Мета:Перевірити рівень засвоєння знань учнів за творчістю вивчених письменників, розуміння ідейного змісту їх творів у зв’язках із творами зарубіжної літератури; знання географії рідного краю; розвивати творчу уяву та фантазію, виховувати гордість за талановитих українців, які прославили Україну.

Тип уроку: Контроль знань (урок-подорож, інтегрований із географією рідного краю).

Обладнання: Карта адміністративного поділу України із зображенням маршруту подорожі, квитки на потяг, написи «каса», ну­мерація «вагонів»-груп, тести, портрети письменників.

ХІДУРОКУ

I.ОголошенняТеми, Мети, ЗавданьУроку

Діти! Сьогоднішній урок — незвичайний, тому що ми помандруємо по різних областях України і навіть побуваємо за кородном. Ми побува­ємо в рідних місцях тих письменників, творчість яких ми вивчали на по­передніх уроках. А вирушимо в далеку дорогу потягом. І як справжнім пасажирам, що нам потрібно? Звичайно, квитки.

Щоб отримати квиток на потяг, кожен з вас дасть відповідь на запи­тання «касира», яке пов’язане з географією рідного краю. Якщо відпо­віді хтось не знатиме, той отримає додаткове, запитання до тестів, які ви виконаєте після завершення подорожі. Отже, слухайте уважно запи­тання «касира». Займайте свої місця в «вагонах» потяга.

II.ЗапитанняДоВікторини«ОтримайКвиток»

1. Коли утворена Черкаська область? (січень 1945 р.)

2. Скільки областей налічує Україна? (24 та Автономна Республіка Крим)


3. Яка з областей України наймолодша? (Черкаська)

4. Яка площа Черкаської області?(20, 9 тис. км2)

5. Назвіть обласний центр Черкаської області. (м. Черкаси)

6. Яка з областей України найбільша за площею? (Одеська)

7. Яка з областей України найменша за площею? (Чернівецька)

8. На скільки районів поділена Черкаська область? (20 районів)

9. Назвіть найдавніші міста Черкащини. (Канів, Корсунь)

10. Назвіть найстаріший заповідник України, який знаходиться в Чер­каській області. (Канівський)

11. Назвіть усесвітньо відомий дендропарк на Черкащині. («Софіївка» м. Умань)

12. Коли виникли перші залізниці? (Кінець ХVIII ст.)

13. Як називалась перша залізниця в межах Черкаської області? (Бо-бринська)

14. Яка найдавніша назва Дніпра? (Борисфен)

15. Назвіть ріки Черкаської області (Рось, Тясмин, Гірський Тікич, Гни­лий Тікич, Сула)

16. Назвіть корисні копалини Черкаської області. (Буре вугілля, торф, сланці)

17. Чи є на Черкащині гори? (Немає)

18. Назвіть видатних земляків. (Художник Іван Їжакевич, композитор, опер-

Ний співак Гулак-Артемовський, народний богатир І Піддубний.)

19. Назвіть важливі архітектурні пам’ятки Черкащини. (Мотронинський,

Лебединський монастирі, Успенський собор)

20. Місто Черкащини, колишня резиденція гетьмана Богдана Хмель­

ницького. (Чигирин)

Учитель. Розмістившись у «вагонах», можемо сміливо вируша­ти у путь. Наш потяг вирушає зі станції ім. Т. Г. Шевченка, і тому його маршрут має назву «Ст. ім. Шевченка — Люблін».

Тобто кінцева зупинка нашого потяга — польське місто Люблін. Чому? Зрозумієте самі. В путь!

III. ПеревіркаЗасвоєногоМатеріалу заТворчістюВивченихПисьменників

Робота відбувається в групах — «вагонах».

Завдання: дати якнайбільше правильних відповідей на запитання. Група-«вагон», яка набере найбільшу кількість балів, отримує додатко­вий один бал до оцінки за тести. Оцінка за тест є результатом тематич­ної атестації.


Перша зупинка. Миколаївська область, станція ім. М. Вінграновського

1. Коли і в якому місті Миколаївської області народився М. Вінгранов-ський? (М. Первомайськ 1936 р.)

2. В якому навчальному закладі України М. Вінграновський навчався театрального мистецтва? (Київський інститут театрального мисте­цтва ім. Карпенка-Карого.)

