Мета: виявити особливості кредо митця, романтичну спря-

Мованість його програмових ліричних творів; опрацювати їх ідейно-художній зміст та тематичну спрямованість; розвивати культуру зв’язного мовлення, творчу фантазію, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, формувати естетичні смаки; виховувати почуття поваги до особистості людини, її прагнень, бажань; любові до краси природи рідного краю.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет П. Куліша, тексти програмових творів, ілюстрації до їх змісту, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Перебіг уроку

І. Організаційний Момент. Емоційна Готовність Учнів До Уроку

Іі. Перевірка Домашнього Завдання

Хвилини творчості

Прослуховування уривків з учнівських міні-доповідей: «П. Куліш — неординарна особистість». Висновки прослуханого оформлюються за допомогою прийому «Доміно».

Ііі. Актуалізація Опорних Знань

Літературний диктант «Сторінками життя і творчості»

Продовжте речення.

• П. О. Куліш народився … (8 серпня 1819 року в містечку Вороніж Глухівського повіту на Чернігівщині (тепер Шосткін-ського району на Сумщині).

• Ще з дитинства майбутній письменник захоплювався… (народною творчістю, переказами, піснями про козацьку минувшину).

• Навчальний заклад, у якому П. Куліш розпочав здобуття освіти… (повітове училище)

• Перша літературна спроба — … (оповідання «Циган», що являє собою обробку почутої від матері казки).

• Професійна діяльність майстра слова… (вчителювання)


• «Можна сказати, що це зійшовся низовий курінник, січовик із городовим козаком-кармазинником»,— так зазначав П. Куліш про себе і … (Т. Шевченка)

• Псевдонім дружини Пантелеймона Олександровича, яка теж була письменницею… (Ганна Барвінок)

• Письменник, про якого П. Куліш написав двотомну працю «Записки о жизни…» (Николая Васильевича Гоголя)

• Перебуваючи у Петербурзі, митець заснував власну … (друкарню)

• П. Куліш очолював відділ критики журналу… («Основа»)

• Визначіть поетів світової літератури, твори яких було досить майстерно перекладено Пантелеймоном Олександровичем — це … (Й. Ґете, Г. Гейне, Ф. Шіллер, Дж. Байрон, В. Шекспір, О. Пушкін, О. Кольцов)

• Разом з І. Нечуєм-Левицьким, львівським видавцем та професором І. Пулюєм П. Кулішем було здійснено … (видання українського перекладу Біблії).

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

2. Бліцопитування

• Що характерно для романтизму як провідного напряму в літературі?

• Хто із українських письменників писав художні твори під впливом романтизму?

• Через що ці творчі особистості виступали проти нормативності класицистичного мистецтва, проти його канонів та обмежень.

IV. Оголошення Теми Та Мети Уроку.

Мотивація Навчальної Діяльності

V. Основний Зміст Уроку

Лише природа робить велике даром.

О. Герцен

Багатством живиться лише тіло,

А душу звеселяє споріднена праця.

Г. Сковорода

1. Вступне слово вчителя

Як прозаїк П. Куліш не тільки виявив значне мистецьке обдарування, а й показав себе новатором, здатним прокладати нові шляхи в літературі. Проте його поетичний талант виявився помітно слабшим — спосіб образного мислення, світобачення й світовідтворення,


Очевидно, більше відповідали епічному типу творчості. Та була на те ще одна істотна причина, що, можливо, не дала П. Кулешеві піти далі. На той час поетичний світ України був осяяний генієм Т. Шевченка. Вплив Кобзаря на розвиток української поезії був таким великим, що майже всі митці другої половини ХІХ століття були під цим впливом, часто бездумно, сліпо наслідуючи його.

Проте написане П. Кулішем як поетом заслуговує на нашу увагу і вдячність, зокрема, це стосується тих творів, у яких він відійшов від Шевченкових канонів, виявив власне поетичне обличчя.

2. Опрацювання програмових поезій П. Куліша 2.1. «Троє схотінок».

2.1.1. Виразне читання твору з відповідним коментарем.

