізм становища?

• Що переважило в Іванові — любов до рідного краю чи любов до дітей? Чи можемо за це осуджувати Дідуха?

IV Розділ

• Як виявляється характер українського селянина в досить див­ному, на перший погляд, проханні до односельців найняти службу за цілу сім’ю Дідухів?

• За що люди шанують Івана?

• Чому горб, на якому «вік свій збув», такий дорогий селяни­нові? (Іван Дідух увібрав у себе характер і мораль свого народуХлібороба, його мудрість і почуттєвість. Кожне його слово — як важка сльоза, сповнена ніжної любові до рідної землі і нестерпного


Болю через необхідність розлуки з нею. У камінний хрест — сим­вол його чесного трудного життя, він вкладає все найдорожче, що мав, а може, й власне серце. Чужина потребує робочих рук, здоров’я, а рідній землі потрібні ще й людська любов і сердеч­ність.)

V Розділ

• Про що розмовляють селяни? Що їх хвилює?

• Прочитайте останній абзац. Як письменник передає душевний стан героїв? Назвіть художні деталі.

VI Розділ

• Доведіть, що саме в цьому розділі психологічне напруження досягає апогею.

• Яке враження справляє танець Дідуха на односельців? Прига­дайте твори українських письменників, у яких танець передає психологічне напруження героїв. (Танець Чіпки в шинку «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного танець Анни й Михайла («Украдене щастя» І. Франка); танець Івана Па-лійчука («Тіні забутих предків» М, Коцюбинського). Що він символізує? (Танець І. Дідуха — символ трагізму й розпачу прощання з рідним краєм)

VII Розділ

Як ви розумієте образ-символ камінного хреста?

Іван Дідух залишив на полі, рясно политому його потом, пам’ятник по собі і своїй дружині. Йому ніби легше від того: не зникне безслідно, не розвіється, як лист по полю; пам’ять про нього залишиться на рідній землі. Камінний хрест перерос­тає в образ-символ, що уособлює важку долю народу-трудівника. Він — пам’ятник тисячам українських селян, які так і не повер­нулися додому, засіваючи своїми кістьми чужі землі.

4. Слово вчителя про оцінку новели

Новела «Камінний хрест» відразу одержала високу оцінку з боку критиків.