Аналіз тестових завдань по темі "Фонетика й графіка". Орфограмми, пов'язані з фонетичними законами російської мови

Мети уроку:

1) проаналізувати завдання тестів по типі ЕГе, пропонованих в еИ;

2) підготувати учнів до заліку по даному розділі

Мотивація: включення додаткового й супутнього матеріалу дозволить ускладнити навчальне завдання учнів і залучить їхню увагу до матеріалу. Можливості еИ полегшують використання великої кількості разнотемного дидактичного матеріалу з метою інтенсифікації повторення

Методика уроку: тренувальні вправи

Форма уроку: урок у комп'ютерному класі

Устаткування: еИ "Готуємося до ЕГе. Російська мова". Розділи "Фонетика й графіка" (Тренінг), "Орфографія". Опорні конспекти, складені на попередньому уроці

I. Вступне слово вчителя

Незважаючи на зовнішню легкість завдань по фонетиці й графіці, вони вимагають уваги й зосередженості. Завдання ЕГе по цьому розділі однотипні ("У якому слові вимовляється той або інший звук? ", "У якому ряді прізвища розташовані строго за абеткою?"). Але цілий ряд орфографічних правил опирається на фонетичний принцип, тому ми сьогодні будемо виконувати й деякі завдання по орфографії

II. Тренінг

Учні по черзі читають тренувальні вправи в списку питань і аргументують свій вибір відповіді

III. Коментарі вчителя

Ще раз варто нагадати, що при виконанні завдань по фонетиці важливо чути слово, щоб правильно розрізняти звуки, з яких воно складається

Коментарі до тестових завдань

Наприклад, питання А5: У якому слові вимовляється звук [ж]?

Ніж

Намажте

Ближче

Різкіше

Чому в словах ніж і намажте відсутній звук [ж]? (Тому що відбувається оглушення.) Правильно, у цих випадках є умови для якісної зміни приголосного. Як ви думаєте, які це умови? (Абсолютний кінець слова й сусідство глухого приголосного.)

- Як вимовляється сполучення зч ?

- чи Буває м'який звук [ж]?

Правильна відповідь - третій

Ще приклад. Питання А8: Укажіть невірне твердження

1) Морфологічний розбір - це аналіз слова як частини мовлення

2) Словотворчий розбір - це виявлення того, від основи якого слова і яким способом утворилося дане слово

3) Фонетичний розбір дозволяє написати слово без орфографічних помилок

4) Розбір по складу припускає виділення кореня, префікса, суфікса, закінчення. Правильна відповідь - третій

- Приведіть приклади слів, у яких написання розходиться з вимовою. Чому виникла така розбіжність?

Учитель пропонує затранскрибувати найбільш удалі з наведені приклади. Один учень працює в дошки

IV. Практикум по орфографії

Працюємо з електронним підручником. Шлях пошуку: Зміст /Орфографія /Правопис приголосних у коріннях. Читаємо матеріал (мал. 1).

- Які фонетичні процеси враховуються цим правилом?

Учні відзначають оглушення (плов) і озвончение приголосних (вокзал), випадання приголосного (гігантський), приводять аналогічні приклади й підбирають перевірочні слова. Аналізуються слова для запам'ятовування

Аналогічна робота проводиться й за матеріалами сторінки Орфографія /Вибір у префіксах 3 або З.

Відкриваємо наступну сторінку електронного підручника: Орфографія /Правопис голосних у коріннях /Правопис голосних, що перевіряються,

- У яких випадках написання голосних становить орфографічну проблему? Чому? (У ненаголошеному положенні, тому що ненаголошені голосні вимовляються редуцированно й ми не можемо при їхньому написанні опиратися на вимову.)

- Яке слово може бути перевірочним? (Перевірочним є слово, у якому ненаголошений голосний виявляється в сильній позиції - під наголосом.)

Завдання. Підберіть перевірочні слова до даних слів: оголошення, що постаріло, статуя, зображення. У якому з них вимовляється звук [а]? Які звуки вимовляються на місці виділених букв?

(Варто звернути увагу на те, що у двох останніх словах на місці виділених букв а вимовляється ослаблене а - скорочений звук, тому потрібно вибирати слово з ударним а (статуя). Завдання ЕГе подібного типу вважаються найбільш важкими.)

Відкриваємо наступну сторінку електронного підручника: Орфографія /Вибір и/и після префіксів. Читаємо матеріал, поміщений на сторінці

Слово вчителя:

У написаннях типу підсумувати, розіграти знайшов відбиття на листі ще один фонетичний процес російської мови - акомодація. Додамо це поняття в наш конспект. Акомодація - це процес переходу [і] в [и] після твердих приголосних. На листі він відбивається тільки після префіксів. Оскільки цей процес зустрічається тільки в російській мові, те й в орфографії він відбивається тільки після російських префіксів. Чому російські префікси МЕЖ і ПОНАД є виключенням?

V. Виконання орфографічних вправ на закріплення правил

VI. Домашнє завдання. Готуватися до залікового тесту по темі, використовуючи тренувальні вправи еИ, або за матеріалами тестів ЕГе-2003 (А5 - А10), ЕГе-2004 (А1, А4 - А7).