Уче нь. Казка «Малий Віз» вчить нас не боятися фантазувати, мріяти і здійснювати свої мрії. А ще вчить любити й поважати історичне минуле свого народу, козаччину, яка відіграла неабияку роль в історії України.

Учитель. Хлопчик шукав книгу про Сірка. Як ви гадаєте, чи знай­шов він її?

Уч е н ь. У тексті сказано, що він її не знайшов, бо такої книги ще не на­писано. Я вважаю, що він її знайде обов’язково, бо впевнено вірить у це.

Учитель. Діти, мабуть, історія козаччини, особливо відомості про отамана Сірка, вас теж цікавлять. Про нього складено багато легенд, пе­реказів, написано в підручниках з історії.

На нашому уроці присутні юні історики, фольклористи, мистецтво­знавці, які ознайомлять нас із цією видатною особистістю докладніше. Послухаємо істориків.

Історик. Іван Сірко народився на початку ХІІ століття на Віннич­чині. Він був дуже сміливим козаком. Його 15 разів обирали кошовим отаманом. Сірко провів 60 битв з турецькими й татарськими завойовни­ками і жодного разу не зазнав поразки. А ще він був непоганим на той час дипломатом: листувався з гетьманами України, московськими царя­ми, польськими королями, правителями Туреччини і Криму.

Іван Сірко — герой багатьох легенд і переказів. (Вчитель оцінює від­повідь учня. Оцінку коментує.)


Фольклорист. Фольклорна традиція пов’язує з ім’ям Івана Сірка написання легендарного листа турецькому султану.

Народні перекази свідчать, що у відповідь на вимогу турецького сул­тана Мохаммеда ІV підкоритись йому запорожці на чолі з Іваном Сір­ком склали дотепного листа, у якому висміяли правителя, назвали його свинею, катом, злодіюкою. (Зачитує текст листа з підручника «Історія України», 8 клас.) (Відповідь учня оцінюється вчителем.)

Мистецтвознавець. Відомий російський художник Іван Рєпін уявив, як запорожці писали цей лист і намалював картину під назвою «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Перед вами її репродук­ція. Відомий художник кілька разів звертався до постаті легендарного запорізького отамана. Він залишив два варіанти картини на той самий сюжет. Цей варіант зберігся в російському музеї Санкт-Петербурга. Він цікавий тим, що його персонажі списані з людей того часу. Для образу писаря позував український історик, дослідник козацтва Дмитро Явор-ницький. Для образу Сірка — генерал Драгомиров.

(Відповідь учня оцінюється.)

Учитель. Дякую всім за цікаві і змістовні повідомлення. Вони до­помогли нам краще зрозуміти тему сьогоднішнього уроку.

III. ПідсумокУроку

Учень. На сьогоднішньому уроці ми ознайомилися з літератур­ною казкою, яка вчить любити і поважати історичне минуле, зрозуміли, що між минулим і сьогоденням існує тісний зв’язок.

Учитель. Казка О. Сенатович «Малий Віз» доповнила і збагати­ла великий материк українських казок, що їх створили такі видатні майстри слова, як Марко Вовчок, П. Куліш, Ю. Федькович, І. Франко, Леся Українка, В. Близнець, В. Королів-Старий.

IV.ДомашнєЗавдання

Обов’язкова частина: вміти виразно читати казку в особах, перека­зувати прочитане. На вибір:

1) написати казкову історію про свою зустріч з визначною історичною особистістю минулого;

2) вигадати казкову історію з вашою участю, записати її у формі роз­повіді від себе.