Мета: оглянути вивчену поетичну спадщину Т. ШевченКа і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із «Щоденника»; виявити той великий «духовний імпульс», який подала діяльність митця у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість; вміння узагальнювати, виділяти


Тип уроку: Обладнання:

Головне, суттєве із потоку інформації, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до Т. Шевченка за його внесок у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ. комбінований.

Портрет Т. Шевченка, картинна галерея його малярського доробку, виставка книжок митця, фото пам’ятників Кобзаря у різних кутках світу, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Перебіг уроку

І. ОрганізаційнийМомент.

ЕмоційнаГотовністьШколярівДоУроку

Іі. АктуалізаціяОпорнихЗнань

1. Літературна вікторина «В гостях у Т. Шевченка»

Умови заходу: Клас поділяється на дві команди, по п’ять представників з кожної біля дошки розгадують кросворд упродовж 14 хв. Визначається склад журі. Виграє та команда, яка у визначений час впорається із завданням, надавши правильні відповіді. Вчитель здійснює загальне керівництво за перебігом подій вікторини.

Кросворд для І команди

1

1

2

3

4

5

6

7

По вертикалі: 1. Письменниця, яка висловила думку: «Українська ворона» (Т. Шевченко «Великий льох»).— це «чорний дух національної недолі». (О. Забужко)

По горизонталі: 1. Герой твору Т. Г. Шевченка «Причинна». (Козак) 2. На підставі чиїх псалмів Тарас Григорович написав окремі власні переспіви. (Давидових) 3. Письменник-романтик, який посприяв у надрукуванні «Кобзаря» Т. Шевченка. (Є. Гребінка) 4. Місто перебування покарання


244

Усі Уроки Української Літератури У 9 Класі


Тараса Григоровича за участь у Кирило-Мефодієвському товаристві. (Оренбург) 5. Опис природи, будь-якого незамкненого простору зовнішнього світу. (Пейзаж) 6. Форма, яку обрав автор для відтворення різних місцевостей безкрайньої імперії у поемі «Сон». (Казкова) 7. Вид одного із прологів до поеми «Гайдамаки». (Історичний)

Кросворд для ІІ команди

1

1

2

3

4

5

6

7


По вертикалі: 1. Композитор, який на поезію Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35» написав урочисту кантату під назвою «Радуйся, ниво, неполи-тая!». (М. Лисенко)

По горизонталі: 1. Визначте жанр твору за поданими рядками: І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь. (Посланіє) 2. Ім’я одного з героїв твору Т. Шевченка «Наймичка». (Трохим) 3. Художній засіб, прийом, що ґрунтується на свідомому перебільшенні, контрастах трагічного й комічного, де реальне в житті переплітається з фантастичним, страшне — з незвичайно смішним. (Гротеск) 4. Назва картини Т. Шевченка, у якій він відобразив власне себе. («Автопортрет») 5. Одне з основних джерел «Кобзаря Т. Шевченка — народна…» (Пісня) 6. Страдник-геть-ман, який у поемі Т. Шевченка «Сон» за наказом Петра І був ув’язнений у Петропавлівській фортеці, де й помер, катований і морений голодом. (Павло Полуботок) 7. Рух, відтворений у поемі Т. Г. Шевченка «Гайдамаки». (Коліївщина)

Підбиття підсумків конкурсу.

2. Рефлексія

Установіть відповідність між жанрами і назвами творів Т. Шевченка.

1. Подражаніє;

2. Балада;

3. Посланіє;

4. Поема;

5. Містерія;

6. Поезія;

7. Повість;

8. Медитація. Ключ: 1 — г; 2

— б.

А) «Музыкант»;

Б) «Доля»;

В) «Гайдамаки»;

Г) «Ісаія. Глава 35»;

Д) «Садок вишневий коло хати»;

Е) «І мертвим, і живим…»;

ж) «Великий льох».

Є; 3 — е; 4 — в; 5 — ж; 6 — д; 7 — а;

8


Ііі. ОголошенняТеми, МетиУроку. МотиваціяНавчальноїДіяльності

IV. ОсновнийЗмістУроку

Не вмре повік твоє святе ім’я! Йому, як сонцю, вічно пломеніти! І буде пісня зроджена твоя, Мов океан розбурханий, гриміти! В. Гапріндашвілі

І заповіт братерства та любові, Що він нам дав, як стяг, на боротьбу, Перелетить луною в інші мови І правдою подужає злобу.

М. Старицький

1. Вступне слово вчителя

Хочу розпочати підсумковий урок за творчістю Т. Шевченка розповіддю про одну бувальщину, яка сприймається як легенда.

В одному санаторії на Харківщині перебував на лікуванні тяжко хворий токар із Харкова Василь Марченко. Незадовго до смерті зі стовбура зламаної вітром сосни він вирізав погруддя Т. Шевченка. Нехтуючи забороною лікарів, мужньо борючись зі смертельною недугою, він просив друзів носити його в парк на носилках, і там, напівлежачи, знаючи, що дні його лічені, він поспішав закінчити роботу. Одного дня уже закінчуючи свою роботу, ця мужня, благородна людина померла, але під майстерним різцем закоханого в Кобзаря робітника ожив світлий образ великого Тараса. З того часу у парку цьому стоїть Т. Шевченко, врісши коріннями у землю.

Справді, з великою пошаною ставляться люди до Великого Кобзаря, бо він того вартий…

2. Значення творчості Т. Шевченка

2.1.
Кобзар — народний поет.

• Творчість є зразком нерозривного зв’язку поезії з життям народу.

• Творчість відбила досвід селянського антикріпосницького руху, прагнення мас, їх ненависть до експлуататорів, волю до боротьби, віру в краще майбутнє.

• Червоною ниткою через його творчість проходить ідея народного повстання.

• Боровся за вільну сім’ю народів, обстоював братство слов’янських народів, закликав до спільної боротьби.

• Його патріотизм — це патріотизм борця, для якого щастя і воля батьківщини полягають у щасті і волі для трудящих.


2.2. Основоположник нової української літератури.

• Родоначальник революційно-демократичного напряму нової української літератури.

• Грізний суддя і обличитель усього самодержавно-кріпосницького ладу, непримиренний ворог поміщиків і царизму.

• Утвердив критичний реалізм в українській літературі, розкрив народне життя в усій його повноті й багатогранності, показав суспільні відносини, класову боротьбу свого часу.

• Вніс у вітчизняну літературу незнане багатство тем і жанрів, прилучив її до кращих досягнень світової літератури.