У романі «Котлин» письменник намагається відтворити те ідейне сум'яття, що наприкінці сторіччя охопило словацьке суспільство й з якого поступово виділилося прогресивне ліберально-демократичне крило молодої словацької інтелігенції. У літературі це крило намагалося привернути увагу громадськості до життя й проблем найбільш низьких прошарків словаків - міських низів і сельской бідності

Ще до появи роману Ваянский виступив як ідейний опонент цього напрямку. У романі він демонструє своє нерозуміння його суті, трактує його як заколот «блудних дітей» проти «шляхетних батьків», тобто покоління самого Ваянского, піддає цей напрямок карикатуризации. Роман викликав теперішнє обурення в середовищі словацької молоді, що значною мірою послужило причиною падіння морального авторитету Ваянского в очах молодого покоління словацької інтелігенції

На початку 90-х років Ваянского кілька разів заарештовували й засуджували до штрафів і висновків на трохи людей за публіцистичні статті, спрямовані проти австро-угорського уряду і його політики