Мета: Ознайомити з основними засадами мистецтва Відродження, представниками мистецтва Ренесансу, їхніми творами; вчити складати опорні конспекти, виступати із повідомленням; розвивати увагу, уміння слухати; виховувати гуманізм. Обладнання: Портрети Сервантеса, шекспіра, Рафаеля, леонардо да Вінчі, картини художників-гуманістів.

Тобі дана можливість впасти до рівня

Тварини, але також і можливість

Піднестися до рівня істоти богоподібної —

Лише завдяки особистій внутрішній волі.

Піко делла Мірандола

I.МотиваціяНавчальноїДіяльності

Робота з епіграфом

Учитель читає вислів графа Піко делла Мірандоли.

• як ви розумієте цей вислів?

• Чи погоджуєтесь ви з ним? Велика відповідальність — розуміти, що

Лише від тебе залежатиме твоє майбутнє. І нікому докоряти, що у житті відбувається щось не так, як хотілось би. Такими сміливцями були титани Відродження — нової доби у розвитку людства.

II.ВивченняНовогоМатеріалу

1. Виступ учня-географа на тему «Географічні відкриття доби Відродження»

2. Виступ учня-літературознавця

Відродження, або Ренесанс (Яепатап-

се), —
Доба в історії культури та мистецтва

XIV–XVI ст., що започаткована в Італії. Худ. рафаель. Автопортрет
Вперше термін Ренесанс Вжив історик мистецтва Дж. Вазарі у XVI ст.

Доба Відродження — це доба великих географічних відкриттів, епоха бурхливого розвитку науки, розквіту мистецтв та становлення високих загальнолюдських ідеалів. Вона являє собою перехід від середньовічної культури, для якої характерним є аскетизм із його презирством до усього земного і тілесного, до культури нового часу.

Худ. леонардо да Вінчі. Автопортрет

Спочатку діячі Ренесансу бачили своє головне завдання у відродженні ідеалів античності, звідки й виникла назва епохи. Але з часом ідейною основою Відродження став гуманізм — вчення, засноване на визнанні цінності людини як особистості, її права на розвиток і вияв своїх здібностей. Провідною стала ідея людини, чия гідність визначалася не знатністю походження, не званнями чи багатством, а особистою доблестю, благородством у справах та думках.

У середньовічному мистецтві у центрі уваги завжди був Бог, а у мистецтві Відродження центральне місце посідає людина в усій свої фізич-Худ. леонардо да Вінчі. Портрет Джиневри деі Бенчі

Худ. рафаель. Сікстинська мадонна
Худ. рафаель. мадонна КонестабілеХуд. леонардо да Вінчі. Джоконда

Ній, моральній, інтелектуальній красі. Велика віра в людину, її безмежні можливості була основною в ідеології Ренесансу.

Якими творами уславилася доба Відродження? Це лірика Петрарки і «Декамерон» Боккаччо (Італія), романи «Гаргантюа та Пантагрюель» Рабле (Франція) та «Дон Кіхот» Сервантеса (Іспанія), драматургія та лірика шекспіра (Англія).

3. Виступ учня-мистецтвознавця

• Розповідь про живопис Ренесансу з демонстрацією репродукцій та

коментарів до них.

Варіант: Розглянути репродукції картин леонардо да Вінчі «Джоконда» та Рафаеля «Сікстинська мадонна», розповісти про свої враження.

• Особливий розквіт живопису, скульптури й архітектури відбувся

в Італії. Всесвітньо відомі картини «Джоконда» леонардо да Вінчі,

«Сікстинська мадонна» Рафаеля, «Даная» Тиціана, скульптури «Да

вид» і «Мойсей» Мікеланджело.

III. УзагальненняТаСистематизаціяЗнань 1. робота з лінією часу

VIII Р. Хр. V XIV XV XVI

І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І >

'----------- ^------------- Л-------- ^------- Ч^

Антична література Середньовічна Література

Література Відродження


IV. ДомашнєЗавдання

Повторити вивчений матеріал про добу Відродження, підготувати розповідь за ОК.