Неорганическая

На сайте Сейчас65 гостейонлайн

Основні класи неорганічних сполук

неорганічна хімія

неорганічна хімія

Оксиди

Оксиди — складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген. Їх назва складається зі слова «оксид» з додаванням спочатку назви елемента, що входить до складу речовини, у називному відмінку.

Класифікація оксидів

1) Оксиди, яким відповідають основи, називаються основнимИ. Вони утворені металами. До них належать CuO, неорганічна хімія, неорганічна хімія, CaO, BaO, неорганічна хімія, NiO та інші.

2) Оксиди, яким відповідають кислоти, називаються кислотнимИ. Вони утворені в основному неметалами. Це неорганічна хімія, неорганічна хімія, неорганічна хімія, неорганічна хімія, неорганічна хімія, неорганічна хімія та інші.

Поширення оксидів у природі

Оксиди широко поширені в природі. Наприклад, силіцій(IV) оксид неорганічна хімія — кремнезем є основною складовою піску, глини, входить до складу багатьох мінералів; неорганічна хімія — карбон(IV) оксид, вуглекислий газ,— складова частина повітря; неорганічна хімія — алюміній оксид входить до складу глини і багатьох гірських порід; неорганічна хімія — ферум(ІІІ) оксид міститься в залізних рудах; неорганічна хімія — вода — найпоширеніший на Землі оксид.

Вода як найважливіший природний оксид

Фізичні властивості води. Чиста вода прозора, не має запаху і смаку. Найбільша її густина — при неорганічна хімія (1 г/см3). Густина льоду менша ніж густина рідкої води, тому лід спливає на її поверхню. Вода замерзає при 0 °С й кипить при неорганічна хімія та тиску 101 325 Па (1 атм). Вона погано проводить тепло і дуже погано — електрику. Вода є гарним розчинником.

Хімічні властивості води.

1) Взаємодія з металами. Метали, що стоять у ряді напруг до Алюмінію включно, реагують із водою за звичайних умов:

неорганічна хімія

Метали, що стоять у ряді напруг від Мангану до Гідрогену, реагують із водою при нагріванні:

неорганічна хімія

Метали, що стоять у ряді напруг після Гідрогену, з водою не реагують.

2) Вода реагує з оксидами металів, якщо метали, що утворюють оксиди, знаходяться в ряді напруг до Магнію. При цьому утворюються луги, тобто розчинні у воді основи:

неорганічна хімія — кальцій гідро­ксид.

3) Вода реагує з багатьма оксидами неметалів, внаслідок реакції утворюються розчинні кислоти:

неорганічна хімія — сульфатна кислота.

4) Вода розкладається під дією високої температури або електричного струму:

неорганічна хімія.

Кислоти

Кислоти — це складні речовини, що складаються з одного чи декількох атомів Гідрогену та кислотного залишку.

Кислоти класифікують:

1) за кількістю атомів Гідрогену в кислоті — на одно-, дво - та триосновні.

Одно­основні Дво­основні Три­основні
HCl, неорганічна хімія неорганічна хімія, неорганічна хімія неорганічна хімія, неорганічна хімія2) за наявністю Оксигену в кислотному залишку — на безоксигенові та оксигеновмісні.

Оксигенові кислоти

Формула Назва
H2SO4 Сульфатна
H2SO3 Сульфітна
HNO3 Нітратна
HPO3 Метафосфатна
H3PO4 Ортофосфатна
H2CO3 Карбонатна
H2SiO3 СилікатнаБезоксигенові кислоти

Формула Назва
HCl Хлоридна (соляна)
HF Фтороводнева (плавікова)
HBr Бромоводнева
H2S Сульфідна
HI ІодоводневаОдержання кислот

1) Оксигеновмісні розчинні у воді кислоти можна добути взаємодією оксидів з водою:

неорганічна хімія

2) Оксигеновмисні нерозчинні у воді кислоти добувають взаємодією відповідної солі з більш сильною кислотою:

неорганічна хімія

3) Безкисневі кислоти добувають взаємодією водню з неметалом:

неорганічна хімія

з наступним розчиненням продукту реакції у воді.

Фізичні властивості кислот

Більшість кислот — рідини, але є і тверді кислоти, наприклад ортофосфатна і метафосфатна, силікатна. Усі кислоти важчі за воду й у більшості випадків добре в ній розчиняються. Деякі леткі кислоти (хлоридна, нітратна) мають характерний запах. Майже всі кислоти безбарвні.

Хімічні властивості кислот

1) Дія на індикатори. Речовини, які змінюють своє забарвлення під дією кислот або лугів, називаються індикаторамИ.

2) Взаємодія з металами.

Метали, що стоять у ряді напруг до Гідрогену, витісняють його з розведених кислот (крім нітратної кислоти):

неорганічна хімія