3. На якій кіностудії працював М. Вінграновський? (На кіностудії ім. О. Довженка)

4. Назвіть поетичні збірки М. Вінграновського. («Сто поезій», «Київ», «На срібному березі»)

5. Лауреатом яких премій є М. Вінграновський? (Міжнародної премії фундації Антоновичів, Державної премії ім. Т. Шевченка)

6. Назвіть збірки для дітей. («Андрійко-говорійко», «Мак», «Літній ра­нок», «На добраніч»)

Друга зупинка. Полтавська область, станція ім. г. тютюнника

1. Як називається село, в якому народився Г. Тютюнннк? (С. Шилівка)

2. Через які події Григір втратив батька? (Репресії)

3. Хто за спеціальністю Г. Тютюнник? (Вчитель)

4. Під чиїм упливом Григір почав писати? (Старшого брата Григорія)

5. Назвіть збірки Г. Тютюнника. («Зав’язь», «Деревій», «Крайнебо»)

6. Назвіть повість для дітей. («Климко», «Облога»)

7. На кого з літературних героїв А. Ліндгрен схожий хлопчик Олесь із оповідання «Дивак» Г. Тютюнника і чим? (Пеппі-Довгапанчоха)

8. Хто із вивчених вами письменників народився на Полтавщині? (В. Си-моненко, В. Королів-Старий, Б. Комар)

Третя зупинка. чернігівська область, станція П. тичини

1. Ким був батько П. Тичини? (Дяком)

2. Де здобував освіту Павло? (В духовній семінарії)

3. Чим захоплювався юний Павло? (Музика, малювання, спів)

4. Хто з поетів мав уплив на становлення П. Тичини як поета? (М. Ко­цюбинський)

5. Як називається перша збірка поета? («Сонячні кларнети»)

6. Як називалась віршована казка П. Тичини? («Івасик-Телесик», «Ду­дарик»)

7. Яка головна думка поезії П. Тичини «Не бував ти у наших краях» і в якому вірші Р. Бернса є головною ця ідея? (Любов до рідного краю, лю­Дей праці, турбота за їхнє майбутнє; Р. Бернс «Моє серце в верховині».)


Четверта зупинка. Вінниччина, станція ім. є. гуцала

1. Як називається село, в якому народився Є. Гуцало? (с. Старий Животів)

2. Хто був за спеціальністю і де працював Є. Гуцало? (Вчитель, працю­вав журналістом.)

3. Як називалась перша збірка оповідань? («Люди серед людей», 1962 р.)

4. Назвіть книжки для дітей. («Олень Август», «Дениско», «Жовтий гос­тинець»)

5. За що отримав Є. Гуцало Державну премію ім. Т. Шевченка? (За ди­тячі книжки.)

Польща (територія колишньої лемківщини), станція ім. Б.-і. Антонича

Із польського міста Люблін переносимо свою уяву в колишні село Новиці Горлицького повіту, де народився Б.-І. Антонич.

1. Хто прищепив любов до українського слова Б.-І. Антоничу? (Дівчи-на-нянька)

2. До чого іще, крім поезії, мав талант Б.-І. Антонич? (Музика, малювання)

3. Назвіть збірки поезій. («Привітання життя», «Ротації» «Зелена Євангелія»)

4. Що вивчав Б.-І. Антонич у Львівському університеті? (Україніс­тику)

IV. ПідсумкиПодорожі.

Визначення«вагона»-Переможця

V.ПисьмовийТест

1. З кіно було пов’язане мистецьке життя:

А) Б.-І. Антонича, Г. Тютюнника;

Б) М. Вінграновського, Є. Гуцала;

В) П. Тичини, Є. Гуцала.

2. Прозу і поезію писав:

А) М. Вінграновський; б) П. Тичина;

В) Г. Тютюнник.

3. З якого вірша ці рядки:

...Хвилюють, мають, квітують поля — Добридень тобі, Україно моя!

А) М. Вінграновського «Грім»;

Б) П. Тичини «Блакить мою душу обвіяла»;

В) Б.-І. Антонича «Назустріч».


4. У поетичних рядках:

З всіх найдавніша мова гайова:

в рушницю ночі вклав хтось зорі-кулі,

на вільхах місяць розклюють

зозулі, росте..., і росте трава:

Пропущене слово:

А) Тичина; б) Тютюнник;

В) Антонич.

5. Найближчим за ідейним змістом до вірша Б.-І. Антонича «Весна»

є вірш:

А) Ф. Тютчева «Весняні води»;

Б) П. Шеллі «Літо і зима»;

В) С. Єсеніна «Береза».

6. Про кого йде мова?

«Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Йому подобається ро­

бити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах —

вони стають тоді голі та сором’язливі як стрижені допризовники»:

А) Миколка (Є. Гуцало «Зозуля»);

Б) Олесь (Г. Тютюнник «Дивак»);

В) менший хлопчик (Є. Гуцало «Лось»).

7. Кого з героїв цих творів можна охарактеризувати як злу, жорстоку,

підступну людину?

А) Дядько Шпичак (Є. Гуцало «Лось»);

Б) вчителька Матільда Петрівна (Г. Тютюнник «Дивак»);

В) баба Оришка (Є. Гуцало «Зозуля»).

8. Які почуття переповнюють ліричного героя у вірші М. Вінгранов-

ського «Перша колискова»?

А) Любов до рідної дитини, турбота за її майбутнє як сина України;

Б) любов до природи рідного краю;

В) кохання.

9. У поетичних рядках:

Спи, моя дитино золота,

Спи, моя тривого кароока.