Питання про мету уроку й дотепер залишається дискусійним. Чи належна вона поєднувати в собі навчальну, виховну й розвиваючу функції? Потрібно чи їх на кожному уроці літератури формулювати й записувати в план?

Навчальний аспект. Оборотний особлива увага на його формулювання. На відміну від інших, він озвучується на уроці, тому що виконує функцію навчального завдання, що ставить учитель на початку уроку учням. Сама типова помилка, що зустрічається в цьому випадку, - лексична. Наприклад, «Ознайомити учнів з життям і творчістю Гі де Мопассана», «Ознайомити учнів з історією створення романів Ясунари Кавабата», «Ознайомити учнів зі змістом новелістичної повісті " Тевье-Молочар"» і т. п.

Які ж конкретні дії вчителя й учнів, спрямовані на виконання навчального завдання, передбачено словом ознайомити. Слово ознайомити означає подавати відомості, інформувати про що-небудь. Однак якщо в названих формулюваннях замінити слово ознайомити більше правильним - пізнати, простежити, розкрити, показати, опанувати, осягнути, учити, підвести до розуміння, учитель логічно звернеться на уроці не тільки до репродуктивного, а й до евристичного й дослідницького методів роботи. А учні вже на початку заняття одержать установку на творче мислення «Простежимо й спробуємо зрозуміти життєвий і творчий шлях Гі де Мопассана», «Відкриємо сторінки історії створення роману Ясунари Кавабата», «Осягнемо ідейно художній зміст новелістичної повісті Шалому-Алейхема " Тевье-Молочар».

Отже, можна із цілковитою впевненістю затверджувати: позбавлений навчальної мети урок закордонної літератури втрачає зміст, стає неповноцінним

Аспект розвитку вмінь і навичок. Ця складова освітньо-виховної мети уроку не оголошується учням, але її визначення на підготовчому етапі допоможе вчителеві логічно й послідовно вибудувати систему розвитку необхідних умінь у процесі ефективного сприйняття школярами курсу закордонної літератури й подальшого самостійного літературного утворення

Програми не мають рубрики «У допомогу вчителеві», тому йому самому потрібно розробляти цю систему відповідно до класу й темі

Учні 5 класу повинні вміти правильно, вдумливо, виразно читати вголос художні й навчальні тексти (орієнтовний темп - 100-110 слів у мінуту).

Ці вимоги рік з року ускладнюються, а в 11 класі учні повинні читати швидко, правильно, виразно більші по обсязі художні й наукові тексти, розуміти й аналізувати їх.

Творчий учитель уже на початковому етапі реалізації цього вміння повинен чітко бачити кінцевий результат, а головне - шлях до нього. Основна дидактична мета уроку літературного читання в 5 класі - розвиток навичок читання вголос. Для її досягнення найбільше ефективно використовувати метод творчого читання, його різноманітні прийоми: індивідуальне, хорове, виразне читання, читання під музику з коментарем, читання «ланцюжком» і ін. Учитель визначає прийоми читання відповідно до характеру художнього тексту, що й конкретизує дидактичний аспект кожного уроку. Наприклад: «...Працювати над розвитком навичок читання «ланцюжком» уголос із елементами коментарю...», «...Працювати над розвитком навичок індивідуального читання, усних відповідей на питання за змістом прочитаного, складання простого плану...», «...Працювати над розвитком навичок виразного читання з ролями, умінням визначати тему й ідею художнього твору...».

Домінантний вид роботи в реалізації дидактичної мети на уроках літературного читання в середніх класах - читання вголос. Послідовно він доповнюється додатковими видами робіт, які в старших класах стануть домінантними, оскільки будуть спрямовані для здійснення іншої мети - уміння аналізувати художній твір

Виховний аспект уроку. Навчання й розвиток учнів нерозривно пов'язані з їхнім вихованням. Отже, учитель повинен продумати чітку відповідь на питання: «Який вплив на учнів

зробить науково-художня інформація уроку?».


Загальну мету курсу світової літератури - виховання всебічно розвитий особистості - необхідно конкретизувати щороку відповідно до навчального матеріалу

Так, вивчаючи оповідання О. Генрі «Вождь червоношкірих», учитель продумує питання й завдання, які були б спрямовані на реалізацію освітньо-виховної мети уроку

Орієнтовні питання й завдання:

Ваше враження від прочитаного? Про що ви відразу подумали, прочитавши оповідання?

Сформулюйте тему прочитаного добутку

Підберіть українське прислів'я, зміст якого розкриває головну думку оповідання

Критики відзначають, що в оповіданнях О. Генрі чимало несподіваних закінчень, наповнених глибоким змістом. Чи підходить це твердження до прочитаного оповідання?

В оповіданні «Вождь червоношкірих» О. Генрі пародіює явище, що у наші часи одержало назву тероризм. Це викрадення дітей, а тепер уже й дорослих, заради викупу. Яка зброя обирає письменник для боротьби із цим явищем? Підказка на поставлене питання схована в наступних рядках:

Смілив, мужнім і відважна, талановита й переможним може ця зброя допомогти

И ті цінують чудо-зброя, уважають чесним і святим, Хто хоче Миру на Землі

Знайдіть і зачитайте ті місця в оповіданні, де О. Генрі найбільше вдало, на вашу думку, використовує це зброя

Якщо ви бачили художні й мультиплікаційні фільми за мотивами оповідання О. Генрі, то згадаєте, чи вдалося акторам втілити задум письменника на екрані?