Общая Химия

Окисно-відновні Реакції. Метод Електронного Балансу

Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів реагуючих речовин, називаються окисно-відновнимИ.

Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці «приймають» електрони від інших менш електронегативних атомів, називаються окисникамИ. Процес «прийому» електронів називається відновленняМ.

Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці «віддають» електрони іншим атомам, більш електронегативним, називаються відновникамИ. Процес «віддачі» електронів називається окисненняМ.

Рівняння Електронного Балансу Показують число відданих і приєднаних електронів, окисний і відновний процеси. Вони допомагають розставити коефіцієнти в хімічних рівняннях реакцій.

План складання рівнянь Електронного Балансу

1) Запишемо схему Реакції В молекулярному вигляді, наприклад:

окисно-відновні реакції. метод електронного балансу

2) Над формулами запишемо значення ступенів окиснення атомів елементів:

окисно-відновні реакції. метод електронного балансу

3) Під рівнянням запишемо елементи, які змінили свій ступінь окиснення:

окисно-відновні реакції. метод електронного балансу

окисно-відновні реакції. метод електронного балансу

4) Сума зарядів зліва і справа в рівняннях Електронного Балансу повинна бути однакова.

У результаті має вийти запис:

окисно-відновні реакції. метод електронного балансу

окисно-відновні реакції. метод електронного балансу

5) Число «відданих» і «приєднаних» електронів має бути однакове, отже, рівняння окисно-відновні реакції. метод електронного балансу слід помножити на 2. Цей множник буде коефіцієнтом у молекулярному рівнянні Реакції Перед речовинами, що містять атоми Кальцію:

окисно-відновні реакції. метод електронного балансу

окисно-відновні реакції. метод електронного балансу

???