Мета:Розкрити зміст поезій Олександра Олеся «Україна в стаРовину», «Наші предки — слов’яни»; ознайомити з його поетичним викладом історії українців, висвітлити їхню любов до рідної землі; формувати навички виразного чи­тання; зацікавити дітей вивченням історії рідного краю; виховувати патріотів України, інтерес учнів до героїчного минулого нашого народу. Обладнання: Портрет Олександра Олеся, видання творів письменника, ілюстрації з історії України, малюнки учнів, народнопое­тичні символи України.

Хто не знає свого минулого,

Той не вартий

Свого майбутнього...

М. Рильський

ХІДУРОКУ

I.ВступнаЧастина. СловоУчителя

Є в нашій літературі імена, що не потребують пишних шат красно­мовності, ані високих порівнянь та епітетів. Бо вони входять у свідомість кожного із нас, як сонячне світло, як подих рідних просторів. До них на­лежить ім’я відомого українського поета Олександра Олеся.

II.ПеревіркаДомашньогоЗавдання

1. Учнівські повідомлення про зацікавленість Олександра Олеся істо­рією рідного краю.

Теми рідної землі, історії України — провідні у книзі Олександра Олеся «Княжа Україна». Поет вивчав поезію свого краю, діяльність князів давньої України — Русі, висвітлював їхню мудрість, хоробрість та мужність.


Олександр Олесь жив Україною, він мріяв про щасливе майбутнє рідного народу. Але мрії поета не справдились, у душі — відчай і безна­дія. Україна лежала в руїнах, окрадена й зраджена, і Олесь вирішив за­лишити свій рідний край у 1919 році.

Важке життя було у емігранта. Але на чужині поет не забував своєї Батьківщини. Відірваність від рідної землі тільки посилювала його си­нівський зв’язок з нею. Олександр так хотів вгледіти ліс, сонце в ко­ханому краю, де покинув свою душу. Душа Олеся — його поезія — по­при все залишалась на рідній Україні. Олександр сподівався, що мине якийсь час — і він знову повернеться на Батьківщину. Але склалося інакше. Чужа земля не дала змоги поетові цікавитися і надалі істо­рією України, вона стала місцем вічного спочинку для українського патріота.

2. Аналіз поезії Олександра Олеся «Заспів».

III. ПовідомленняТемиІМетиУроку. МотиваціяНавчання. ЧитанняЕпіграфаДоУроку

IV. СприйняттяТаОсмисленняНавчальногоматеріалу

1. Слово учителя про історію створення поезій — «Україна в старовину», «Наші предки — слов’яни».

2. Виразне читання поезій Олександра Олеся «України в старовину», «Наші предки — слов’яни».

3. Словникова робота за текстами.

Рід — ряд поколінь, що походять від одного предка. Предки — найстаріші родичі по висхідній лінії з боку матері або батька.

4. Читання віршів учнями.

5. Бесіда за прочитаним. Учні об’єднуються в групи. Кожна група отри­мує картки-опитувальники.

• Які картини виникають у вас під час читання поезій Олександра Олеся?

• Якою постає у вашій уяві Україна в старовину?

• Якими були наші предки — слов’яни? Наведіть цитати з тексту.

• Які художні засоби використані у віршах «Україна в старовину», «Наші предки — слов’яни»?


• Визначте слова і вислови, які виражають любов Олександра Олеся

до рідного краю.

6. Проект «Хочу знати більше». Об’єднані учні роблять захист своєї групи.

І група «Юні історики». За ілюстраціями з історії України учні роз­повідають про історичні факти походження східних слов’ян в період ро­доплемінного ладу на території України, про запровадження козацького війська, про життя людей на Україні в старовину.

// Група «Фольклористи». Діти розповідають про народнопоетичні символи України, які передавалися нам від наших предків — слов’ян.

Мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, рушник, сорочка, калина, барвінок — це все наші символи. Олександр Олесь ніколи не забував їх, хоча і проживав довгий час за кордоном. Цінував поет і рідне слово. (Виразне читання вірша Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий».) Поезія Олеся сповнена загадкових ме­лодій та тонів, вона стала прекрасним матеріалом для пісень і романсів. Мелодійність його віршів і сьогодні вабить. Романс «Чари ночі» й досі співається як народна пісня.

Звучить пісня «Чари ночі». Фольклористи роблять виставку народноетич-них символів України.

/// Група «Юні таланти». Учні читають власні вірші про історію України, свій рідний край, своє село.

IV Група «Юні художники». На основі прочитаних віршів Олександра Олеся «Україна в старовину», «Наші предки — слов’яни», юні художни­ки намалювали малюнки (пейзажі, портрети). На уроці вони підтверджу­ють свої роботи цитатами із поезій.

V. ПідсумокУроку

• Що нового ви дізналися на уроці?

• Яке значення творчості Олександра Олеся для розвитку української літератури?

Заключне слово вчителя.

Під мелодію повільної української пісні звучить вірш «Солов’їна пісня».

Солов’їна пісня. Пахне рута — м’ята. На причілку ружі. Материнська хата.


Ходить вечір яром, А місяць горою. Десь лунає пісня, Там, аж за рікою.

Хтось сказав: «Старе це, Певні атрибути, Хутірна поезія, Час її забути.

Нащо та криниця, Нащо те відерце?» Ах ти, ж, чоловіче, Без душі і серця!

Хочеш ти забути те, Що вік любилось... Знай же, те відерце Все ще не розбилось

Знай, що не замулена Ще в гаю криниця, Знай, що в ній і досі Хлюпоче водиця. А дівоча пісня Груди розкриває, Як і споконвіку, Ніжне серце крає.

Ходить вечір яром, А місяць горою. Як нам, рідна земле, Тепло із тобою. Будьте добрими, чуйними, любіть свій рідний край, цікавтесь істо­рією країни, адже ви — продовжувачі нашого українського роду.

VІ. ДомашнєЗавдання

Прочитайте поезії (на вибір) Олександра Олеся з книги «Княжа Україна».