Алгебра 11 класс

На сайте Сейчас62 гостейонлайн

Поняття первісної функції

Первісною для даної Функції поняття первісної функції на заданому проміжку поняття первісної функції називається така функція поняття первісної функції, що поняття первісної функції для всіх поняття первісної функції.

Операція знаходження Первісної F для даної Функції поняття первісної функції називається Інтегруванням.

Теорема 1. Будь-яка неперервна на відрізку поняття первісної функції функція поняття первісної функції має первісну функцію.

Лема. Якщо поняття первісної функції на деякому проміжку, то поняття первісної функції на цьому проміжку, де C — стала.

Теорема 2. Якщо на деякому проміжку функція поняття первісної функції є первісною для поняття первісної функції, то на цьому проміжку первісною для поняття первісної функції буде також функція поняття первісної функції, де C — довільна стала.

Теорема 3. Будь-які дві первісні Функції для однієї і тієї самої Функції відрізняються одна від одної на сталий додаток.

???