2.1.2. Тема: Висловлювання благородних бажань (схотінок) поета, протиставляючи їх всьому цьому, що панує у суспільстві.

2.1.3. Ідея: Возвеличення прагнень письменника власне життя зробити духовно багатим, щирим, добрим, корисним на благо інших.

2.1.4. Основна думка: Ні скарби, ні високе положення в суспільстві, ні «світові утіхи» роблять людину щасливою, веселять її душу і серце, а порядність, чесна праця, «сонце доброти», людська повага — ось що підносить особистість над усім дріб’язковим і нікчемним у житті.

2.1.5. Жанр: Громадянська лірика.

2.1.6. Художні особливості поезії.

Епітети: «вертоградів пишно-прохолодних», «добрий лад», «мислі благородні», «світові утіхи», «олухи великі», «веселий в серці сміх», «палати тихі», «хмарні минути».

Повтори: «Я не хотів би…», «Аби у мене був…».

Метафора: «сміх був в серці».

Звертання: «О сонце доброти».

Риторичний оклик: «Сіяла ти мені в мої хмарні минути!».

2.1.7. Ідейно-художній аналіз вірша. Бесіда за питаннями:

• За яких умов у людей виникають бажання?

• Про що свідчить епіграф до твору? Яку картину мав на увазі О. Пушкін?

• Чому П. Куліш не бажає мати таких палат як у царя? Як це його характеризує?

• Що зазначає поет про свою гармонію з власною душею? Чи є вона дзеркалом внутрішнього стану людини?

• Як ви розумієте фразу «світові утіхи»? Чому вони не приваблюють митця?


• Хто, на думку поета, є «олухами великими»? Чим викликане його негативне ставлення до такого типу людей?

• У чому вбачає насолоду П. Куліш, перебуваючи у своїх палатах серед власне написаних книжок?

• Чим викликане зневажливе ставлення митця до багатства, популярності, висоти соціального становища?

• Яке значення має для поета образ Мадонни?

• Які «хмарні минути» мав на увазі письменник? Мікрофон для спостережливих! «Чи дотримувався П. Куліш

У власному житті тих критеріїв, викладених у поезії?» Відповідь лаконічно вмотивуйте. 2.1.8. Складання таблиці основних ознак життєвого креда П. Куліша («схотінок») і тих, які не мають для нього суттєвого значення.

Кредо

Митець не потребує

«З душею добрий лад»;

•Царські палати;

Відсутність будь-якого тиску на

Вертоградів пишно-прохолодних;

Власні «мислі благородні»;

«світових утіх»;

«веселий в серці сміх», перебува-

Багатств;

Ючи серед своїх книжок і тихих

«висоти»;

Палат;

Популярності;

Сяяння сонця доблесті Мадонни

І «цурається ума отрути»

Під час «хмарних для письмен-

Ника минут»

2.1.9. Рубрика «Творча майстерня учня».

Скласти власні «схотінки», які мають для вас суттєве значення, розміщуючи їх на умовних сходинках залежно від їхнього впливу на власне життя.

2.2. «Заворожена криниця». 2.2.1. Сприйняття змісту поезії.

2.2.2 Тема: Відтворення чарівної краси квітучого саду та незвичайної криниці «серцю на відразу».

2.2.3. Ідея: Уславлення краси природи, що здатна впливати на душевний стан людини, заворожуючи її не тільки ароматами квітів, а й прохолодою чистої джерельної води.

2.2.4. Основна думка: Вода — символ життя, яка надає наснагу ліричному герою, сприяє його романтичному настрою.

2.2.4. Жанр: Пейзажна лірика.

2.2.5. Художні особливості поезії.

Метафори: «квіти зоряють, плавлють», «тихо процвітає сад».

Епітети: «любий сад», «дивні солодощі», «бджоли золоті», «за

ворожена й заклята криниця», «вітре тихий, буйний, крилатий».


Порівняння: «квіти, як в Божім раю», «гудуть бджоли золотії, мов з Едему тихі дзвони».

Повтори: «зорями… зорять», «нехай ллється».

Риторичні оклики: «Вітре тихий від заходу!» «Вітре буйний Аквілоне!»

2.2.6. Словникова робота.