Мета:Поглибити знання учнів про творчість відомого українськоГо письменника Олександра Олеся; розглянути його по­езії «Початки Києва» та «Аскольд і Дір»; удосконалювати вміння учнів виразно читати поезії, складати усно розпо­віді про давньоруських князів; виховувати інтерес до істо­ричного минулого нашої держави.

Тип уроку: Урок засвоєння знань.

Обладнання: Підручник-хрестоматія, карта.

ХІДУРОКУ

I.ОрганізаційнийМомент

II.АктуалізаціяОпорнихЗнань

1. Вступне слово учителя.

2. Завдання до класу.

1) Виразно прочитати поезію Олександра Олеся «Наші предки-слов’яни».

2) Якими колективами жили слов’яни? Знайдіть у тексті рядки, які під­тверджують вашу думку.

3) Знайдіть рядки, в яких описано керівників слов’ян.

4) Що таке віче, його роль у слов’ян?

5) Як слов’яни боролись проти ворогів, знайдіть ці рядки в тексті.

6) Які звичаї були у слов’ян? Як про це розповідає письменник?

3.Мотивація оцінок учнів.

III. СприйманняІЗасвоєнняНовогоМатеріалу

1. Вступне слово учителя.

Діти, для кращого розуміння поезії «Початки Києва» нам потрібно при­гадати твір, який ми вчили і де також говориться про заснування Києва. Прошу вас пригадати цей твір.


2. Виразне коментоване читання учителем поезії «Початки Києва».

3. Пояснення незрозумілих слів.

4. Виразне осмислене читання поезії учнями.

5. Усне малювання.

Усно намалюйте картину, яка постає у вашій уяві, підтвердіть ваші розповіді текстом.

6.Слово учителя.

Діти, а зараз ми розглянемо ще одну поезію Олександра Олеся — «Аскольд і Дір». Що ви знаєте з історії України про цих воїнів?

7.Відповіді учнів.

Ми знаємо, що Аскольд і Дір — нащадки Києвичів. З літописів відо­мо, що Аскольд уславився своїми хоробрими походами проти могутньої Візантії. Князь Аскольд був християнином, дбав про поширення хрис­тиянської віри серед русичів-язичників. Частина впливових воєначаль-ників-язичників з Аскольдової дружини вчинили проти князя заколот і вбили його. Аскольдова могила й донині є у Києві. Після Аскольда по­чав правити у Києві князь Олег.

8. Виразне коментоване читання поезії «Аскольд і Дір» учителем.

9. Читання поезії учнями, пояснення незрозумілих слів.

10. Перегляд по карті шляху Аскольда і Діра до Києва.

11. Відповіді на запитання учителя, робота з текстом.

1) Якими рисами характеру наділяє автор Аскольда і Діра? Підтвердіть свої думки уривками з тексту.

2) Якими моральними якостями заслужили Аскольд і Дір повагу киян?

3) У чому полягала допомога Аскольда і Діра киянам?

4) Яка ознака поетичної мови допомагає нам так легко читати вірші?

IV.ВисновкиДоУроку

Діти! На сьогоднішньому уроці ми поглибили свої знання про твор­чість Олександра Олеся. Ми ще раз переконалися, що минуле нашої держави заслуговує на нашу увагу, бо та людина, яка не знає минулого свого народу, не варта майбутнього.

Коментування і виставлення оцінок.

V.ДомашнєЗавдання

Повторити визначення віршованого ритму.