Історична правда та вигадка в поемі Мета: З’ясувати, які асоціації пов’язуються з образом рицаря; сформувати уявлення про французький героїчний епос; розпочати читання твору; розвивати асоціативне мислення, навички уважного читання; виховувати сміливість, відданість; повідомити про історичну основу «Пісні про Роланда», особливості переробки історичного факту в поемі. Обладнання: Тексти «Пісні про Роланда» (скор.); картина «Загибель Роланда», зображення середньовічного рицаря.

ХІД УРОКУ

І. АктуалізаціяОпорнихЗнань

1. «Відгадайте слово»

1) У перекладі з латини — «бродячі люди». (Ваганти)

2) Сучасний гімн студентів. («Гаудеамус»)

3) Мова, якою створювалася поезія вагантів. (Латина)

2. Перевірка домашнього завдання

Відгук на поезію вагантів.

II. МотиваціяНавчальноїДіяльності

На дошці — зображення середньовічного рицаря в обладунках.

Бесіда

Які частини обладунків рицаря вам відомі? (Шолом, забрало, меч, щит...)

Чому рицар повинен був виглядати саме так? (Щоб захистити себе під час військових дій)

Чи зручно було рицареві в таких обладунках? (Вони були дуже важкими, отже, рицар мав бути сильним і витривалим.) Від чого, окрім якостей самого рицаря, залежав його успіх у військових діях? (Від надійної зброї, сильного, слухняного коня)
«мозковий штурм»

— які якості характеру мали

визначати справжнього рицаря?

(Сміливість, відвага, доблесть, від

даність своєму сюзерену, Прекрас

ній Дамі, здатність на самопо

жертву...)

Назви рис можна записати навколо зображення рицаря.

— Сьогодні на уроці мова піде

про справжніх рицарів, гідних по

ваги воїнів.

III. ВивченняНового Матеріалу

1. слово вчителя

— Уявлення про рицарську

доблесть та етикет здобули своє

відображення у героїчному епо

сі Середньовіччя, розквіт якого

припадає на XII–XIII ст. Найбіль

ше епічних поем було створено Рицар. музей Ді Кастело у мілані

У Франції. Тривалий час вони іс

нували в усній формі. Ці поеми називалися Жестами (від франц. «chan-

sons de geste», що означає «пісні про діяння» або «пісні про подвиги») та

виконувалися бродячими музикантами-жонглерами під акомпанемент

музичних інструментів на зразок маленьких арф або скрипок. їх можна

було почути на ярмарках біля міських стін, у монастирях, у замках і на

віть у королівських покоях.

2. Виступ учня-літературознавця та учня-історика

«Пісня про Роланда» — найдавніша і найзнаменитіша пам’ятка французького епосу.

Вона стала відомою у 1837 році, після опублікування Оксфордського рукопису, що датувався 1770 роком. Час виникнення поеми точно не встановлений (ймовірно XI ст.), автор твору невідомий.

Уч ень-історик. В основу «Пісні про Роланда» покладено реальні історичні події. Мова йде про далекі події 778 року, коли Карл Великий втрутився у міжусобиці мусульманської Іспанії. Завоювавши декілька міст, Карл обложив Сарагосу, однак через декілька тижнів був змушений зняти облогу й повернутися за Піренеї внаслідок ускладнень у власній імперії.
Баски за підтримки маврів напали у Ронсевальській ущелині на ар’єрґард Карла і перебили франків, що відступали. Серед інших, за свідченням Егінхара — історіографа Карла Великого, у цьому бою загинув «Хруотланд, маркграф Бретані», племінник короля. Нападники втекли. Покарати їх не вдалося.

Учень-літературозна-

вець. Цей історичний факт об - Загибель роланда

Ростав розповідями учасниківОчевидців, які потім стали матеріалом для створення епічних пісень. Потім ці пісні були об’єднані та оброблені одним талановитим автором. Можливо, це був освічений монах на ім’я Турольд: останні рядки поеми — «Бо пісні вже Турольдовій кінець».

«Пісня про Роланда» — це художній твір, тому історичні події, зображені у ньому, переосмислені у зв’язку із задумом автора. Наприклад, епізодичний підхід Карла в Іспанію перетворюється на семирічну війну з «невірними» (мусульманами), у якій Карл завойовує майже всю Іспанію, окрім Сарагоси. У Сарагосі править противник Карла — вигаданий цар Марсілій. Убивають реального Роланда баски-християни, а не маври.

Такі зміни пояснюються особливістю тематики середньовічного героїчного епосу: зображення боротьби проти іноземців та іновірців за батьківщину та християнську віру.

Українською мовою «Пісню про Роланда» переклав Василь Щурат (1918 р.). На цей час це єдиний переклад твору українською мовою.

3. Читання «Пісні про роланда»

Коментар учителя

Поема написана десятискладовим віршем та розподіляється на строфи різного розміру, які називаються тирадами. Тиради пронумеровані.

I–LXVI тиради (скорочений текст).

— яку пораду дає цареві Марсілію його підданий Бланкандрін? (Пообіцяти Карлові, що він зі своїм військом сам піде за ним до Франції, щоб прийняти християнство; послати йому подарунків; дати заручників — дітей знатних сімейств.)

Ваша думка.

• як ви ставитеся до такої пропозиції героя?

• Чим можна пояснити таку ідею?


• Чому Карл не відпускає ні Роланда, ні Олівера до Сарагоси? (Король розуміє, що прийом буде не з кращих, і не хоче ризикувати життям молодих воїнів.)

• Чому Ганелон не допускає участі в посольстві Роланда замість себе? (Хоч Ганелонові дуже не хочеться їхати до Марсілія, однак він як рицар не може відмовитися від вибору короля, що, втім, не заважає йому погрожувати пасинку.)

• як Ганелон вирішив помститися Роланду? (Ганелон підказує Марсі-лію, як потрібно вчинити із супротивником, і спрямовує військові дії сарацинів саме проти Роланда та його загону.)

IV.ПідсумкиУроку

«Продовжте речення»

1. «Справжній рицар завжди...»

2. «Справжній рицар ніколи...»

3. «Реальний історичний факт, покладений в основу “Пісні про Роланда” — це...»

4. «Невідповідність змісту поеми історичним фактам полягає у...»

V.ДомашнєЗавдання

Дочитати «Пісню про Роланда».